Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/24/2009: "ANARCHIE ?"

ANAR (57k image)

‘Anarchie’: wanorde of de hoogste vorm van orde? Kijken we om ons heen: chaos en geweld alom zonder dat daar één anarchist aan te pas komt. Slaan we acht op de ‘verbeelding’ dan luidt het, zoals Proudhon het al in 1840 zegt: omdat ik zeer van orde houd, ben ik anarchist!

Klik op meer.Moet dit allemaal nog worden gezegd? Ja heeft de geograaf en anarchist Elisée Reclus (1835-1905) gedacht, vijftig jaar nadat Proudhon zich uitliet over dit onderwerp. Reclus aanvaardt dan de uitnodiging in 1894 van de loge van de vrijmetselarij in Brussel om als ‘profaan’ zijn anarchistische ideeën te komen ventileren. De tekst die dat oplevert, luidt kortweg ‘De anarchie’, voor het eerst uitgekomen in 1896, vele malen herdrukt, in bundels opgenomen en in allerlei talen uitgegeven. En nu opnieuw verschenen in een piepklein boekje, bezorgd door de uitgeverij Mille et une nuits (ik heb de duimstok erbij gehouden: 10 x 15 cm en een vijf milimeters dik). Het draagt het volgnummer 552.

Deze uitgeverij heeft dus al een groot aantal van zulke kleine boekjes het licht laten zien ‘om het wachten tijdens een oponthoud, een reis, een slapeloosheid door te komen...’. En met Reclus ben je in goed gezelschap. De formule van de betreffende werkjes is dat na de oorspronkelijke tekst, een biografisch nawoord volgt alsmede een kort register met een aantal belangrijke jaartallen die het leven en werken van de auteur markeren. Dit alles aangevuld met een beperkte opsomming van bibliografische gegevens om een verdere bestudering van de auteur te vergemakkelijk.

Het betoog van Reclus laat de lezer kennis maken met zijn optimistische kijk op de mogelijkheden voor een anarchistische maatschappij, waarin we naar zijn mening al ingroeien, zonder dat velen het zich bewust zijn (of zich anarchist noemen). Het betoog vertolkt ook zijn visie op de anarchistische moraal.

Kort gaat Reclus nog in op het termgebruik. ‘Anarchist’ is te negatief. Het verwijst naar wat wordt verworpen: overheersing. ‘Libertair’ is vollediger. Daar zit die verwerping van overheersing ook in, maar het verwijst tevens naar hetgeen in positieve zin wordt nagestreefd: vrijheid. Zelfs zijn er die zich om het positieve te benadrukken ‘harmonist’ noemen. Hoe dan ook, zegt Reclus, waar het mede omgaat, is je voldoende te onderscheiden van de andere socialisten... Enfin, men moet het allemaal maar eens zelf lezen.

RECLUS, Elisée, L’Anarchie, uitgeverij Mille et une nuits, Paris, 2009, 54 blz., prijs € 2,50.

9 Reacties


Helaas...
Proudhon:
Quoique très ami de l’ordre, je suis anarchiste.
Kan toch echt niet anders vertaald worden dan als:
Hoewel ik de orde zeer leifheb ben ik anarchist.

Dus met andere woorden: Proudhon zag een tegenstelling.
Hij is toch al niet de meest evenwichtige theoereticus van het anarchisme die we kunnen bedenken... huilen

zei: Prul op 25/05/2009 om: 12:48u

help!!
Waar is het boekje:
RECLUS, Elisée, L’Anarchie, uitgeverij Mille et une nuits, Paris, 2009, te koop?

Alvast bedankt voor de informatie

zei: Harry op 25/05/2009 om: 03:26u

Prul geeft een meer letterlijke vertaling van de bekende zinsnede over 'orde' en zijn anarchist verklaring (Proudhon, Qu'est-ce que la propriété? [1840],Paris, 1966, p 296). En het is bekend dat Proudhon door menigeen als een 'vat vol tegenstrijdigheden' wordt gezien . In die zin is zijn opmerking correct.

Evenwel, het idee 'orde' is hem altijd lief geweest en heeft hij in veel van zijn socio-politieke beschouwingen centraal staan: van het idee dat wij als gewone stervelingen 'gelijken' en 'verenigden' zijn tot het door hem geformuleerde federalisme.

In zijn 'Les Confessions d'un révolutionnaire pour servier à l'histoire de la Révolution de février' (1849), vindt men : "L'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir'. Er is dus geen tegenstelling in orde / anarchist, maar als anarchist zijn spreekt hij over orde zonder opgelegde macht.

Het boekje is wellicht bij het 'Fort' te koop.

zei: Thom op 25/05/2009 om: 10:09u

Het citaat verbaast mij eigenlijk ook, want Proudhon geldt juist als degene die het negatieve begrip de positieve lading heeft gegeven die het voor anarchisten sindsdien heeft. Ik ga nu niet weer eens de hele etymologie van het woord na.

zei: Prul op 25/05/2009 om: 21:58u

Bedankt Thom.
Ik zal daar(Fort)eens gaan kijken.

Het woord anarchie heeft een negatieve lading, terwijl anarchisme niet zo zeer met anarchie te doen heeft,maar met het inrichten van een andere samenleving zonder dwang.

zei: Harry op 26/05/2009 om: 01:24u

Je kan nog zo hard roepen
" anarchisten zijn nette mensen " of dergelijks
het interesseerd toch niemand ene bal. Bovendien het is ook een goedkope truuk om iemand in de verdediging te douwen dingen roepen als " je bent een fascist " of minder heftig " wat ben je toch altijd negatief " tegen iemand ide het duidelijk heel goed bedoelt. Een mogelijk antwoord is dan : fuck you (too). Of gewoon verder negeren of het genoemde " take it or leave it. "

zei: academyartpromotion op 26/05/2009 om: 19:53u

Nou ik hier toch ben :
kunnen die emoticons /
" Smilies " weg van deze site ? Of zijn we nog op de kleuterschool ???

zei: academyartpromotion op 26/05/2009 om: 20:05u

@academyartpromotion
Over emoticons gesproken:
"take it or leave it".
big grin

zei: Bolus op 28/05/2009 om: 22:01u

Waren we nog maar kleuters, dan had de aarde meer kans op herstel, gezien het gedrag van volwassenen
En emoties uiten via plaatjs is van alle leeftijden
smile smile smile

zei: Harry op 29/05/2009 om: 12:02u


Powered by Greymatter