Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/17/2009: "Opleidingscentrum IND bezet"

Een bericht van de Anarchistische Anti-deportatiegroep Utrecht

nijenoord6 (4k image)

(Niet geheel terzijde: teken ook even deze petitie)

Klik op meer

De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) heeft vandaag het opleidingscentrum van de IND in Utrecht (Nijenoord 6) bezet. Een tiental actievoerders hebben zich in het pand verschanst met de eis geen mensen meer op te leiden die meewerken aan de nationalistische uitzettingspolitiek van de Nederlandse staat. De Utrechtse actiegroep is voor wereldwijde open grenzen en protesteert met de actie tegen wat nog steeds 'asielbeleid' heet, maar enkel als doel heeft zo min mogelijk mensen tot het land toe te laten.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Nederlandse asielbeleid. De Nederlandse overheid dringt mensen zonder juiste verblijfspapieren steeds verder naar de marges van de samenleving. Jaarlijks wordem 20.000 mensen onder erbarmelijke omstandigheden gevangen gezet. De AAGU voert al enkele jaren actie voor sluiting van één van deze gevangenissen: Kamp Zeist (Detentiecentrum Soesterberg).

Nederland is met dit beleid tot een fort geworden, gericht op de bescherming van mensen die over een Nederlands paspoort beschikken. Mensen zonder paspoort kunnen alleen als zogeheten 'illegalen' onder uiterst precaire omstandigheden deelnemen aan het economische en maatschappelijke leven. Een groot deel van het Westers kapitalisme draait op de illegale economie en daarmee op rechteloze en illegale arbeiders die elk moment kunnen worden opgepakt en voor onbekende tijd worden opgesloten.

Nederland ligt vanwege zijn asielbeleid al jaren onder vuur van internationale (mensenrechten)organisaties. In weerwil van deze kritiek, zijn juist de laatste tijd weer nieuwe verscherpingen van het beleid aangekondigd: meer bevoegdheden voor de vreemdelingenpolitie, de IND gaat landen van herkomst het strafblad van vreemdelingen overhandigen, minder categoraal beschermingsbeleid. Voorts heeft de IND al enige tijd vooruitgeschoven posten ingezet op buitenlandse vliegvelden die moeten voorkomen dat mensen überhaupt naar Nederland kunnen komen om asiel aan te vragen.

Een politiek die onderscheid wil maken tussen illegale en legale mensen is immoreel en getuigt van egoïsme en zelfingenomenheid. De AAGU is van mening dat er per direct een einde moet komen aan deze nationalistische politiek, gericht op uitsluiting en uitzetting van geïllegaliseerden. Vandaag richten de actievoerders hun pijlen op het opleiden van kritiekloze beambten die bereid zijn om mensen uit te sluiten uit deze samenleving en monddood te maken, alleen omdat zij niet over de juiste papieren beschikken. De AAGU rust niet tot de uitzettingsmachine van Nederland defenitief is vastgelopen.


1 Reactie


Hopelijk kunnen ze de actie verbreden en verder in de samenleving steunpunten organiseren en beroep doen op solidariteit vanuit de bevolking.
Succes!

zei: Harry op 17/04/2009 om: 19:51u


Powered by Greymatter