Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/15/2009: "TARNAC, VERBODEN GEBIED"

TARNAC (113k image)

Tarnac? Een onbeduidend dorpje in de Corrège (Frankrijk). Daar huist volgens Franse regerings- en politiekringen de kern van een ‘anarcho-autonome beweging van ultralinkse signatuur’. Staatsbedreigend dus...

Klik op meer

De ‘zeven van Tarnac’, een aantal jongeren die in het dorpje Tarnac op hun manier zijn gaan ‘boeren’, worden in november vorig jaar van hun bed gelicht, verdacht van ‘terroristische activiteiten’ en het vormen van een ‘criminele vereniging’. In dit geval worden ze verantwoordelijk gehouden voor het vernielen van de bovenleiding van de TGV. Zij fungeren als ‘usual suspects’. Inmiddels zijn zes van hen, onder voorwaarden, op vrije voeten gesteld. Een van hen, Julien Coupat, die door de autoriteiten voor de ‘leider’ wordt aangezien, is nog steeds in hechtenis.

Met betrekking tot wat in de loop van de tijd is vrij gekomen omtrent de aanklacht, leveren de aanhangsels daarvan een schrikwekkend beeld : NIET omtrent dat van Julien Coupat, WEL van de vervolgende overheid. De aanhangsels omvatten zo’n 1000 ‘bewijsstukken’. Wat blijkt zoal uit die stukken?

Ruim een jaar wordt de groep in Tarnac in de gaten gehouden op een wijze de Oost-Duitse Stasi van toen waardig. Dat betekent ondermeer dat er verborgen camera’s in de appartementen van en rond de boerderij van de groep jongelui zijn aangebracht, wat dus clandestiene toegangsverschaffing heeft geëist. Echter, al dat spionagewerk heeft geen materieel bewijs ter ondersteuning van de aanklacht opgeleverd. Ook is de telefoon van de kruidenierswinkel in Tarnac, die door een lid van de groep wordt gerund, afgetapt. Kosten daarvan : € 2883, 15 per maand... Ook dat heeft niets tastbaars opgeleverd ter ondersteuning van de aanklacht.

Het enige element dat na al die maanden tegen Julien (en zijn vriendin) overeind is gebleven, betreft diens aanwezigheid in de omgeving van de plek waar de sabotagedaad is geconstateerd. Voor het uitvoeren van deze daad moet men overigens beschikken over een specifieke technische bekwaamheid (wil je niet zelf geëlektrocuteerd worden). Die bekwaamheid wordt aanwezig geacht bij mensen van bepaalde Duitse actiegroepen. Nu wil het dat een Duitse antinucleaire groep de sabotagedaad heeft opgeëist. Dat is nog niet nader door de Franse politie onderzocht. Die heeft het veel te druk met het zelf terroriseren van zijn burgers...

Zo mogen de op vrije voeten zijnde verdachten van de ‘zeven van Tarnac’ niet de plaatsen van hun boerderij betreden. Ze zijn ‘geïnfantiliseerd’ (zoals Siné Hebdo nr. 31 dat in een artikel over ‘Tarnac’ noemt; in dit artikel wordt een aantal gegevens aan het Franse dagblad Le Monde van 26 maart 2009 ontleend; ik maak hier van Siné Hebdo gebruik). Een aantal van hen heeft namelijk weer intrek bij hun ouders moeten nemen. Een andere consequentie is dat de kruidenierswinkel van Tarnac met faillissement wordt bedreigd, nu de beheerder ervan zich daar niet mag bevinden. De openbare bibliotheek, die door Julien Coupat en zijn vrienden is opgezet, is nu eveneens zonder beheer. De schapen die zij houden worden door de buren geweid. De overheid is daarmee bezig met het losweken van de ‘zeven van Tarnac’ van de lokale bevolking...

Als je op leeftijd geraakt, zoals ik, krijg je regelmatig ‘herbelevingen’. Ook in dit geval. Ik citeer: “Het komt mij voor, dat de autoriteiten aan het proberen zijn om waar mogelijk de radicale minderheden te isoleren (..). Het inschakelen van de strafrechter is een probaat middel om het leven van de radicale voorhoede te vergallen. (..). Dat de regering voor deze strategie gekozen heeft, vindt bevestiging in uitlatingen van ..A.., die het in een interview in het ..B.. bij herhaling heeft over een ‘klein, haast beroepsmatig stel revolutionairen’. Het beleid van de regering zal de vicieuze spiraal van repressie en radicalisering eerder opjagen dan doorbreken”. Geciteerd: G. van Benthem van den Bergh, De ideologie van het Westen, Amsterdam, ....1969, (p. 174).

Veertig jaar oud dus die tekst, en niets veranderd, integendeel: er is sprake van ‘europeanisering’ in deze. De zinsnede zou zo geschreven kunnen zijn in het kader van de ‘zeven van Tarnac’: wissel daarvoor A en B voor hedendaagse Franse equivalenten. In het citaat staat A voor de naam van de toenmalige Nederlandse premier De Jong. Die naam is inwisselbaar voor de naam van de huidige Franse minister van binnenlandse zaken. In het citaat staat B voor het toenmalige Algemeen Handelsblad en is in dit geval inwisselbaar voor het Franse dagblad Le Figaro.

Voorlopig lijkt het erop dat de zaak tegen de ‘zeven van Tarnac’ zo lang lopend wordt gehouden, omdat niemand binnen het Franse overheidsapparaat bereid is gezichtsverlies te leiden. De omnipotentie van dat apparaat, ten aanzien waarvan de werking van rechtstatelijke controle-elementen grotendeels lijken te zijn ‘uitgevallen’, is vreesaanjagend. Dat mag een terreurdaad van overheidswege heten.

[prent met dank overgenomen uit Siné Hebdo, nr. 31, 8 april 2009)]

2 Reacties


Dat in het artikel over het geval met de rustige anarchisten van Tarnac de link wordt gelegd met Nederland is een juiste constatering
Ook in de Nederlandse rechtspraak zijn er steeds meer dwalingen en missers. Maar vooral de aanpak van zogenaamde niet gewenste burgers, o.a. vluchtelingen, anarchisten, anders globalisten, vakbondskaders wordt behoorlijk ongecontroleerd uitgevoerd(parlement heeft weinig/geen interesses voor deze zaken of stimuleren deze dwalingen)
En in de rechtbanken is een behoorlijke sfeer om zogenaamde ongewensten hard aan te pakken.
Al zal hier en daar wel een uitzondering zijn.

zei: Harry op 16/04/2009 om: 19:31u

Voor meer over de mensen van Tarnac op De Vrije:
hier, hier en hier.

zei: Prul op 17/04/2009 om: 11:04u


Powered by Greymatter