Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/12/2009: "Geert de Groot overleden"

Gisteren op 11 april overleed in Appelscha op 92-jarige leeftijd Geert de Groot.
Mandoline (14k image)
Geert was tot op hoge leeftijd actief in de anarchistische beweging in ons land.
Klik op meer.

Geert de Groot werd geboren in een anarchistisch gezin in het Groningse dorp Woldendorp, gelegen in de Oost-Groningse landbouwregio het Oldambt. Nergens in ons land waren de verschillen tussen arme landarbeiders en rijke herenboeren zo groot als juist in deze regio. Zijn vader, Henk de Groot, was een overtuigde anarcho-syndicalist, eerst in de Landarbeidersbond van het Nationaal-Arbeids-Secretariaat (NAS) en later in het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond (NSV).

Het was in dit milieu vanzelfsprekend dat Geert net als zijn broer Henk een actieve rol zou gaan vervullen in de anarchistische beweging. Net als bij veel anarchistische jongeren in de periode van het interbellum was antimilitarisme vanzelfsprekend. In 1936 werd hij vanwege dienstweigering tot 10 maanden celstraf veroordeeld die hij in januari 1937 had uitgezeten.

Naast antimilitarist was Geert een overtuigd Esperantist. Voorts onderscheidde hij zich als dichter en muzikant. Onder de naam Gerdanjo publiceerde hij tientallen gedichten in de anarchistische bladen, vooral vanaf de jaren vijftig. Bovendien was Geert een begaafd mandolinespeler. Dit in de vergetelheid geraakte snaarinstrument was populair bij de anarchistische jongeren. In de jaren vijftig en zestig trad Geert veelvuldig op tijdens de Pinksterlanddagen, ondermeer in het gezelschap De Vagebonden.

Inmiddels had Geert in Auktje Pottjegort, dochter van de markante Groningse anarchist Pieter Pottjegort, een partner voor het leven gevonden, die eveneens een warm kloppend hart voor de beweging had. Zij kregen drie kinderen.

Organisatorisch speelde Geert in de jaren zestig jarenlang een rol in de Federatie van Vrije Socialisten. Als secretaris was hij betrokken bij de overgang van deze landelijke organisatie van anarchisten van een club van de vergrijsde oude garde van voor de Tweede Wereldoorlog naar een actief platform waarbij ook de hippe jongeren van de jaren zestig, begin jaren zeventig zich aansloten.

Geert werd ook penningmeester van het Fonds Internationale Solidariteit (FIS) dat begin jaren zeventig vanuit de Federatie werd opgezet om kameraden die elders in de wereld in nood verkeerden, financieel te ondersteunen.

Uiteraard was Geert ook betrokken bij het noordelijk Gewest van Vrije Socialisten dat zich in de drie noordelijke provincies roerde, en zich meer en meer concentreerde rond het anarchistisch terrein in Appelscha. Daar voltrok zich in 1984 een drama toen zich in de gelederen van de oude garde een schisma voordeed. De broers Henk en Geert de Groot moesten in 1986 het terrein verlaten en zetten hun strijd voor het anarchisme met een kleine groep getrouwen voort, ondermeer via het blad Recht voor Allen.

Medio jaren negentig legde de hoge leeftijd van beide heren hun propagandistisch leven aan banden. Auktje overleed en de geestelijke vermogens van Geert lieten hem meer en meer in de steek. Zozeer dat opname in verpleeghuis ‘Stellinghaven’ in Appelscha noodzakelijk was. Daar bracht Geert de laatste jaren van zijn leven door, goed verzorgd door het personeel.

Geert wordt op donderdag 16 april om 13.00 uur gecremeerd in crematorium Schoterhof in Heerenveen (Rotstergaastweg 45).

2 Reacties


Rust zacht, kameraad...

zei: Prul op 13/04/2009 om: 22:36u

Dank beste Geert.In mijn herinnering zal je voortleven vanwege je grote inzet voor het FIS. Met libertaire groet Dick (toenmalig secretaris van het FIS)

zei: dick gevers op 15/04/2009 om: 09:37u


Powered by Greymatter