Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/30/2009: "Anarchistische vorm van schuldhulpverlening in Amerika"

De economie in de Verenigde Staten blijft maar bunkeren. De regering grijpt massaal in in de markt, maar blijft enorme sommen lenen om twee oorlogen overzee te voeren en de depressie in het binnenland te voorkomen.
POG02 (23k image)
Terwijl vele bedrijven worden opgekocht, hebben de arbeidersklasse, de armen, en de werklozen te maken met huisuitzettingen. terugvordering van auto’s en huisraad, en worden ze lastig gevallen door schuldeisers voor creditcards-kaarten.
Klik op meer voor dit artikel van de anarchistische Pittsburgh Organizing Group.

In de VS hangt de groei en de voortgang van het modern kapitalisme in grotendeels af van de gemakkelijke beschikbaarheid van het krediet, en de behoefte om arbeiders tot het opeenhopen van enorme schulden aan te zetten. Meer schuld betekent meer consumptie. Dat leidt ook tot onzekerheid, laat de concurrentie onder arbeiders toenemen, en dat alles leidt tot langere arbeidstijd en lagere lonen. Er bestaat een werkgeversorganisatie die schulden propageert en daaraan verdient, en verdient bovendien aan de enkelingen die in deze eeuwigdurende cyclus. uitgespeeld zijn.

Omdat de economie doorgaat met ineenstorten en de schuldenlast blijft toenemen, zijn er steeds meer mogelijkheden voor anarchisten om de rol van de schuld in de wereld van het kapitalisme en het economisch imperialisme ter discussie te stellen en de illusoire consensus te ondermijnen waarop het kapitalisme welig tiert.

Wij anarchisten zouden ervoor moeten zorgen dat het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt om op te houden met betalen en een cultuur te scheppen waarin niet betalen simpelweg wordt gezien als het logische gevolg van het systeem.

Het gemiddelde huishouden heeft een reusachtige hoeveelheid schuld op zijn creditcard ($8.400 = nu ca. €6,300), waarvan sommige met de hoogst opgelopen rentes belast zijn (blijkbaar neemt met het uitblijven van betalen de rente toe, zoals vroeger bij bepaalde banken van lening in Nederland - vert..) Maar dit soort schuld wordt volgens de (Amerikaanse!) wet beschouwd als “niet gegarandeerde schuld”, wat betekent dat het krediet is verleend zonder enige borg. Het feitelijke resultaat is dat de leners hun geld niet meer kunnen terugkrijgen van mensen die niet meer kunnen of willen betalen

Hieronder staan inlichtingen die ik tegen kwam bij mijn eigen pogingen om te begrijpen hoe schuldeisers en incassobureaus functioneren. Houd er rekening mee dat ik GEEN advocaat ben en dat dit geen juridisch advies is (en dat dit Amerika is, vert). Maar misschien kunnen daardoor een begin ontstaan waarbij mensen meer beginnen te leren. Kennis is macht.

1. Als je een schuldeiser of (incassobureau) aanspreekt en hem meedeelt dat je absoluut geen contact meer met hem wilt hebben, moeten ze ophouden je lastig te vallen. Dat doe je met een aangetekende brief met verzoek om een ontvangstbewijs. Maar ze kunnen nog tegen je procederen of in antwoord op je brief meedelen wat ze zullen doen .

2. Schuldeisers kunnen geen valse naam gebruiken wanneer ze je aanspreken. (!!!)

3. Als u een schuldeiser aanspreekt en hen vertelt dat je meent dat de schuld niet geldig is, dan kunnen ze je niet aanspreken totdat ze je het bewijs van die schuld leveren. Zij kunnen je echter een proces aanspannen of in antwoord op je brief meedelen wat ze zullen doen.

4. Een schuldeiser kan je niet op je werk bezoeken als zij weten dat je baas dit soort bezoeken niet op prijs stelt. Zeg ze dat; het is de snelste manier om aan die stoornis op je werk een einde te maken.

5. Een schuldeiser mag je helemaal niet aanspreken als ze weten dat je wordt vertegenwoordigd door een advocaat, tenzij je advocaat binnen een redelijke termijn op hun verzoek geen antwoord geeft of hen toestemming geeft om u aan ter spreken..

6. Een schuldeiser kan geen mensen in je nabijheid (familie, vrienden, buren, enz. ) aanspreken behalve om na te gaan hoe hij je kan bereiken. Ze kunnen hen niet vertellen dat u heb geld verschuldigd bent, dat ze een incassobureau zijn, etc. en evenminn kunnen ze andere mensen lastig vallen of onder druk zetten om iets te doen.

7. Als een schuldeiser één van de hierboven genoemde bepalingen of iets anders onder de Fair Dept Collectors Practice Act (FDCPA – Wet eerlijke handelswijze bij het incasseren van schulden) overtreedt, kan hij gerechtelijk worden vervolgd (over het algemeen voor lagere echtbanken) voor $1.000 per schending. Incassobureaus kunnen worden verboden wanneer er grote vonnissen tegen hen worden uitgesproken.

8. In Pennsylvania, is de verjaringstermijn voor de meeste schulden vier jaar. Dit betekent als je vier jaar lang geen betaling hebt gedaan (of lening hebt afgesloten), de hoven van Pennsylvania niet meer kunnen worden aangewend om schulden te incasseren. Heb je een creditcard van buiten Pennsylvania dan is de termijn van toepassing die de andere staat heeft gesteld. Één belangrijke gevolg hiervan is dat incassobureau;s soms zullen proberen je ertoe te brengen om een zeer kleine, schijnbaar symbolische, betaling voor goed vertrouwen te doen zodat ze de klok terug kunnen zetten en zich nog eens vier jaar kunnen geven om meer te proberen te incasseren

- Daniel P. artikel bewerkt en uitgebreid door NK

www.organizepittsburgh.org/scr


Powered by Greymatter