Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/26/2009: "Strooi zandkorrels in de deportatiemachine!"

controle (27k image)
controle

Zomaar een berichtje op zomaar een politiewebsite:
politiebericht

Illegale vreemdeling zonder treinkaartje
Apeldoorn, 25-03-2009 • De politie heeft dinsdag 24 maart een 34-jarige man aangehouden op het station in Apeldoorn. De man was niet in het bezit van een geldig vervoersbewijs en werd door treinpersoneel overgedragen aan de politie. De man bleek Egyptenaar en illegaal in Nederland te verblijven, waarop hij werd overgedragen aan de vreemdelingen politie.


Tegenwoordig vinden steeds vaker meervoudige controles plaats in het openbaar vervoer. Je vervoersbewijs wordt gecontroleerd, maar tegelijkertijd wordt er jacht gemaakt op mensen zonder papieren. Hierbij werken vreemdelingenpolitie, controleurs en andere buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) nauw samen, met als doel ‘illegalen’ te pakken.

insigne (12k image)
BOA-badge.

Ook op straat vinden er meer en meer grootscheepse controles plaats, al dan niet onder de noemer ‘preventieve fouillering’. Ook hier zijn vreemdelingenpolitie en BOA’s actief. Er worden fuiken opgezet, waarbij iedereen wordt gecontroleerd op het hebben van een geldig identiteitsbewijs. Bij het niet kunnen (of willen) tonen daarvan, volgt arrestatie.

Ook al dateren deze praktijken niet van gisteren, tegenwoordig zijn ze dagelijkse kost, gerechtvaardigd door de veiligheidshetze. Door het aantal openlijke operaties op te drijven worden we elke dag meer geconfronteerd met de aanwezigheid van BOA’s in het openbaar vervoer en op straat. Er treedt een zekere mate van gewenning op.

De ‘illegaal’ wordt tot ‘publieke vijand nummer één’ gebombardeerd om zo de verharding van de controles en repressie te verantwoorden en het minutieuze in kaart brengen van de bevolking acceptabel te maken. Angst, gebouwd op de grondvesten van een xenofobe propaganda over veiligheid over de ‘legale’ burgers die hun verworden rechten ondermijnd zien door de aanwezigheid van zwartwerkers, immigranten en vreemdelingen. Een hele handel bloeit op dankzij dit principe van controle en verraad: van technische snufjes (camera’s, chipkaarten…..) tot nieuwe banen (BOA’s: controleurs, preventie-ambtenaren, stadswachten….).

installatie (26k image)
boa-installatie.

We moeten breken met het gevoel van machteloosheid tegenover dit alles.
Je mond houden als er controles plaatsvinden en braaf je identiteitsbewijs tonen betekent indirect meewerken aan het oppakken van mensen zonder papieren. Het betekent jezelf indirect medeplichtig maken aan de deportatiemachine.

Waar blijven de verhalen over verzet tegen controles?

Blijf niet aan de zijlijn staan, verzet je tegen de identiteitscontroles die dagelijks worden uitgevoerd.
Weiger je identiteitsbewijs te tonen.
Hiermee betuig je je solidariteit met iedereen die níet de mogelijkheid heeft om te kiezen, maar gedwongen is weg te lopen, om aan opsluiting te ontsnappen.
Denk aan hen die opgesloten zitten en geestelijk en lichamelijk ziek worden gemaakt in asielcentra, detentiecentra en uitzetcentra over de hele wereld, louter en alleen omdat ze een blad papier niet hebben.
Denk aan alle naamloze mensen die vermoord worden door het racisme en de onverschilligheid in deze maatschappij.

Je kunt bij de metro-ingang doorvertellen wanneer er een controle wordt gehouden, of anderen waarschuwen wanneer je een controle hebt gezien in de bus, in het station, op straat, in de wijk, in winkels…….

Mensen MET papieren kunnen mensen ZONDER papieren helpen, door problemen te veroorzaken tijdens een controle. Dit kan voor iemand zonder papieren een kans zijn om weg te rennen.

Je kunt meer impact hebben door te reageren op een controle, dan door te demonstreren om de aandacht van de politiek te trekken.

Strooi zandkorrels in de deportatiemachine!

Janneke van Beek, 26 maart 2009
3 Reacties


...over de ‘legale’ burgers die hun verworden rechten ondermijnd zien door de aanwezigheid...

Tikduiveltje. Je bedoelt waarschijnlijk "verworven", maar "verworden" klopt ook... razz

zei: Lampje op 26/03/2009 om: 14:11u

Net als eertijds bij het egaliseren van geaccidenteerd terrein is de gesimuleerde arbeid van de stadswacht, buurtconciârge, tramconducteur ook vooral geconcipieerd om de werkwillige in een publiek rol te dringen. Een evidente bedoeling achter het concept 'stadswacht' is de werkwilligen in een uniform te kijk te laten lopen. Om die reden is er
voor het uniform zo'n grillige kleurstelling gekozen, een die in de
Amsterdamse volksmond geassocieerd wordt met de Smurfen.

Enfin, lees het hele stuk.

zei: Coco & Knorrepot op 26/03/2009 om: 14:16u

Toename van repressie en razzia's zijn niet nieuw. In onzekere tijden, pakt men degene aan die maatschappelijk zwak staan en tevens worden die als argument gebruikt om het prive- leven van burgers te kunnen controleren
Want de hetze en haat tegenover asielzoekers, door de overheid zelf veroorzaakte illegalen, lage inkomens, Moslims en andere zogenaamde niet geaccepteerden is alleen maar toegenomen. Ook omdat de politici en zelfs regeuliere vakbonden daar voordeel bij hebben.
Het verzet tegen deze mensonwaardige en mensonvriendelijke praktijken kunnen alleen door verzet(vooral massaal verzet)ongedaan gemaakt kunnen worden.
Men kan wel stampij maken tijdens controles, maar dat zal niet zoveel navolging hebben.
Er zal wel bv OV chipkaarten/strippenkaarten gekocht kunnen worden en die verdelen onder de slachtoffers, illegalen bv.Een soort reizigersfonds
Verder misschien even naar Oost Europa kijken, waar veel identiteitskaarten te halen zijn, verstrekt door de plaatselijke politici en regeringen
Het verzet begint klein,maar met wat creativiteit kan er veel bereikt worden voor de slachtoffers van het agressieve en mensonvriendelijke beleid
Het is ook tegen de regels van het mensenrechtenbeleid van VN, maar daar houden EU, Israël en VS zich niet aan.
Dus verzet moet vanuit de bevoilking komen en dus veel succes met de acties.

zei: Harry op 26/03/2009 om: 15:57u


Powered by Greymatter