Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/19/2009: "Actie tegen NAVO-eenheid in Nieuw Milligen op 21 maart"

De komst van vredesactivisten en anti-militaristen naar Nieuw Milligen, aanstaande zaterdag (21 maart), veroorzaakte de afgelopen dagen al zenuwachtige reacties van de autoriteiten.
AntiNavoActieDag21maart2009 (26k image)
Het kwam Ontwapen!, organisator van de actie, ter ore dat fietsers en automobilisten in de omgeving van het militaire terrein, nu al extra gecontroleerd worden.
Klik op meer.

Naar verwachting enkele tientallen activisten zullen zich echter niet laten weerhouden een poging te wagen de luchtmachtbasis te betreden en op de NAVO te heroveren. De daar gevestigde nieuwe DARS-eenheid, een mobiel station voor luchtmachtoperaties, is hen een doorn in het oog.

De actie staat in het kader van een internationale actiedag in verband met het 60-jarig bestaan van de NAVO. In diverse Europese landen vinden acties plaats in de aanloop naar de NAVO-top in Straatsburg,
begin volgende maand.

DARS is een afkorting van “Deployable Air control centre, Recognised air picture production centre, Sensor fusion post”. Kort gezegd is het de nieuwe mobiele luchtruimbewakings- en bevelvoeringseenheid van de NAVO. De eenheid gaat luchtmachtoperaties binnen en buiten het
grondgebied van de NAVO leiden en kan op afroep ingezet gaan worden.

Een tweede eenheid wordt in Spanje gestationeerd. DARS bestaat uit mobiele radars, een commandocentrale en een bijbehorende transportcomponent voor het vervoer. Uiteindelijk komen
er 260 militairen uit diverse NAVO-landen bij te werken. Het systeem is in 2009 volledig operationeel geworden, maar zal pas enkele jaren later op volle sterkte zijn.

Met DARS wordt Nederland een belangrijke schakel bij toekomstige NAVO-luchtaanvallen, buiten het eigen grondgebied. Het systeem past bij de nieuwe naar buiten gerichte rol die de NAVO zichzelf aanmeet. Lag in de Koude Oorlog, althans officieel, de nadruk op bescherming van het eigen grondgebied, tegenwoordig treedt de NAVO vooral op als een imperialistisch machtsblok dat overal ter wereld de westerse belangen beschermt en de macht van de westerse economische en politieke elite veilig stelt.

Diverse internationale acties tegen de NAVO dit jaar staan in het teken van het 60-jarig bestaan van dit militaire bondgenootschap. Terwijl de NAVO hierom begin april feest viert in Straatsburg, organiseren anti-militaristen een actiekamp, tegentop en demonstraties onder het motto ‘60 jaar NAVO, meer dan genoeg’.

Daarbij wordt op diverse aspecten van het bestaan van de NAVO gewezen. De NAVO betekent vooral bescherming van de belangen van de rijken, van het zeker stellen van toegang tot grondstoffen, energie en afzetmarkten, van het uitbreiden van de invloedssfeer van het kapitalisme en het handhaven van de enorme ongelijkheid in de wereld. Onder het mom van ‘humanitaire interventies’ en ‘terrorismebestrijding’ wordt militair geweld als een oplossing voor de problemen in de wereld gepresenteerd en worden miljarden euro’s over de balk gesmeten. De NAVO betekent ook het vasthouden aan illegaal kernwapenbezit, met mogelijk eerste gebruik als strategie, het opzoeken van de confrontatie met Rusland enzovoort.

Ontwapen! staat voor een wereld zonder militarisme, waar mensen in vrijheid en gelijkwaardigheid samen kunnen leven en zo min mogelijk macht over elkaar kunnen uitoefenen. En waar conflicten op een
geweldloze manier opgelost of beheerst worden. Ontwapen! is een samenwerkingsverband van diverse groepen en individuen uit de vredes- en anti-militaristische beweging. De groep voerde in het verleden acties tegen ondermeer wapenbeurzen, werving voor de krijgsmacht en de uitzending van Nederlandse militairen naar Afghanistan en Irak. Op 13 februari jl. bezette Ontwapen! twee zendmasten op de basis in Nieuw Milligen.

1 Reactie


Houd naast Straatsburg en Brussel vandaag ook Tsjechië in de gaten!

oke oke oke

zei: Jan Bervoets op 21/03/2009 om: 09:31u


Powered by Greymatter