Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/07/2009: "Volgens onze gegevens..."

De zogenaamde privatisering van de energiebedrijven leidt tot verdere Balkenzwendel. Uw doen en laten kan binnenkort tot op een kwartier precies in de gaten gehuden worden.

slinksweten (24k image)
Klik op meer

Onder de noemer 'Slim meten = slinks weten' voeren Vereniging Vrijbit en Stichting Meldpunt Misbruik ID-plicht actie tegen invoering van 'slimme' meters om het gas- en elektriciteitsgebruik van huishoudens en andere kleinverbruikers te registreren.

,,Bij de Eerste Kamer liggen wetsvoorstellen om alle kleinverbruikers van energie te verplichten om ‘slimme’ energiemeters in hun huis of werkplaats te laten installeren. Wij willen bekendheid geven aan deze plannen en het protest ertegen aanjagen'', aldus Miek Wijnberg van Vereniging Vrijbit. ,,We roepen mensen op om mee te helpen bekendheid aan de plannen te geven en er tegen te protesteren''. De plenaire Eerste Kamer zal op 24 maart de plannen bespreken.'

De ‘slimme’ meters registreren het privé-gedrag ‘achter de voordeur’ tot op het kwartier. Wijnberg daarover: ,,Minutieus wordt daarmee vastgelegd wie wel of niet thuis is, wanneer men slaapt, hoeveel mensen zich statistisch gezien in het pand bevinden ed. Uit de gegevens kunnen ook gedragsprofielen van de burger worden opgesteld over zijn gedrag in de beslotenheid van zijn eigen woning. Deze gegevens worden draadloos doorgegeven aan de elektriciteitsmaatschappijen en zijn op grond van de Wet Vorderen Gegevens indirect ook beschikbaar voor de overheid. De plannen vormen een schending van de fundamentele burgerrechten op privacy volgens het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en druisen in tegen de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het draadloze zendsysteem brengt bovendien veiligheidsrisico’s met zich mee''.

Daarnaast zijn Vrijbit en het Meldpunt van mening dat de plannen onder een oneigenlijke doelstelling worden gepresenteerd. Bovendien suggereert de minister, ten onrechte, dat de regering op voorschrift van Europese richtlijnen verplicht zou zijn om dit systeem in te voeren. Het door de actiegroepen aangvoerde protest richt zich op dit moment tot de Eerste Kamer met het verzoek om de wetsvoorstellen te verwerpen. De insteek daarbij is enerzijds de onacceptabele inhoud van de plannen, maar ook het feit dat burgers niet zijn geïnformeerd of om hun mening zijn gevraagd over maatregelen, die zo ingrijpende gevolgen hebben voor iedereen.

Protesten kunnen worden geuit door posters op te hangen, brieven te schrijven aan Kamerleden en besturen van de politieke partijen, en door een petitie te tekenen op de website. De organisatie vraagt tevens steun in de vorm van praktische medewerking en financiële bijdrage voor de productiekosten van actiemateriaal.

Meer achtergronden, en voor het tekenen van de petitie:
hier


Powered by Greymatter