Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/23/2009: "Luis Andres Edo is gestorven (1925-2009)"

Op 24 januari 2009 overleed Luis Andres Edo, een van de bekendste anarchosyndicalistische verzetsstrijders in Franco Spanje. Edo is 84 jaar geworden.
LuisAndresEdo (25k image)
Luis Andres Edo
Zijn strijd vond in de zestiger en zeventiger jaren ook weerklank binnen de anarchistische beweging van Nederland wat tot tal van solidariteitsbetuigingen heeft geleid.
Klik op meer.

Luis Andrés Edo werd in 1925 in Barcelona geboren. Op 16 jarige leeftijd werkte hij bij de spoorwegen waar hij de ondergronds optredende vakbondsleden van de anarchosyndikalistische CNT leerde kennen. Hij begon in de hongerjaren ’40 lood van de goederenwagens van de spoorwegmaatschappij RENFE af te breken en met zijn kameraden levensmiddelen te onteigenen en uit te delen. In 1945 deed hij op een avondschool in Barcelona mee aan een leerlingenstaking bij een staking. In 1947 vluchtte hij naar Frankrijk om niet in het leger van de Franco dictatuur te worden ingelijfd. In 1949 probeerde hij illegaal naar Spanje terug te keren, werd daar gearresteerd en zat een jaar in de gevangenis.

Het jaar 1949 noemde Edo het ondergangsjaar voor het anarchistische verzet in Spanje, meer dan 300 anarchisten werd in dat jaar gearresteerd, verscheidene doodgeschoten. In 1950 keerde hij naar Frankrijk terug. De anarchisten hebben nog tot 1950/51 gewapend verzet tegen Franco-Spanje gevoerd.

In ballingschap was hij betrokken hij de totstandkoming van de FIJL, de Iberische federatie van de libertaire jeugd, die zich ten doel stelde de actie tegen Franco in Spanje voort te zetten. In 1966 werd hij met verschillende andere leden van deze federatie in Spanje gearresteerd bij de voorbereiding van een “operatie Durutti”. Zijn “1 mei-groep” zou volgens Franco het plan hebben gehad de Amerikaanse verbindingsofficier Gillette te ontvoeren om zo de aandacht te vestigen op Franco’s folterpraktijken, waarbij deze Amerikaan als instructeur optrad!

Duizenden gevangenen waren aan dit regime onderworpen, waaronder trouwens ook de Engelse vakbondsman Stuart Christie. Edo werd wegens poging tot revolutie en verboden wapenbezit tot negen jaar veroordeeld en in 1972 vervroegd vrijgelaten. In 1974 werd hij in Spanje opnieuw opgepakt en tot zes jaar veoordeeld; na de dood van Franco werd hij bij een amnestie vrijgelaten.

Edo werd als lid van het Algemene Comité van de CNT in Catalonië gekozen en maakte daar alle strubbelingen mee, die uiteindelijk leidde tot het uiteenvallen van de bond. Hij propageerde ook het anarchosyndicalisme in het buitenland. In 1976 was hij ook betrokken bij discussies rond de oprichting van de Freie Arbeiter Union (FAU) in Duitsland. In 2006 verscheen zijn autobiografie „La CNT en la encrucijada" (De CNT op de tweesprong).

Bijdrage van Jan Bervoets

1 Reactie


voor wat meer historische achtergrond, zie:
http://typemachine.wikidot.com/de-een-meigroep-internationale-revolutionaire-solidariteitsbeweging

zei: ci op 23/02/2009 om: 22:41u


Powered by Greymatter