Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/22/2009: "Hongerstaking grensgevangenen Schiphol"

Onderstaand persbericht van Prime dateert van 19 februari, de staking was toen zeker al een dag aan de gang. Dit soort wanhoopsacties speelt zich meestal buiten de media om af.

voiceless_voice (96k image)

Klik op meer

Gisteren hebben 15 gedetineerden met de vluchtelingenorganisatie PRIME in Den Haag telefonisch contact opgenomen en aangekondigd dat zij in hongerstaking gaan. De groep bestaat uit ongeveer 40 personen. Ze bevonden zich allemaal buiten in de luchtruimte en ze weigerden naar hun cellen te gaan.

'Is asking asylum a crime?' vroeg één van de gedetineerden zich af. Er heerste op dat moment grote onrust in het detentiecentrum Schiphol.

Volgens de laatste berichten vanmiddag van de ouders van een gedetineerde blijkt dat de situatie sinds gisteren radicaal veranderd is. Ze zijn allemaal hardhandig geboeid naar hun cellen gebracht en een aantal van hen is in elkaar geslagen.

Er zijn nu een op een gesprekken met de gedetineerden om te proberen hun wil te breken.

Er bestaat over de duur en de reden van het vastzitten zoveel onduidelijkheid, dat de asielzoekers zich genoodzaakt voelen om deze actie te beginnen.

Er zijn al diverse personen aan verschillende ambassades gepresenteerd en sommigen, die zelfs graag hun medewerking hebben verleend aan de presentatie bij hun ambassade , merkten dat die ambassade geen laisser passer wilde afgeven. Ze willen dus meewerken, maar kunnen niet uitgezet worden. Een en ander valt dus buiten hun eigen schuld.Desalniettemin blijven ze gedetineerd en in martelende onzekerheid over de nabije toekomst.

Er zijn mensen bij, die vanwege traumatische ervaringen heel grote problemen hebben door deze vrijheidsbenemende maatregelen.
Een van hen heeft bijvoorbeeld tijdens zijn vlucht naar Nederland tussen Libië en Italië tien medereizigers van de boot zien verdrinken.

Een ander heeft in het detentiecentrum een zelfmoordpoging gedaan. Als enige zorg kreeg hij paracetamol.

Stichting PRIME zal met advocaten van de betrokkenen contact opnemen teneinde over de positie van de betreffende asielzoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers te overleggen.

Uitgeprocedeerden moeten zich beschikbaar stellen zodat de overheid hen voor eventuele uitzetting onmiddellijk kan oproepen. Het regime in een detentiecentrum is volgens experts en deskundigen zwaarder dan in een gevangenis voor criminelen.
Ze moeten niet in een gevangenis worden opgesloten waar ze maar een uur per dag naar buiten kunnen naar een luchtplaats en waar ze 24 uur gedwongen worden om niets te doen. Asielzoekers, uitgeprocedeerd of niet, moeten menselijk behandeld worden en het detentiecentrum Schiphol is daarvoor naar de mening van Stichting PRIME ongeschikt.

Asielzoekers, uitgeprocedeerd of niet, moeten niet opgesloten worden en zo min mogelijk beperkt worden in hun mogelijkheden. Bij stichting PRIME is bekend dat in andere landen – bijvoorbeeld Groot-Brittannië – deze personen de kans hebben om bijvoorbeeld een taal – of computer cursus te volgen, waardoor zij zich zelf positief kunnen ontwikkelen en niet extra getraumatiseerd raken en dat zij zelf hun celdeur kunnen open maken en hun celdeur dus niet – zoals in Nederland – door derden wordt vergrendeld. Die vergrendeling was een van de redenen waarom er tijdens de Schipholbrand 11 al dan niet uitgeprocedeerde asielzoekers verbrand zijn.

Wij zijn van mening dat veel mensen ten onrechte in vreemdelingenbewaring verblijven en dat de overheid in veel gevallen onzorgvuldig handelt.

Onschuldige mensen horen immers niet in de gevangenis.Namens stichting PRIME,

Ahmed Pouri


Powered by Greymatter