Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/09/2009: "Uniek proces inzake misdadige rechtspraak Hoge Raad der Nederlanden"

In een openbare zitting van de rechtbank te Den Haag zal maandag 16 februari 2009, vanaf 10:00 uur, worden gepleit in de rechtszaak die door het Tribunaal voor de Vrede en ruim 2000 mede-eisers is aangespannen tegen de Staat (ministerie van justitie), wegens misdadige rechtspraak van de Hoge Raad.
TribunaalVoordeVrede (7k image)
Klik op meer.

Het Tribunaal voor de Vrede en mede-eisers richten zich tegen het oordeel van de Hoge Raad dat 'niet kan worden gezegd dat' inzet van strategische kernwapens tegen bevolkingscentra 'zonder meer en onder alle omstandigheden onrechtmatig' is. Tot datzelfde oordeel kwam de Hoge Raad ten aanzien van de zogenaamde first use van die massavernietigingsmiddelen tegen steden. De Hoge Raad gaf dat oordeel in zijn arrest van 21 december 2001 (LJN: ZC3693; NJ 2002, 217), in een zaak die de Vereniging van Juristen voor de Vrede en mede-eisers tegen de Staat hadden aangespannen over verschillende vormen van gebruik van kernwapens.

De Hoge Raad ging met zijn oordeel voorbij aan het onmiskenbare gegeven dat de nucleaire vernietiging van steden het misdrijf van genocide zou inhouden. Bovendien ging de Hoge Raad willens en wetens in tegen het verbod om de burgerbevolking het doelwit van een militaire aanval te maken. Een verbod waaraan de Staat zich onder alle omstandigheden dient te houden, zoals uitdrukkelijk in verdragen en internationale jurisprudentie is vastgesteld. Dat het hierbij gaat om een absoluut geldend verbod, is overigens ook door de Nederlandse regering erkend.

Door zo in strijd met het recht de Staat steun te bieden inzake de nucleaire strategie, ondersteunt de Hoge Raad de systeemmisdadige bedreiging met nucleaire massavernietiging van genocidale omvang. Een systeemmisdadige bedreiging waaraan de politieke leidinggevenden in Nederland nog steeds vasthouden. Dit in weerwil van de uit het volkenrecht en art. 90 Grondwet voortvloeiende verplichtingen. Door deze steun aan die systeemmisdadige bedreiging, handelt de Hoge Raad
op overeenkomstige wijze als Duitse rechters die tijdens het Derde Rijk systeemmisdadige gedragingen ondersteunden met hun uitspraken. Een handelwijze die in 1947 in Neurenberg, in het zogenaamde Juristenproces, als strijdig met het volkenrecht en misdadig is aangemerkt.

Voorafgaand aan de terechtzitting zal vanaf 09:00 uur door middel van straattheater bij het paleis van justitie te Den Haag de aandacht worden gevestigd op het kernwapenprobleem en de terechtzitting.

Na de terechtzitting zal vanaf 13:00 uur een nabespreking worden gehouden in Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag. Het Tribunaal voor de Vrede zal dan ingaan op vragen van mede-eisers. Vertegenwoordigers van de pers zijn daarvoor ook van harte uitgenodigd.

Advocaten van het Tribunaal voor de Vrede en mede-eisers zijn mr. N.M.P. Steijnen en mr. M.J.F. Stelling.

4 Reacties


De Staat hoeft zich helemaal nergens aan te houden. Dat is toch een reden dat Anarchisten tegen de Staat zijn ?
Ja leg het nog eens uit.
De Hoge Raad hoeft zich ook nergens aan te houden. De naam zegt het al HOGE Raad. Erg hoog dus. Wij met z'n allen zijn dus tot errug klein verklaard als je in die redenering mee wil gaan ten minste. Ouwe koek allemaal. Hard FOEI ! Roepen of net als Obama : SHAMEFULL !
Wie was Bomber Harris ook weer ?
Offeh.. Grozny...ook een bevolkings centrum welliswaar niet met atoom bom
bestookt....

zei: R.T.Ton op 10/02/2009 om: 13:55u

Wat een warrig verhaal, R.T. Ton.

Ondertussen zorgt Meindert Stelling er al jaren voor dat de legitimiteit van kernwapens al jarenlang op de agenda staat in Neerlandsch rechtbanken. Wat doe jij?

zei: xyz op 11/02/2009 om: 13:14u

Ik verdom het om de verschillen tussen hoog en laag groot en klein en dergelijke uit te gaan leggen. Mijn voorstel :
kijk naar Sesamstraat om te beginnen.

zei: R.T.Ton op 12/02/2009 om: 23:25u

Spectaculair proces, leuke actie, uitspraak tot grote hilariteit van het gehoor vastgesteld op 1 april big grin big grin big grin

zei: Jan Bervoets op 16/02/2009 om: 20:09u


Powered by Greymatter