Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/09/2009: "Strijd om land in Spanje"

Landbezetting komt niet alleen in Latijns Amerika voor, maar ook schrik niet, in Spanje. Momenteel zijn de geestverwanten en de boeren van de co÷peratieve vereniging Aglifor betrokken in een strijd tegen de grondspeculatie van de stad op Dos Hermanas (Twee Zusters).
agriflor005 (31k image)
Betrokkenen bij Agliflor
Alasbarricadas.org hield een interview met de landkrakers die al jaren een tuinbouwbedrijf uitoefenen op het bezette land.
Klik op meer.

ALB- Leg aan onze lezers uit hoe het conflict begonnen is.

ALPACA: In de Jaren '80 van de vorige eeuw, veroorzaakte de crisis in het gebied werkloosheid onder veel dagarbeiders. In 1984 hebben wij, hoofdzakelijk op initiatief van Enrique Cano, een oude militant van CNT die dagarbeider was, als groep werkloze arbeiders land bezet dat eigendom was van de gemeente Dos Hermanas en daar een co÷peratief gevormd. Vanaf die dag hebben wij op deze terreinen verschillende vormen van landbouw ontwikkeld, in de eerste plaats akkerbouw, en spoedig vˇˇr de daling van prijzen van akkerbouw gingen we over op tuinbouwproducten, met name sierplanten. En nu, na vijfentwintig jaar 25 jaar, eist het gemeentebestuur het land weer op en wil daarvan bijwijze van speculatie een bedrijfsterrein maken, en daarmee een einde van onze werkplek maken.


ALB- Maar waarom heeft het gemeentebestuur dan zolang de bezetting toegelaten?

ALPACA: Zij heeft dat niet alleen toegelaten, maar heeft ons zelfs aangespoord om met het werk verder te gaan. De burgemeester heeft ons schriftelijk zijn woord gegeven dat wij het terrein mochten houden met de bedrijven, de winsten die wij eruit behaalden en onze werkplek. Hij stond het toe omdat deze terreinen voortkwamen uit een gedwongen onteigening met het doel er bedrijven op te zetten. De jaren gingen voorbij en aangezien er niemand kwam opdagen dan werkloze arbeiders zochten wij er ons levensonderhoud door het terrein ten nutte te maken waarvan zij geen enkel gebruik maakten.
Zoals ik al heb gezegd komt de verandering van inzicht uit de verbetering van het terrein en een speculatieve manoeuvre die hen geld zal opbrengen.

ALB- Hebben jullie behalve mooie woorden ook nog hulp in de vorm van subsidies ontvangen?

ALPACA: Nee. Als arbeiders van de co÷peratieve vereniging hebben we leningen van de bank genomen die we beetje bij beetje hebben afbetaald. Houd er rekening mee dat het scheppen van een werkplaats veel duurder is voor ons mensen die met niets beginnen, zonder kapitaal van enig type. Omdat het land niet van ons was, moesten wij onze huizen te verpanden. Nooit hebben wij toegang gehad tot publieke steun voor het scheppen van werk omdat we geen eigen territoriale basis hadden.

ALB- Dus krijgen dagwerkers geen steun van de overheid of de banken?

ALPACA: Niets. Individuele dagwerkers die het land bezetten en geen kapitaal bezitten zijn ertoe veroordeeld om te mislukken tenzij ze er veel hersens in steken. En dat is wat wij al deze jaren hebben gedaan.

ALB- Staat het gemeentebestuur open voor onderhandelingen?

ALPACA: Nee. De belangrijkste onderhandelingspoging strandde in de maand mei toen het gemeentebestuur een graafmachine op ons afstuurde om alles af te breken. Wij hielden die poging tegen. Op dit ogenblik ontwijkt de burgemeester ons en stuurt hij ons naar tussenpersonen die voor hem als fopspeen dienen en die geen beslissingsbevoegdheid hebben.

ALB- Was dit de enige poging van het gemeentebestuur om jullie eruit te gooien?

ALPACA: Nee. Enige dagen geleden kregen wij een aanslag. Zij staken onze deur in brand en het plastic van de kassen. Laten wij niet zeggen dat de burgemeester het heeft gedaan, maar het is eigenaardig dat wij altijd veel last van diefstallen hebben gehad waarbij er dingen zijn meegenomen, maar nu er deze spanning is, komt er iemand, sticht er brand en neemt niets mee.

ALB- Wat zijn jullie eisen?

ALPACA Wij willen het land om het te bewerken zoals we dat tot nu toe hebben gedaan. Dan men onze manier van leven respecteert en onze bedrijven; of dat men ons schadeloos stelt voor de echte prijs van onze kassen en ons een baan garandeert tot aan ons pensioen. Wees blij dat deze mensen zich weten te voorzien van een inkomen door zichzelf werk te verschaffen, en het werk van anderen niet hinderen of problematisch maken. Om niet te spreken van de miljoenen die onlangs aan de bank zijn gegeven die aan arbeiders zouden kunnen worden gegeven om hun projecten op te starten.


ALB- Zijn jullie bereid om met deze strijd door te gaan?

ALPACA Zolang als het nodig is. En als de burgemeester zijn vernietiging doorzet, weet dan wij allen op dezelfde dag naar zijn huis gaan om daar met hem te leven. Op dit moment verdedigen wij ons met wettelijke middelen via de advocaat van de Landarbeidersbond. Veel heeft men van ons verbrand, maar steeds koesteren wij hoop en kunnen wij dit project vooruit stuwen. Wij hebben daaraan vele jaren, veel inspanning, zelfs vele goede ogenblikken gewijd, wij hebben met veel ernst volgens het boekje planten geteeld en konden zelfs als model veel andere arbeiders van het gebied te dienen. Voor ons is ÚÚn zaak van wezenlijk belang: het land. Wij willen het niet om het als wandelgebied, ook niet om er zwembaden te maken, of om het te verkopen, of ons ermee te verrijken door ermee te speculeren. Wij willen het om er te doen wat wij kunnen. Denk je eens in: de Hertogin van Alva krijgt jaarlijks een enorme hoeveelheid geld ľ dat is dus een rijke dame - , wij, die voedsel produceren mogen niet eens de toegang tot de productiemiddelen krijgen.

ALB- Wat verbouwen jullie tegenwoordig?

ALPACA Wij hebben witte rapen, rapen, distels, sla, wortelen, en wij zullen binnenkort aardappels poten. En wij laten een deel van het land ongezaaid, dat wij voorbereiden voor ecologische cultuur dat wij drie jaar braak moeten laten. Binnen een paar jaren verwachten we de eerste oogsten hiervan. Op het ogenblik, hoewel onze productie ecologisch nog niet 100% is , is die voldoende integraal, omdat we het gebruik van chemische producten vermijden voorzover de markt dat toelaat, omdat (zegt men) als we rapen met slakken aanbieden de mensen ze niet willen kopen.

ALB- Ze zien er goed uit.

ALPACA: Ja, maar de mensen willen die beestjes niet waaraan men kan zien dat er geen gif is gebruikt. .

ALB- Wat vinden jullie van de huidige crisis waardoor er in het dorp zoveel mensen werkloos zijn?

ALPACA: Vijfentwintig jaar geleden hebben wij in het midden van een crisis het land genomen dat ons arbeiders toebehoorde, omdat het de arbeid is die de rijkdom voortbrengt die wij nu genieten. Deze crisis is niet meer dan hetzelfde van altijd. Ik zal u eens wat zeggen: de mensen willen de straat op, iedereen loopt uit en op deze roep zullen duizenden mensen zich verenigen om te bereiken dat allen verkrijgen wat iedereen toebehoort. Wij kwamen vroeger in groepen van vijftien, nu van driehonderd. Het is slechts een kwestie van aan de mars te beginnen. Voor de mensen die terugkeren naar het land, want dat is van degene die het bewerkt.


Jullie kunnen helpen door allemaal een brief aan het gemeentebestuur van Dos Hermanas te sturen :
webmaster@ayto-doshermanas.es of per brief aan: Ayuntamiento de Dos Hermanas, Plaza de la Constituciˇn n║ 1.41.700. Dos Hermanas. Sevilla. Espa˝a.

2 Reacties


Dit doet me denken aan het S.W.O.M.P.. Am I right?

zei: Zeeuw op 09/02/2009 om: 23:29u

Wat een goed voorbeeld!
Voedsel is de bron van het bestaan.
Ik geloof dat de huidige steden geen toekomst hebben
omdat als de supermarkten de deuren moeten sluiten om de crisis mensen weinig te eten zullen hebben.
Steden moeten vanaf nu ook met stadsboerderijen beginnen om te kunnen overleven daarvoor zal er meer plaats gemaakt moeten worden voor landbouw en er moet ook ruimte voor dieren zijn.
Laten we hiervoor parkeerplaatsen en grote lege ruimtes opheffen.
Ecologische stadsboerderijen hebben de toekomst.

Zonder boeren is er niks te voeren!

zei: Rood ledje op 12/02/2009 om: 15:30u


Powered by Greymatter