Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/27/2009: "Paramilitaire Frontex regeert Fort Europa"

FRONTEX is het “Europese Agentschap voor het management van operationele samenwerking bij de externe grenzen van de lidstaten van de Europese Unie”.
FrontexProtest (37k image)
Actie tegen Frontex in Warschau (begin juni 2008)
Het werkt sinds 2005 en heeft zijn hoofdkwartier in Warschau. Het traint niet alleen de grenspolitie en andere eenheden (zoals RABITS “ Snelle Grens Interventie Teams, en zee patrouilles), maar het coördineert ook operaties om immigranten te vangen en charter deportaties, het surveilleert bij migranten gemeenschappen en verzamelt gegevens over hen.
Klik op meer.

Het is nu waarschijnlijk de belangrijkste instelling die het grensbeleid van Fort Europa bepaalt en de grenscontrole buiten Europa steeds verder doorvoert, in het bijzonder met uitgebreide operaties op zee.

Organisaties die met vluchtelingen uit de Westkust van Afrika werken hebben er op gewezen dat met de komst van Frontex meer en meer vluchtelingen ernstig in gevaar komen en zelfs sterven. Mensen die willen migreren, bijvoorbeeld om per boot naar de Canarische Eilanden te gaan, worden gedwongen langere en gevaarlijkere routes te nemen om de Frontex patrouilles te ontwijken. Daar vergde de reis twee tot vijf dagen op zee; nu kan het 15 tot 20 dagen duren. Het gevolg is dat er ook routes door de Sahara worden gekozen met als gevolg dat ook daar doden vallen.

Zoals alle instituties die jagen op migranten beweert Frontex dat diens operaties effectief zijn, maar dat het aantal menselijke slachtoffers beperkt is. Er zijn geen
betrouwbare cijfers voor het totale aantal slachtoffers van het migratiebeleid van de EU, maar gedacht wordt dat het om duizenden mensen gaat.

Hieronder vallen niet alleen degenen die op zee of in de woestijn sterven, maar ook degenen die worden doodgeschoten bij pogingen om grenzen te overschrijden, in Ceuta (een autonome stad van Spanje die is gelegen aan de Middellandse Zee, aan de Noord Afrikaanse kant van de Straat van Gibraltar) over hekken te klimmen, degenen die worden vermoord tijdens deportatie of degenen die sterven in detentie.

Deze situatie dreigt erger te worden aangezien Frontex trainingsoefeningen coördineert met RABITs, waarbij wapens worden gebruikt. De Frontex regulering werd recentelijk gewijzigd. De heer Vuorensola, de juridisch adviseur van Frontex, verklaarde onlangs dat de bevoegdheid om bij grensoperaties wapens te dragen en te gebruiken nu kan worden uitgeoefend als Gemeenschapsrecht. Wet.

In een Brits onderzoek over de kwestie verklaarde Frontex dat Britse grensbewakers die mee doen aan RABIT operaties inderdaad zijn toegerust met “bepaalde taken en uitvoerende machten” die ze in het Verenigd Koninkrijk niet zouden hebben.

Frontex claimt dat de Frontex Regulering boven alle nationale wetten staat; juristen van lidstaten van RABIT hebben daar geen duidelijk antwoord op. Op hetzelfde moment dat Frontex het verscherpen van de grenscontroles coördineert, gebruiken fabrieken en boerderijen in heel Europa steeds meer goedkope migrantenarbeid om hun winstmarges op te voeren.

Immigranten worden vaak gedwongen extreem lange tijden te werken, te wonen in
onmenselijke situaties en gevaarlijk werk uit te voeren. Soms worden ze voor
hun werk niet eens betaald of bedrogen.

Toch is veel minder gedaan om geschikte arbeidsomstandigheden voor deze mensen veilig te stellen dan is gedaan om de grenzen te controleren. En hoe harder de repressie tegen immigranten is, hoe kwetsbaarder ze zijn tegenover iedereen die geld aan hen wil verdienen, op de werkplek of door ze te vervoeren of diensten aan hen te
leveren.

Bewerking van FRONTEX, de migrantenjagers van de Europese Unie, door Laure Akai in Het Bulletin voor het Libetaire Alternatief voor de ESF.

Meer informatie over Frontex kan worden gevonden op de volgende web
pagina´s:
Frontex.info.pl
Noborder.org

Bijdrage van Jan Bervoets

3 Reacties


meer leesvoer over Frontex bij Ravage:

http://www.ravagedigitaal.org/index.htm?2008/em/artikel.php~mainFrame

zei: yippie yahoo op 27/01/2009 om: 22:52u

Meer links:

http://frontexwatch.wordpress.com/
(engelstalige website die Frontex in de gaten houdt)

vergelijkbaar, maar in Duits:
http://frontex.antira.info/

Vrijheid van Beweging streeft ernaar ergens in de komende maanden te komen met een aparte deelsite over de ontwikkelingen van en binnen de EU (Fort Europa), regelgeving, controle, politieke ontwikkeling, samenwerkingsverband van immigratiediensten (http://www.gdisc.org/), Frontex, enzovoorts.
Wie (link)tips e.a. info heeft voor VVB, mail ons!

zei: Vrijheid van Beweging op 28/01/2009 om: 17:38u

Ik herinner me een recente presentatie van AAGU waar ook Frontex ter sprake kwam. De web site van Frontex geprojecteerd op een muur. Wat me opviel van die site was de " vacatures " optie. Ik heb de site nog niet opgezocht maar het doet me denken aan verhalen over nazi concentratie kampen waar van de beulenmet name commandanten volgens hun eigen zeggen te maken hadden met " praktische "
problemen als capaciteits problemen van gaskamers verbrandings ovens e.d. Ik denk ook dat de medewerkers van Frontex een vergelijkbare instelling hebben n.l. dat het geen bevlogen idealisten zijn fascisten e.d. maar burocraten
types die over " capaciteits problemen " nadenken.
Of toch niet ? Is het een gemeleerd gezelschap van door politieke denkbeelden gedreven activisten ?
Aan de top mogelijk ? Ik zou graag wat meer willen weten over " de mensen " die Frontex mogelijk maken kortom.

zei: R.T.Ton op 29/01/2009 om: 19:58u


Powered by Greymatter