Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/23/2008: "IDENTITEIT EN NOMADE"

NOMADE (78k image)

Het anarchisme heeft zich altijd gekenmerkt door zijn internationalisme. Dat is terug te vinden in de leus: ‘Vaderland noch grens!’. Is daarmee de kous af?
Klik op meer.

De vraag is ontkennend te beantwoorden, zo kan men opmaken uit het nieuwe nummer van het Franse, libertaire tijdschrift REFRACTIONS (nr. 21, 2008). Dit nummer behandelt het thema ‘Veel soorten grenzen, identiteit en nomaden’.

Dat de kous niet af is, spreekt al uit de titel van de eerste bijdrage: ‘Het wortelen in een gebied, een reactionaire eis of een voorwaarde van autonomie?’. De vraag stellen betekent nog niet hem afdoende beantwoorden. Dat is ook niet te verwachten. Het gaat de auteur, Annick Stevens, vooral om het problematiseren van de gekozen thematiek. Die komt in het nummer van Réfractions op uiteenlopende wijze aan de orde.

Zo behandelt Philippe Pelletier de opvatting van een aantal klassieke anarchisten over het verschijnsel ‘gebied’ vanuit een geografisch en geo-politieke gezichtshoek. Tegelijk laat hij zien tegen welke zienswijzen deze anarchisten zich verzetten (zoals bijvoorbeeld de theorie van de ‘natuurlijke grenzen’) en welke anarchistische kritiek er tegen het beginsel van nationaliteiten bestaat.

Irène Pereira onderzoekt ook het verschijnsel ‘gebied’. In dit geval gaat het om een antropologische gezichtshoek. Daarbij speelt het om een anarchistisch project en de herdefinitie van de categorie ‘gebied’ in het licht van de immigratieproblematiek. Zij verbindt ondermeer de anarchistische politieke theorie aangaande het verschijnsel ‘gebied’ (zoals te vinden in het federalisme van Proudhon) met de actualiteit van het vreemdelingenbeleid en van de ‘illegale vreemdelingen’ problematiek (in Frankrijk, maar het gaat net zo goed op voor Nederland).

Verder komt in dit nummer van Réfractions aan de orde de problematiek van de Roma’s en een antropologische studie over het verschijnsel ‘gebied’ als een ‘nomadische tent’ (met als voorbeeld de Touaregs die in de Sahara leven). Pierre Sommermeyer vraagt zich af hoe je als individu met al de grenzen en gebieden omgaat, die je tegenkomt. Hij verwijst voor een van de mogelijkheden van doen zelfs naar Erasmus, de kosmopolitische Rotterdammer van een paar eeuwen geleden.

Maar dat is niet alles. Een aantal auteurs gaat dieper in op kwesties die samenhangen met lokale conflicten, die ontstaan vanwege een centrum / periferie denken (de problematiek van strijd tussen de stad en de voorsteden bijvoorbeeld). Binnen het bereik van deze kwesties valt ook de behandeling van wat de staat Israël zich weet te permitteren (het Israëlisch-Palestijnse conflict; optreden van fundamentalistische kolonisten; bouwen van de ‘muur’). Het door de redactie van Réfractions gekozen thema blijkt onuitputtelijk.

Naast de behandeling van het thema treft men nog aan de voortzetting van het debat over het postanarchisme (door Vivien Garcia), boekbesprekingen en commentaren.

REFRACTIONS, recherches et expressions anarchistes, nr. 21, 2008; thema: Territoires multiples, identités nomades; 176 blz., prijs € 12.-

1 Reactie


Er zijn mensen uit niet-westerse culturen (die onder de voet gelopen zijn door de westerse cultuur en machthebber)die hun sociale en culturele samenhang als een netwerk met grote mazen over- en door de nieuwe cultuur heen leggen. Zolang ze daarin niet gehinderd worden door de overheersende groep (die de grenzen stelt) kunnen ze redelijk grensloos met elkaar hun niet-westerse cultuur (be)leven.

zei: F.Cools op 27/12/2008 om: 12:41u


Powered by Greymatter