Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 





 

 

12/20/2008: "Uitzendbureaus helpen mee bij uitzetbeleid"

Op vrijdag 19 december hield de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) een picketline spandoek en flyers bij twee uitzendburo's in Utrecht (Adecco en Randstad) om te protesteren tegen de werving van bewakers (detentietoezichthouders) voor detentiecentrum Kamp Zeist (en overigens ook voor diverse andere detentiecentra).

AAGU1208 (21k image)
Klik op meer

AAGU is van mening dat geen enkel bedrijf mee moet werken aan het in stand houden van het opsluiten van vluchtelingen en spreekt bedrijven die betrokken zijn bij Kamp Zeist hier ook op aan. Diverse uitzendburo's, met name de twee bovengenoemde, zijn erg actief in het werven van nieuwe bewakers.

Door middel van een publieksvriendelijke picketline bij de vestigingen van de betreffende uitzendburo's in Utrecht wil AAGU hen aanspreken op hun rol, medewerkers oproepen om zich hier tegen uit te spreken, bezoekers oproepen zulk werk niet te gaan doen en voorbijgangers informeren. Een eerdere picketline van mei dit jaar had tot gevolg dat het uitzendbureau Tempo Team inmiddels niet meer adverteert voor het werven van detentietoezichthouders.

De tekst van de flyer iluidde als volgt:

Uitzendbureaus helpen mee aan uitzetbeleid

Beste voorbijganger,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. In Nederland worden heel veel vluchtelingen opgesloten in detentiecentra zoals in Kamp Zeist te Soesterberg. Wij zijn van mening dat geen enkele vluchteling opgesloten mag worden vanwege het gegeven dat hij of zij op zoek is naar een betere toekomst. Daarnaast is het schokkend te weten dat de omstandigheden waaronder deze mensen worden opgesloten schandalig slecht zijn.

De uitzendbureau’s Adecco en Randstad werven in opdracht van het beveiligingsbedrijf Groep 4 Securicor personeel. Dit bedrijf levert private bewaking voor alle Nederlandse vluchtelingengevangenissen. Telkenmale blijkt dat deze bewakers slecht opgeleid zijn, niet adequaat handelen en vluchtelingen vaak denigrerend of ronduit agressief benaderen. AAGU vindt dat geen enkel bedrijf mee moet werken aan de uitvoering van het detentie- en deportatiebeleid van de Nederlandse overheid.

Met deze flyer-actie hopen we de bedrijven die bij het functioneren van de detentiecentra betrokken zijn, te informeren over de mensonterende omstandigheden. Hopelijk zullen zij vervolgens besluiten zich geheel uit deze sector terug te trekken. Een eerdere picketline van mei 2008 had tot gevolg dat het uitzendbureau Tempo Team inmiddels niet meer adverteert voor het werven van detentietoezichthouders.

Met deze indringende boodschap staan we vandaag en de komende weken bij deze uitzendorganisatie. Ook zullen we protesteren bij de bedrijven die de bewaking, catering, verbouwing en andere administratieve ondersteuning faciliteren binnen detentiecentra in Nederland. Als deze bedrijven zouden besluiten geen diensten meer te leveren aan de betreffende detentiecentra dan zou de opsluiting van onschuldige vluchtelingen sterk bemoeilijkt zo niet onmogelijk gemaakt worden.
AAGU werkt vanuit de overtuiging dat iedereen het recht heeft op vrijheid van beweging en op verblijf in het land waar zij of hij wil wonen.

In Den Bosch werden door de Anarchistische Groep Den Bosch op dezelfde dag ook picketlines georganiseerd bij de filialen van Adecco en Randstad. De reacties waren goed: beide uitzendbureau's stonden open voor kritiek, 'maar ja, dit filiaal doet daar toch ook niet aan mee?', aldus de manager van randstad. Op het feit dat het hoe dan ook om hetzelfde bedrijf ging hadden zij echter ook geen repliek.
Ook het publiek stond redelijk open voor de actie, en pakte de flyers gewillig aan, waarna menigeen verhaal kwam halen over hoe het nu precies zit.
DenBosch1208.bmp (198k file)

De politie kwam ook nog even kijken op verzoek van Randstad. Nadat zij echter zagen dat niemand lastig werd gevallen en enkel rustig flyers werden uitgedeeld, vertrokken zij weer.

Meer info: agdenbosch@gmail.com


Powered by Greymatter