Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/14/2008: "Nederland in top 5 van wapenexporterende landen"

Nederland blijft een van ís werelds grootste wapenexporterende landen en levert aan conflictgebieden of landen waar amper sprake is van democratie.
goncalo_mabunda_2 (35k image)
Grootschalige uitvoer vindt plaats naar bijvoorbeeld Saoedi-ArabiŽ, Egypte, India, Oman en Pakistan. Daarnaast staat Nederland wapendoorvoer toe naar landen als Equatoriaal Guinee, JordaniŽ, IndonesiŽ en IsraŽl, zo blijkt uit de vandaag verschenen ĎAnalyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2007í van de Campagne tegen Wapenhandel.
Klik op meer.

Dit jaarverslag van de Nederlandse wapenhandel in internationaal perspectief beschrijft de vooraanstaande positie van Nederland en licht toe naar welke landen Nederland wapens exporteert. Naast een zeer omvangrijke marineorder uit Oman ter waarde van ruim 100 miljoen euro, springt ook de uitvoer naar Pakistan van nachtzichtapparatuur ter waarde van ruim 20 miljoen euro in het oog. In het verlengde van de oorlog in Afghanistan meent de Nederlandse regering mee te moeten doen aan de grootschalige bewapening van het politiek bijzonder instabiele Pakistan. Tegelijk leverde Nederland vorig jaar voor een vergelijkbaar bedrag militair materieel aan buurland en aartsrivaal India.

Ook besteedt het rapport ruime aandacht aan de belangrijke functie van Nederland als doorvoerland van wapens. Nederland legt wapenvrachten op weg naar spanningsgebieden en ontwikkelingslanden geen strobreed in de weg, zolang die afkomstig zijn uit EU of NAVO lidstaten. Dit ondanks grote interpretatieverschillen onder bondgenoten over wat acceptabele bestemmingen zijn. . Met het goeddeels laten wegvallen van controle op militaire goederen aan de Europese binnengrenzen geeft Nederland bovendien een essentieel deel van haar exportcontrolebevoegdheden uit handen.

Schiphol blijkt steeds meer een knooppunt in Amerikaanse wapentransporten van en naar Irak en Afghanistan, mede tengevolge van de privatisering van militaire transporten.


Powered by Greymatter