Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/09/2008: "Israelische dienstweigeraars vragen ondersteuning"

Mogen wij voorstellen: Omer Goldman, een van de sjministim - studenten die weigeren dienst te nemen in het Israelische leger. Hiervoor worden zij gearresteerd. Het is de bedoeling op 18 december zoveel mogelijk handtekeningen aan te bieden aan het Israelische ministerie van oorlog, ter ondersteuning van deze dienstweigeraars. Hun perioden in de nor duren kort, maar het oppakken kan wel schier eindeloos doorgaan - er is geen mogelijkheid tot dienstweigering in Israel.

omer-goldman (20k image)

Teken hier, klik op meer.

Omer Goldman, 19 jaar.
Eerste veroordeling: 22 september - 10 oktober
Tweede veroordeling: 12-24 oktober


Omer Goldman heeft de waarden, beleden in haar gezin, moeten weerstaan. Zij is de dochter van het vroegere plaatsvervangend hoofd van Mossad, de Israelische veiligheidsdienst, een man die nog steeds als een van de machtigste in het Israelische veiligheidsstelsel wordt gezien. Omer heeft zonder toestemming van haar vader een Palestijnse stad op de Westoever bezocht, en bij een checkpoint is zij, tezamen met Palestijnen, die verondersteld worden haar vijanden te zijn, onder vuur genomen door Israelische soldaten. "We zaten te praten aan de kant van de weg en er kwamen soldaten langs en na een paar seconden kregen ze een bevel om gasgranaten en rubberen kogels op ons af te schieten. Het verbaasde mij dat de soldaten de orders zonder nadenken opvolgden. Voor het eerst in mijn leven hief een Israelische soldaat zijn wapen om op mij te schieten."

Haar vader steunt niet, dit zal geen verrassing zijn, haar beslissing om te weigeren, maar hij steunt haar wel als dochter. "Hij en ik hebben hetzelfde karakter. Ik vecht ook tot het einde voor waar ik in geloof. Maar we zijn ideologisch tegengestelden..."

In haar dienstweigeringsverklaring stelt zij:

"Ik weiger dienst te nemen in het Israelische leger. Ik zal geen deel uitmaken van een leger dat nodeloos een gewelddadig beleid uitvoert en dagelijks de fundamentele mensenrechten schendt.
Zoals de meesten van mij leeftijdgenoten heb ik de ethiek van het Israelische leger niet ter discussie durven stellen. Maar toen ik de Bezette Gebieden bezocht besefte ik dat ik een volledig andere werkelijkheid waarneem, een gewelddadige, onderdrukkende, extreme werkelijkheid waar een eind aan moet komen.

Ik geloof in het dienen van de maatschappij waar ik deel van uitmaak en daarom weiger ik nu juist deel te nemen aan de oorlogsmisdaden die mijn land begaat. Geweld leidt niet tot een oplossing en ik zal geen geweld gebruiken, kome wat er komen moge."


3 Reacties


Vraag: wie zamelt deze handtekeningen in en langs welke link kan ik de originele petitie vinden?

confused confused

zei: jan bervoets op 09/12/2008 om: 20:25u

De aanklikbare site is die van de steunorganisatie zelf. Wat wil je anders?

zei: Prul op 09/12/2008 om: 22:13u

dat is War Resiters International en voor Nederland www.vredesbeweging.nl/nieuws/israel_85.html
waarmee de zaak in een cirkel is rondgegaan. Bedankt. oke oke

zei: jan bervoets op 10/12/2008 om: 11:13u


Powered by Greymatter