Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/26/2008: "Het krisiskomitee blijft op de kleintjes letten"

Om te illustreren dat men zich in Nederland met belangrijke en grensverleggende besluiten bezighoudt, gericht op een open democratische samenleving. Hieronder de illustratie die in de kolom rechts stond
van het overgenomen bericht op nu.nl. Tja, ik ben ook tegen bont. (De verwijzing is beperkt houdbaar, u kunt het even controleren op woensdag 26 november.)

boerkanikab (6k image)
Klik op meer - let speciaal op de passage over vrouwvriendelijkheid...

Op wens van de Tweede Kamer gaat Onderwijsminister Ronald Plasterk ook boerka's en nikabs op hogescholen en universiteiten verbieden. Dat heeft hij woensdag toegezegd.

Boerkas bedekken het hele lichaam. De nikab is een sluier die het gezicht bedekt.

Plasterk vindt eigenlijk dat de twee kledingstukken voor streng islamitische vrouwen alleen op basisscholen en het voorgezet onderwijs moeten worden verboden omdat jongeren daar verplicht zijn onderwijs te volgen.

Ook bedekken in het hoger onderwijs slechts één of twee vrouwen hun gezicht, stelt hij. Op basisscholen en middelbare scholen gaat het inclusief de ouders om enkele honderden gevallen, denkt de minister.

Gezien het lage aantal is Plasterk benieuwd of adviescollege de Raad van State wel enthousiast zal zijn over een boerkaverbod in het hoger onderwijs. Het is voor hem wel duidelijk dat de sluiers niet kunnen. "De boerka en nikab zijn ondingen, vrouwonvriendelijk en zitten integratie in de weg", aldus de bewindsman.

Voor bijna de hele Tweede Kamer is het geringe aantal dragers geen reden om met het boerkaverbod een uitzondering te maken voor het hoger onderwijs. PvdA-Kamerlid Margot Kraneveldt: "Boerka's passen niet in een open en geëmancipeerde samenleving. In de klas en op het schoolplein moet open communicatie gewaarborgd zijn.

Partijen als de VVD en PVV waren al langer voor een algeheel verbod op gelaatsbedekkende kleding. Het verbod gaat voor iedereen gelden, ook voor ouders, personeel en leveranciers die scholen bezoeken en ook op en rond scholen die geen geld van de overheid krijgen.

Naast de scholen gaat het kabinet alle rijksambtenaren verbieden gezichtsbedekkende kleding op de werkvloer te dragen. Het verwacht dat gemeenten en provincies dat voorbeeld volgen en wil dat ook vervoersbedrijven het dragen van boerka's in bussen, treinen en trams verbieden.


Verder houdt het Nederlandse regime zich bezig met het aanleggen van elektronische kinderdossiers, waarin vooral ook aangetekend dient te worden wanneer zich bij de kleinen schaamhaar gaat vertonen.
Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst, zeg ik altijd maar.

P.S. Nog maar zo kort geleden raadpleegde ik dagelijks het weblog van Wim de Bie, die boos genoeg maar dan toch met lichte toets de waanzin van het Nederlandse Politieke Debat Over Vrouw(on)vriendelijk Textiel te lijf ging. Het blijkt dat afgelopen zondag werkelijk definitief een einde is gekomen aan zijn weblog, hij stelt niet teleur over de boerka, en verder - het was geen heilig moeten, of het is het niet meer, zijn bloggen - aan alles komt een eind, wat kan men anders zeggen?

2 Reacties


Ik begrijp nog altijd niet waarom die wetgeving zo contradictorisch is.
In essentie wil die wet ons verplichten ons hoofd niet te bedekken (ik vraag mij alleen af waarom die formule dan niet wordt gebruikt, in plaats van het veel specifiekere, en dus zelfs racistische 'boerka' of 'nikab')
Voor de rest van het lichaam geldt dan weer dat het net wel bedekt moet worden, tenzij op naaktstranden waar een uitzondering wordt gemaakt. Nochtans vind ik ook dat zeer communicatiebeperkend.

zei: Pieter op 26/11/2008 om: 15:48u

Hier staan we voor wat we de tragische paradox van het anarchisme kunnen noemen. Kun je mensen dwingen vrij te zijn? Zo ja, heb je daar een staat voor nodig?
Ik kan alleen zeggen: ik wil niet dat mensen gedwongen worden in een soort kooi van textiel te lopen (maar in een land als Nederland gaat het om een zeer vrije keuze, die bij dezen om zeep wordt geholpen - het gaat om twee vrouwen, om precies te zijn, bij het hoger onderwijs). En ik vind niet dat de staat zich er mee moet bemoeien. Ik denk dat "we" het bij deze kritiek moeten laten.

zei: Prul op 27/11/2008 om: 10:43u


Powered by Greymatter