Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/21/2008: "Negende Domela Nieuwenhuislezing"

Op 30 november a.s wordt in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum te Heerenveen de negende Domela Nieuwenhuislezing gehouden. Spreekster is de in anarchistische kring niet onbekende Marli Huyer.
fdn (32k image)
De lezing wordt georganiseerd door het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds. Het Fonds heeft de jaarlijkse Domela Nieuwenhuis-penning dit jaar toegekend aan de Stichting Press Now.
Klik op meer.

De penning is bedoeld om een organisatie of beweging te steunen, die in het verlengde ligt van het brede streven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, grondlegger van de socialistische en anarchistische bewegingen in Nederland. In het juryrapport wordt benadrukt hoe belangrijk een vrije en onafhankelijke pers is voor de instandhouding van een vrije samenleving. Press Now krijgt de penning voor haar pogingen om die vrije pers te steunen in landen waar vrijheid van informatie en meningsuiting
telkens weer bevochten moet worden.

De Domela Nieuwenhuis-penning wordt uitgereikt op zondagmiddag 30 november in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum te Heerenveen, na afloop van de 9de Domela Nieuwenhuis Lezing.

Gastspreker is Prof. dr. Marli Huijer, lector filosofie en beroepspraktijk aan de Haagse Hogeschool en daarnaast namens de stichting Civis Mundi bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Zij zal spreken over ‘Grenzen aan het vrije woord’.

Hoe ziet het vrije woord er uit in een samenleving waarin relaties tussen burgers zeker zo belangrijk zijn als relaties tussen burgers en overheid? Vrijmoedig spreken komt als techniek om machthebbers tegen te spreken al voor in de Griekse Oudheid - en is daar expliciet verbonden met moed - het kan je de kop kosten als je de macht of waarheid van de machtigere ter discussie stelt. In de lezing wil Marli Huijer naast de wordingsgeschiedenis van het vrije woord een doordenking van het vrije spreken in onze tijd geven: wat zijn de grenzen, hoe ziet het er uit wil het tot vrijheid of een betere samenleving leiden? Tegen welke andere waarden moet het vrije spreken worden afgewogen?

De lezing wordt gehouden in het Ferdinand Domela Nieuwenhus Museum, Minckelersstraat 11 in Heerenveen. De lezing begint om 14.30 uur. U bent welkom vanaf 13.00 uur. Bert Altena, secretaris van het Fonds, verzorgt vanaf 13.00 uur een rondleiding door het museum.

Domela Nieuwenhuis Museum


Powered by Greymatter