Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/09/2008: "Hete november in Italie"

Crisis en terwijl de aandacht wordt afgeleid voor het laatste (en ik bedoel ook werkelijk: het laatste) verkooppraatje van het VS-regime dreigen allerlei staten failliet te raken. Een daarvan is G-8-lid Italië, inmiddels bestuurd door een onversneden fascistisch bewind, gekozen en wel.
In ook zo goed als failliet Griekenland en in Italië zijn verscheidene algemene stakingen gehouden en worden universiteiten en scholen bezet gehouden.
Waar gaat dit heen?
Een oproep vanuit het bezette La Sapienza, Rome.

rampartijrome (48k image)

Klik op meer

"Wij gaan niet voor jullie crisis betalen" is de leuze waarmee we het protest een paar weken geleden begonnen zijn op de universteit van La Sapienza, Rome. Een eenvoudige en tegelijk directe leuze. De mondiale crisis is de crisis van het kapitalisme zelf, van de financiële- en vastgoedspeculatie, van een stelsel zonder regels of rechten, van bedrijven en managers zonder scrupules. De last van deze crisis mag niet op het onderwijssysteem neerkomen - van de school tot de universiteit - van de gezondheidszorg of de belastingbetalers in het algemeen. Onze leuze is beroemd geworden, is mondeling verspreid van stad tot stad. Van de studenten tot de precaire werkenden, van de werkenden tot de onderzoekers, niemand wil voor de crisis betalen, niemand wil de verliezen nationaliseren, terwijl de rijkdom jarenlang onder weinigen, zeer weinigen verdeeld is geweest.

En dit is precies de epidemie van deze weken, de vermenigvuldiging van de mobilisering in de scholen, op de universiteiten en in de steden, die een grote vrees moet hebben gewekt. Het is welbekend dat een angstige hond bijt; daar deed de reactie van premier Berlusconi aan denken: "De politie wordt ingezet tegen degenen die universiteiten en scholen bezetten. We zullen een eind maken aan het geweld in ons land." Gisteren (21 oktober) verklaarde Berlusconi dat hij bereid was de financiële steun aan de banken te vergroten en dat de staatskas garant zou staan voor de lening van de bedrijven. Kortom: bezuinigen op onderwijs, lagere beurzen voor de studenten, bezuinigen op de gezondheidszorg, maar geld van het algemeen naar de banken en de particuliere sector. Wij vragen ons af waar het geweld is: is het geweld om universiteiten en scholen te bezetten of is het een regering die wet 133 oplegt om de fondsen voor onderwijs weg te snijden zonder parlementair debat?
Is de oppositie gewelddadig of is degene die van plan is deze door de politie te laten neerslaan gewelddadig? Wie is gewelddadig: degene die voor de openbare status van de universiteiten en scholen opkomen of degene die ze wil verkopen voor private winsten? Het geweld komt van de kant van Berlusconi, terwijl in de be]zette scholen en universiteiten de grote vreugde en verontwaardiging is van degenen die voor hun toekomst strijden, en die niet inde hoek gedrukt wil worden of het zwijgen opgelegd wil krijgen. Wij willen niet stil een hoekje zitten, wij willen vrij zijn. Ze zeggen dat wij alleen maar "nee" kunnen zeggen, dat we niets kunnen voorstellen. Niets is minder waar: de bezettingen en de bijeenkomsten dezer dagen betekenen het opbouwen van een nieuwe universiteit, een die voor kennis gemaakt is, en voor maatschappelijkheid, van leren en van informatie, en van bewustzijn.

Studeren is zeer belangrijk voor ons, en juist daarom vinden wij dat de protesten nodig zijn; wij bezetten zodat de publieke universiteit kan blijven bestaan, om door te kunnen gaan met studie en onderzoek. Er is veel dat veranderd moet worden aan universiteiten en scholen, maar een ding is zeker: de verandering komt niet van deze bezuinigingen. De universiteit veranderen betekent meer fondsen, om onderzoek te steunen, om de onderwijskwaliteit te verbeteren en mobiliteit te waarborgen (van studie naar onderzoek, van onderzoek naar onderwijs). De bezuinigingen betekenen maar een ding: de publieke universiteiten worden omgezet in private stichtingen, waarmee aan de publieke universiteit een einde komt.

De opzet en de middelen zijn duidelijk: Wet 133 is goedgekeurd in augustus, en tegen de protesten van tienduizenden studenten zetten ze de politie in. Deze regering wil een einde aan de democratie maken, door middel van vrees en terreur. Maar vandaag, van La Sapienza en van de bezette faculteiten willen wij duidelijk zeggen dat wij niet bang zijn en dat wij niet terugwijken.

Integendeel, wij zijn van plan de regering te doen wijken: wij houdne niet op te strijden tot Wet 133 en het decreet van Gelmini (betrekking hebbende op de disciplinering van scholieren en onderwijzend personeel - CPl)ingetrokken worden. Deze keer zetten wij door tot het einde, wij willen niet verliezen en wij buigen niet voor deze arrogantie. Daarom vragen wij alle faculteiten van het land hetzelfde te doen: zij willen de bezettingen onderdrukken, laat dus duizend faculteiten bezet zijn!

Bovendien, na het buitengewone sukses van de algemene staking van 17 oktober, denken wij dat het ┤t juiste ogenblik is om een eensgezind en gecoördineerd antwoord te geven in onze steden. Op 14 november zal er een grote nationale demonstratie van de onderwijswereld gehouden worden in Rome, de dag waarop de bonden de algemene staking op de universiteit hebben uitgeroepen. Een dag waarop van onderop gewerkt moet worden en waarop de studenten, onderzoekers en docenten centraal moeten staan. Laten wij ook de algemene staking van de scholen van 30 oktober ondersteunen.

Wat dezer dagen gebeurt verhaalt van een krachtige, buitengewone rijke mobilisering. Een nieuwe golf, een abnormale golf die niet wil ophouden en die juist wil winnen. We moeten deze golf doen aanzwellen en de wil tot strijden. Wij willen ons tot berustende idioten maken maar wij zijn hardnekkig en in beweging en onze golf zal ver komen!

3 Reacties


Hoe is het nu werkelijk gesteld in ons eigen NL met de crisis?
Je hoort wat schimmige berichten over verliezen van banken, maar verder is het stil.
Als ik zo rondrijd door de straten dan valt mij wel op dat er erg veel huizen te koop staan.
Hoe is het hier om 'pak m beet' 6 mnd?
Moeten we dan ook tsunami's organiseren?

zei: Bolus op 12/11/2008 om: 15:55u

Ik denk van wel, het zou nog wel eens eerder dan zes maanden kunnen zijn ook...

zei: Prul op 13/11/2008 om: 12:17u

voor alle informatie over activiteiten rond de crisis zie globalinfo punt nl

zei: keest op 14/11/2008 om: 13:21u


Powered by Greymatter