Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/08/2008: "Help uitzetting slachtoffer Schipholbrand voorkomen!"

= door: Vertrokken Gezichten =

Alarm voor Miloud Fritass: Overlevende Schipholbrand in doodsnood!

Woensdag, 12 november, wil de Nederlande staat Miloud Fritass uitzetten.

Miloud heeft sinds zijn aanhouding op 8 oktober duidelijk gemaakt dat hij zelfmoord zal plegen als hij terug wordt gestuurd naar Marokko.


Miloud_FritassCut (43k image)
Miloud Fritass (rechts of deze foto) bij de herdenking van de Schipholbrand in Het Blauwe Huis op 26 oktober 2007. Dit jaar mocht hij er niet bij zijn.

klik op meer

Er is een vlucht gepland voor Miloud vanaf Schiphol op 12 november aanstaande om 13.25 van Schiphol naar Casablanca. Vluchtnummer AT 851.

Er is al van alles aan gedaan door de andere overlevenden van de brand, door zijn advocaat Merel Hoogendoorn, door het comité rechtsherstel, door m2m radio, door Vertrokken Gezichten, en door andere spontane bijdragen, om Albayrak op andere gedachten te brengen.

Tot nu toe zonder resultaat. Nog niet het minste mededogen van de kant van Albayrak, laat staan de realisatie dat de uitzetting van Miloud de verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor een twaalfde slachtoffer van de Schipholbrand, laat staan het besef dat dit beleid onrechtvaardig en onjuist is.

!! Dus: Kom in actie, kom helpen.
Verzamelen op woensdag 12 november om 10 uur bij Délifrance op Schiphol Plaza!


!! Oproep vooruitlopend op de geplande vlucht van woensdag:
Mail de luchtvaartmaatschappij Royal Air Marocco, zeg hen niet mee te werken aan de uitzetting van Miloud! Dit is het e-mail adres: callcenter@royalairmaroc.com

Achtergrond in het kort:

Miloud zat tijdens de brand in K1. Hij overleefde de brand. Hij is net als de andere overlevenden nooit goed geholpen. Hij lijdt aan post traumatisch stresssyndroom. Hij maakte een fout, waarvoor hij een straf van een maand kreeg, die hij heeft uitgezeten. Hij is daarna ongewenst verklaard; er is geen rekening gehouden met zijn achtergrond.

Na het uitzitten van zijn straf is hij in vreemdelingendetentie gezet en naar DC Alphen aan den Rijn gebracht. Maandag 10 november aanstaande zal hij worden overgeplaatst naar uitzetcentrum Zestienhoven, waarna zijn uitzetting op 12 november naar Marokko zal volgen. Dit blijkt uit een brief die Miloud heeft ontvangen van Justitie, DG bijzondere detentie, afd. PCW, Mevr./Dhr. J. Burgwerff of Burg Werff.

Miloud heeft sinds zijn aanhouding op 8 oktober duidelijk gemaakt dat hij zelfmoord zal plegen als hij terug wordt gestuurd naar Marokko.

Zijn advocaat, Merel Hoogendoorn, heeft een bloedspoed verzoekschrift ingediend om dit te proberen te voorkomen.

Vertrouwensarts Co van Melle heeft Miloud bezocht en de behandelaars van Miloud op de hoogte gesteld van de toestand van hun cliënt. Miloud is cliënt van de Haagse GGZ instelling Parnassia.

Toen Co van Melle Miloud in Alphen een tweede keer wilde bezoeken, kwam hij er niet in!

Brief aan de rechtbank van de andere overlevenden van de Schipholbrand:

"Geachte Edelachtbare,

Wij als overlevenden van de schipholbrand staan solidair achter onze broeder Miloud Fritass.

Wij hebben al 11 vrienden verloren, we willen er niet weer een verliezen vanwege een systeem dat voor ons nog dagelijks voelbaar is. Alleen wij kunnen voelen wat hij nu voelt en raken daardoor nog verder de weg kwijt die ons hoop zou moeten geven.

Daarom vragen wij als overlevenden om zijn zaak te herzien en hem de nodige medische hulp te bieden die hij dringend nodig heeft.

Zodat hij geraakt uit zijn dagelijks isolement en zich weer mens kan voelen.

Niemand in de wereld heeft het recht om een mens adequate medische hulp te ontzeggen.

We are here
To make life again
Together as one


Maar zonder Miloud is deze lijfspreuk van ons niet mogelijk.

Hoogachtend,
De overlevenden van de schipholbrand"

schipholbrand (34k image)

Brief van de advocate van Miloud aan Jan de Wit (SP):

"Geachte heer de Wit,

Graag vraag ik uw aandacht voor het dossier van mijn cliënt de heer Miloud Fritass, geboren 5 mei 1977 te Marokko. Miloud Fritass is een slachtoffer van de Schipholbrand. Vorige week is hem een extra letselschade toegekend tot een bedrag van à 10.000,- wegens een posttraumatische stress stoornis ten gevolge van de verschrikkingen tijdens deze brand in cellencomplex K van detentiecentrum Schiphol-Oost in de nacht van 26 op 27 oktober 2005.

Ondanks deze erkenning van het hem toegebrachte leed, wordt op dit moment, terwijl Miloud Fritass een gevangenisstraf uitzit van een maand wegens huiselijk geweld, zijn terugkeer naar Marokko voorbereid door de IND/DT&V. Deze week zal de grondslag voor zijn detentie in Detentiecentrum Alphen aan de Rijn worden opgezet naar een vreemdelingenbewaring ten behoeve van uitzetting.

Miloud Fritass heeft het psychisch erg moeilijk in deze detentie. Tot vorige week mocht hij zijn detentie uitzitten in de psychische afdeling van PI Lelystad en kreeg hij dagelijks psychische begeleiding.
Desondanks was het wegens uitingen van zelfmoord in deze periode noodzakelijk hem drie dagen in de isoleercel te plaatsen. Sinds zijn overplaatsing naar detentiecentrum Alphen aan de Rijn heeft de psychiater nog geen tijd gehad om met hem te praten en wordt hij gevraagd te wachten.

Waarom ik mij tot u wendt is het volgende.

Miloud Fritass heeft naar aanleiding van de beslissing van de toenmalige Minister voor Vreemdelingenzaken en integratie d.d. 31 augustus 2006 inzake toelating van vreemdelingen betrokken bij de Schipholbrand geen aanbod gekregen voor een verblijfsvergunning wegens zijn veroordeling voor mishandeling van zijn echtgenote. Deze mishandeling vond plaats enkele maanden na de Schipholbrand,. Miloud Fritass is na de brand niet direct opgevangen en heeft niet direct psychische begeleiding gekregen.

Zijn voormalige echtgenote, met wie hij in het Marokkaanse consulaat in Nederland is gehuwd, probeerde hem zo goed en zo kwaad als het ging op te vangen. Zij heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat belanghebbende zou kunnen starten met een psychische behandeling bij dr. Isitman van PsyQ te Den Haag.

De trauma en stress wegens onvoldoende begeleiding en behandeling heeft geresulteerd in een situatie waarin deze spanning tot uitlating is gekomen tegen zijn echtgenote (met wie de relatie sindsdien is verbroken). Het is toch te wrang dat nu juist deze gebeurtenis, welke een direct gevolg is van de Schipholbrand, de reden is voor de reeds afgetreden Minister Verdonk om geen verblijfsvergunning te verlenen op basis van het bijzondere beleid voor slachtoffers van de Schipholbrand.

En daar is het niet bij gebleven. Miloud Fritass is ook nog eens ongewenstverklaard wegens deze veroordeling. Een bezwaar hiertegen is ongegrond verklaard op basis van de redenering van de IND dat gezien het feit dat de politierechter heeft beslist dat eiser niet ontoerekeningsvatbaar is verklaard en dusdoende verantwoordelijk is voor zijn daad inzake de mishandeling van zijn partner, er geen sprake is van een bijzonder feit en omstandigheid om van het beleid af te wijken.

Miloud Fritass kan zich niet vinden in deze redenering van de IND. In de strafprocedure wordt alleen in het geval van ernstige psychoses ten tijde van het incident of een gelijkende psychische situatie geconcludeerd dat de dader ontoerekeningsvatbaar was tijdens het plegen van het strafbare feit.

Miloud Fritass ontkent niet dat hij niet zonder enig bewustzijn zijn vrouw tijdens het bewuste incident te hard heeft aangepakt. Voor Miloud Fritass is echter wel duidelijk dat zijn trauma ten gevolge van de Schipholbrand en de onmogelijkheid in een behandeling deze trauma een plek te geven de reden is geweest dat hij tijdens de woordenwisseling met zijn vrouw niet in staat was zich te bedwingen en enigszins hardhandig is geweest. Eiser was voor dit incident nimmer lichamelijk hardhandig geweest ten opzicht van zijn vrouw maar juist zachtaardig.

Miloud Fritass heeft beroep ingediend tegen de beslissing op bezwaar.
Ondergetekende heeft de rechtbank gevraagd de zaak spoedig op zitting te zetten zodat Miloud Fritass de zitting kan bijwonen.

Miloud Fritass heeft geen geloof meer in een goede afloop van de zaak.
Hij heeft aangegeven zelfmoord te plegen zodra bekend wordt dat hij moet terugkeren naar Marokko.

Graag verzoek ik u dit dossier ter hand te nemen en de onredelijkheid ter aandacht te brengen bij de Staatssecretaris."

De brief van het comité rechtsherstel aan Albayrak is nogal een lange. Steijnen schrijft onder andere:

"KOERST U, MEVROUW ALBAYRAK, WILLENS EN WETENS AAN OP EEN TWAALFDE DODELIJK SLACHTOFFER VAN DE SCHIPHOLBRAND?

De daarmee verbonden vraag is dan deze:
Kan Nederland zich nog een dodelijk slachtoffer van de Schipholbrand permitteren?

De lijdensweg die de overlevende slachtoffers van de Schipholbrand, tot op de dag van vandaag, hebben te gaan dreigt opnieuw in een afschuwelijke climax uit te monden.

Bekend is geworden dat de IND thans het tij gunstig acht om een van de overlevenden van de ramp, Miloud Fritass, op zeer korte termijn uit te zetten."

en

"Uitzetting zou, onder de huidige omstandigheden, betekenen dat de Staat - en de verantwoordelijke Staatssecretaris ook als persoon - zich schuldig zouden maken aan een wrede en onmenselijke behandeling in de zin van artikel 3 van het Europese Verdrag voor de rechten van de mens, artikel 7 van het Internationaal Verdrag voor burgerrechten en politieke rechten en artikel 16 van het Anti-Folterverdrag.

Dit bovenop de wrede en onmenselijke behandeling waarvan Miloud Fritass, evenals diens mede-overlevenden, al tot slachtoffer werd gemaakt vóór, tijdens en nà de brand.

Mocht Miloud Fritass desondanks toch worden uitgezet en komt het inderdaad tot zelfmoord, dan kan zonder meer gesteld worden dat hij door de handelwijze van de IND en de Staatssecretaris willens en wetens de dood is ingedreven.

Alsdan zal er tenminste sprake zijn van dood door schuld vanwege de verantwoordelijke autoriteiten."

* * *

Via de website van Vertrokken Gezichten kun je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

m2m[a]streamtime.org


Powered by Greymatter