Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/29/2008: "Actie bij Zaanse bajesboten, een onthullende reportage"

Afgelopen zaterdag, 25 oktober 2008, klommen negen mensen op een kooi bij de Zaanse bajesboten.

De actie had als doel contact te zoeken met de gevangenen, en te protesteren tegen het 'vreemdelingen'beleid van Nederland, tegen het opwerpen van nog meer muren rond het Fort Europa, en om nogmaals, drie jaar na de Schipholbrand, de aandacht van media, publieke opinie en politiek te vestigen op de opsluiting van mensen die niets anders deden dan een beter heenkomen te zoeken.

Stop Fort Europa, vandaag! Sluit de detentiecentra, open de grenzen! Voor een grenzeloze solidariteit!

Dit is de videoreportage van de actie (afspelen op hoge kwaliteit: klik op het YouTube logo, dan kom je in YouTube en kun je rechtsonder de video voor de optie hoge kwaliteit kiezen)
Voor verslag, klik op meer

Niemand vlucht vrijwillig. Niemand verlaat familie, vrienden, een vertrouwde omgeving, om een andere reden dan armoede, vervolging, (dreiging van) oorlog, om in een onbekend land te proberen een bestaan op te bouwen.

En wat gebeurt er dan in Nederland, en de andere landen van de EU?

Mensen worden opgejaagd en opgesloten! De rijke landen spelen elkaar de bal toe: "Ze kunnen niet bij ons!", en maken afspraken hoe de in hun ogen ongewenste migratie massaal te weren. Intussen vindt een nieuwe vorm van kolonisatie plaats: kennismigranten worden met graagte binnengehaald. Eerst de grondstoffen en het dumpen van onze troep, dan de kennis. Wat we hier niet willen is de armoede, de ellende, de angst, de onzekerheid.

Om te zorgen dat ook de Nederlandse bevolking dit alles niet ziet en niet hoort, stoppen we mensen ver in industriegebieden weg, of in een militair kamp. In detentiecentra, uitzetcentra, vertrekcentra, terugkeercentra, vrijheid beperkende locaties, grenshospitia.

Wat al deze plekken gemeen hebben is dit:

opsluiting, onderdrukking, isolatie van de buitenwereld.

Een verslag van de kooibeklimmers:


Tijdens de actie waren er veel reacties van de gevangenen. De reacties bestonden uit terugroepen, bonzen, schreeuwen, joelen, vertellen hoe lang ze daar en in andere centra zitten: 1 jaar, 17 maanden... Iemand met nederlandse vrouw en twee kinderen zit er 9 maanden, enz.

We hielden een spandoek op met een telefoonnummer dat veel werd opgeschreven achter de tralies. We waren tot tweemaal toe getuige van de mate waarin opgesloten mensen zonder papieren door een rigide uitzetregime contact met de buitenwereld wordt onthouden, zelfs verboden: hoe een gevangene door het intern bijstandsteam (bajesknokploeg, IBT) in vol ornaat, dus met helmen, knuppels e.d., werd afgevoerd naar de isoleercel.

Als volgt: De man moest bij het raam gaan staan. Met zijn gezicht naar het raam, en met zijn handen op het hoofd. Het duurde vervolgens even voor het IBT (dresscode ME) binnenkwam, met vijf man. De gevangene werd dan overmeesterd, geboeid en afgevoerd. Deur weer dicht. Wij moesten machteloos toezien en konden niets anders doen dan luidkeels protesteren.

Even later vertelde de celgenoot van de eerste man bij wie we dit zagen gebeuren: "Hij heeft niets misdaan!". En hij vertelde dat hij dacht dat zijn celgenoot 3 tot 7 dagen iso zou krijgen. In de cel ernaast riep een man ons toe dat de afgevoerde man straf had omdat hij met ons gepraat had (door het rooster boven het raam).

Nadat deze twee in de iso waren gegooid, durfden de meeste gevangenen niet meer op ons te reageren met geluid. Wel bleven ze terugzwaaien.

Achteraf hebben we gehoord dat de bewaking de papiertjes met het telefoonnummer heeft afgenomen van de gevangenen, en dat er meer mensen in de loop van de dag nog in de iso zijn ┤geplaatst┤.

De gevangenen zijn ondanks de repressie ontzettend blij met de actie. Er was de hele dag een soort feeststemming onder de gevangenen.

In de videoreportage zijn beelden verwerkt die we vanaf het dak van de kooi hebben gemaakt.

Deel van de beelden is de opname van iemand die door het interne bijstandsteam van de bajesboten naar de isoleercel wordt meegenomen.

Voor ons, en veel andere activisten, is dit niet zo onthullend. We weten het wel. Maar veel anderen mensen niet, en nu kun je het zelf zien!

Verspreid daarom deze video (-link) zoveel mogelijk, zodat ook andere mensen het zien. Nog altijd zijn te weinig mensen zich bewust van wat zich allemaal in de centra, en overigens in gevangenissen in het algemeen, afspeelt.

In de deportatiecentra is het extra pijnlijk: de mensen hebben vaak al weinig of geen contact met de buitenwereld. Er wordt met ze gesold, ze worden ge´ntimideerd, ze verkeren in onzekerheid en angst.

Als je goed kijkt naar de opname van de man die wordt meegenomen door het IBT, zie je achter zijn hoofd een lange lat waarmee kennelijk wordt gedreigd.

Op 15 juni jl. werden activisten door het IBT van het dak van Kamp Zeist gehaald, dus we weten hoe dat gaat:
"Niet omkijken!"
Doe je dat wel, dan krijg je een klap voor je kop.

...

Het persbericht van de actie kun je teruglezen op Indymedia

Laatste nieuws:

Het lijkt er op dat de Zaanse politie namen van mensen aan de bajesboot doorgeeft, zodat het bezoek van deze mensen aan de gevangenen kan worden geweigerd. Er wordt dan gezegd dat deze mensen deel hebben genomen aan de actie. Een zoveelste poging om gevangen mensen zonder papieren het contact met de buitenwereld te ontnemen!

1 Reactie


Het fenomeen " vluchten " heeft meerdere
betekenissen. Dat veronderstel ik bekend bij de lezers. Vluchten uit ` de realiteit ` door drugs, drank, sex.
Of door het lezen van een ` ontspannend ` boek,
een film, muziek.
Een zo┤n " ontspannende "
film is THE BEACH. Eens moet je weer thuis komen.
Ik wil de vlucht voor armoede en geweld niet als een soort abstract metaphysisch probleem
labelen. Die problemen armoede en geweld zijn concreet. Toch heeft het een en ander voor mijn gevoel met elkaar te maken. De legitimiteit om naar die plek Nederland te komen trek ik niet in twijfel overigens. Wat mij boeit is die mensen die UIT Nederland willen vluchten door emigratie of door lange " vakantie's " en dat ook doen of er van dromen.
Dan al die armoe zaaiers die willen vluchten UIT
Nederland maar zich terecht afvragen of dat wel zo verstandig is gezien hun kwetsbare positie. Mogelijk zouden ze opnieuw " in den vreemde " in een uitkering komen. Geen prettig idee. De condition humain ??
Het idee van de grenzen open spreekt me aan. Er wonen te veel mensen op onbewoonbare plekken.
En dergelijke ! Uiteindelijk komt het er toch weer op neer zo als altijd volgens mij dat het alles te maken heeft met een totaal gebrek aan controle over je eigen leven. Onvrijheid " hier " onvrijheid " daar ". Volgens mij is dat de kern van het probleem.
Graag reactie's. Groetjes Raymond.

zei: Vluchten op 29/10/2008 om: 23:07u


Powered by Greymatter