Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/20/2008: "Kritieke toestand van hongerstakers in Belgie"

In België is een aantal hongerstakers voor een generaal pardon als immigrant op de 76ste dag op het punt waarvan in alle betekenissen geen terugkeer mogelijk is.

Rajendra_voorheen1 (260k image)

Klik op meer

Op Recht Op Migratie worden twee hongerstakers voorgesteld:

- Rajendra Prashad uit Nepal,
bio-ingenieur waarvan zijn diploma's gehomologeerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap.

Kan onmiddellijk beginnen te werken voor de veredeling van zaden en bijdragen aan onze welvaart.

Wordt door zijn vrienden van het intercultureel netwerk uit Gent als volgt omschreven:

“ De Prasad die we kenden was een poëet, die gedichten maakte over het leven zonder papieren hier in België, een vechter, die vele etappes van devoettocht voor regularisatie meewandelde, een eerlijke man, die nooit zwartwerk wou aanvaarden, omdat hij nooit iets illegaal wou doen...Deze
Prasad bestaat niet meer, er is enkel de Prasad die we kennen van die foto, een uitgemergelde man die op het punt staat om te sterven.
En de schuld hiervoor ligt bij Turtelboom. Haar diensten hebben hem en zovele andere aangemoedigd om een hongerstaking te beginnen. Hoe kan zij zeggen dat deze mensen chantage plegen, terwijl haar diensten duidelijk de boodschap geven dat enkel een hongerstaking uitzicht op papieren geeft. Van de in het regeerakkoord beloofde regularisatiecriteria en van de door
Turtelboom vóór eind mei 2008 beloofde omzendbrief is al lang geen sprake meer, en daarenboven werden andere hongerstakers wel geregulariseerd omwille van medische redenen. ...”

Hij is er zeer erg aan toe, is een derde van zijn lichaamsgewicht kwijt en de dokter vreest voor zijn leven. En dan durven sommigen beweren dat deze mensen eten. Wraakroepend.

Minister Turtelboom, de eerste minister, de CD&V en Open-Vld en alle regeringspartijen willen hem en de anderen laten sterven. Maar ook de Sp-a en Spirit- Vl. Progressieven zwijgen als vermoord en zijn zo medeplichtig aan de aftakeling, levenslange letsels en binnenkort aan de dood van deze mensen. Alleen de partij Groen voert actie voor een regeling voor de hongerstakers.

Welke zieke geesten regeren ons ?!

En dan moet men weten dat dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) elk jaar duizenden mensen regulariseert en een verblijfsvergunning geeft omwille van “humanitaire redenen” die niet gespecificeerd zijn in de wet en gewoon afhangen van de willekeur van de minister en haar dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Ook onlangs nog kregen de hongerstakers na 55 dagen hongerstaking omwille van gezondheidsredenen een verblijfsvergunning. Deze mensen geeft men geen verblijfsvergunning na 75 dagen..... Maar, zoals de minister en de politici zeggen, er is geen willekeur !

- En Nicole Ngama uit Congo

Zo kunnen we zeer vele verhalen vertellen. Bijvoorbeeld dat van Nicoles Ngama uit Congo, vader en moeder verloren op haar twaalfde, ingelijfd met geweld bij het leger van Kabila en gevlucht naar Zambia. Zo verder gevlucht naar Belgie, asiel gevraagd en niet gekregen. Een eerste keer in hongerstaking gegaan in het klein kasteeltje waar er met geweld een einde werd aan gemaakt en de mensen in het militair ziekenhuis onder dwang voedsel werd toegediend. Nadien werkte ze als vrijwilligster in een ouderlingentehuis. Ze overleefde van zwartwerk zoals alle mensen zonder papieren. ook zij is meer dan een derde van haar lichaamsgewicht kwijt en is er erg aan toe.

Bemerking: bijna alle hongerstakers in het huis Amarica-Latina waren ook bij de hongerstakers van de Begijnhofkerk. Er was teveel volk daar en zij gingen weg. Waren ze gebleven hadden ze nu een verblijfsvergunning gehad.


Powered by Greymatter