Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/04/2008: "Joop Wandelee overleden"

Via de familie bereikte ons het droevige bericht dat onze trouwe kameraad Joop Wandelee op dinsdag 2 september is overleden.
Joop (41k image)
Joop Wandelee tijdens de Pinksterlanddagen 2008 (foto Niels West/LC)
Joop was al enige tijd ziek. Hij werd 84 jaar.
Klik op meer.
(Met update 5 september over de uitvaart van Joop)

Vlak voor zijn 85-ste verjaardag is opnieuw een van de oude garde rond het anarchistische kampeerterrein ‘Tot Vrijheidsbezinning’in Appelscha overleden. Joop Wandelee behoorde beslist tot de kern van oude getrouwen die het gedachtegoed van het anarchisme/vrij socialisme zijn leven lang trouw is gebleven.

Hij droeg het anarchisme ook actief uit en was samen met zijn vorig jaar overleden vrouw Greet tot op hoge leeftijd actief. Samen bezochten ze acties, bijeenkomsten en manifestaties. Zo bouwden ze uitstekende banden op met vele jongeren die vanaf de jaren tachtig betrokken raakten in de diverse sociale bewegingen als het kraken en het antimilitarisme.

Joop was van huis uit niet onbekend met het anarchisme. Zijn opa was van katholiek een aanhanger van Domela Nieuwenhuis geworden en ook zijn vader was wel betrokken bij de vrij-socialistische arbeidersbeweging. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij in Duitsland tewerkgesteld waar hij gewond raakte bij een bombardement van de geallieerden. Hij overleefde het ternauwernood en lag twee maanden in het ziekenhuis. Hij mocht tijdelijk terug naar Nederland, waar hij aan zijn heup werd geopereerd.

Hij keerde na zijn herstel echter niet terug en dook net als duizenden andere lotgenoten onder. Eind 1944 werd hij opgepakt en verbleef een half jaar in het concentratiekamp in Amersfoort.
Hij leerde Greet kennen op een herdenkingsbijeenkomst rond domela Nieuwenhuis in Krasnapolsky in 1946 te Amsterdam waar beiden woonachtig waren. Ze trouwden noodgedwongen om aan een huis te komen. Hun huwelijk kenmerkte zich door een sterke vriendschapsband. Samen kregen zeven kinderen, vier jongens en drie meisjes.

In Amsterdam ontstond een Vrije Jeugdgroep van zo’n vijftien personen waar beiden deel van uitmaakten. Met deze groep werd het blad ‘De Vrije Socialist’ gecolporteerd. Joop maakte ook deel uit van een antimilitaristische werkgroep van dit blad.

Daarnaast werden weekends van andere jongerengroepen bezocht zoals die van de geheelonthouders (JGOB/ANGOB), het ANJV (communistisch) en de naturisten van ‘Zon en Leven’. Rond Sinterklaas plakten ze posters met de boodschap ‘Koop geen oorlogsspeelgoed!’. Met een bakfiets werd de stad doorgereden met anti-verkiezingsleuzen. Ze speelden toneel en bouwden de decors zelf.

Met deze jeugdgroep bezochten beiden vanaf het einde van de jaren veertig ook de Pinksterlanddagen in Appelscha. Dat ging dan via de nachtboot die destijds van Amsterdam naar Lemmer voer. Van daaruit ging men met de fiets verder. Midden jaren vijftig losten de vrije jeugdgroepen geleidelijk op, mede door toedoen van de Koude Oorlog en de hernieuwde verzuiling.

Joop werkte aanvankelijk als metaalbewerker, later als installateur maar werkte ook jarenlang als portier bij het GAK. Als zodanig was hij actief betrokken bij het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties, het OVB. Deze kleine vakcentrale splitste zich in 1948 af van de Eenheidvakcentrale die in handen was geraakt van de partijcommunisten van de CPN en werd ook de thuishaven van die anarchisten die zich actief betrokken stelden bij de arbeidersstrijd.

Midden jaren tachtig toen ik Joop leerde kennen was hij nog altijd overtuigd dat de arbeidersstrijd noodzakelijk was en prioriteit behoefde. Hij kon dit vol vuur betogen op een wijze die respect afdwong.
Joop was een overtuigde anarchist die precies wist te verwoorden waar het om ging, de idealen hoog hield en daar naar handelde. Hij koos onomwonden positie in de strubbelingen van de beweging en stond meermalen aan de kant van de jongeren in de beweging.

Dat maakte Joop en Greet ook zo bijzonder. Als ouderen vonden ze moeiteloos aansluiting bij de jongeren garde. Hun caravan in Appelscha was altijd een zoete inval, een warm nest waar je altijd terecht kon voor koffie, een praatje of discussie.

Naarmate zijn leeftijd vorderde, werd Joop milder. Zijn gezondheid ging gestaag achteruit en allerlei kwalen staken de kop op. Het lopen ging uiteindelijk slechts met een stok en dan heel langzaam. Hij werd een lieve oude man, die goedgemutst door het leven ging en bijzonder hartelijk was voor kinderen. Ook nadat Greet halverwege 2006 overleed, hield hij de moed er in, waar het duidelijk was dat het verlies van zijn trouwe levensgezellin hem bijzonder zwaar viel.

Tot het laatst bleef hij actief voor het kampeerterrein. Aandoenlijk waren zijn afmeldingen voor vergaderingen van het anarchistisch terrein waarbij hij zich meende te moeten verontschuldigen. Eind november 2007 nam hij namens het terrein ‘Tot Vrijheidsbezinning’ de Domela Nieuwenhuispenning 2007 in ontvangst, die de camping mocht ontvangen vanwege de verdienste het gedachtegoed van Domela al 75 jaar levendig te houden.

Met de Pinksterlanddagen was Joop voor het laatst op het terrein in Appelscha. Als altijd goed gemutst, kletste hij de journaliste van de Leeuwarder Courant de oren van het hoofd. Wel viel op hoe broos hij inmiddels was geworden.

Na de landdagen kreeg hij longonsteking op longontsteking waardoor hij al enige tijd in het ziekenhuis verbleef. Zijn lichaam heeft het uiteindelijk begeven. In het bijzijn van de kinderen is hij heengegaan.

Joop, je was een echte vriend en trouwe kameraad. We zijn bedroefd dat je heen bent gegaan maar prijzen ons gelukkig met de dierbare herinneringen die je hebt achtergelaten.

Update 5 september
De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 8 september en is toegankelijk voor een ieder die afscheid van Joop wil nemen in het uitvaartcentrum van Crematorium Bouwens, Noordammerweg 40 in Uithoorn (De Kwakel). Aansluitend vindt de crematieplechtigheid plaats om 12.15 uur.

Als er mensen zijn die willen spreken op de crematie van mijn vader,moeten ze contact opnemen met de familie! via email wandelee@planet.nl .

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangstkamer van het crematorium.

De rouwkaart van Joop tref je hier:
UitvaartJoopWandelee.pdf (438k file)

9 Reacties


Namens Bolus en zijn familie willen we hierbij de familie Wandelee van harte condoleren met dit droevige verlies.

zei: G.Bolus op 04/09/2008 om: 14:07u

Dag lieve Joop
Er waren weinig mensen als Greet en jij die mijn generatie (en daarvoor en daarna) zowel in politieke, als menselijke zin begrepen, steunden, supporten, opvingen, (probeerden) te scholen etc.
Je (jullie) idealisme ,solidariteit, menselijkheid , maar ook relativering zijn voor velen een voorbeeld en inspiratie geweest. En omdat we jullie niet kunnen en willen vergeten, zal dat ook blijven.En zullen we blijven werken aan die betere wereld.
Ik en vele anderen zijn jou (jullie)daar erg dankbaar voor .
Hoewel we i.h.a. niet veel met het hiernamaals hebben, zou ik je dat graag gunnen.(om naar Greet te kunnen gaan)Als we het mis hadden geef haar dan een kus namens velen. Het was een verdrietige tijd voor je zonder Greet.Je hebt je best gedaan om er het beste van te maken en dat hoeft nu niet meer.
Bedankt voor van alles en nog wat (veel)
Kinderen, familie, vrienden, vriendinnen en bekenden sterkte met dit verlies.
Rob D-H

zei: Rob Den Haag op 04/09/2008 om: 23:25u

Heel veel sterkte. Ik zal hem erg missen.

zei: Bas Eindhoven op 05/09/2008 om: 14:05u

Het eeuwige leven.

Er zijn momenten dat ik het eeuwige leven zou willen hebben. En wel wanneer het de moeite waard lijkt om ervaringen te blijven herhalen tot in het oneindige.De mooiste momenten in een leven, ze zijn niet voor iedereen gelijk. Voor mij zijn het de momenten van liefde, maar evenzeer van ware vriendschap. Daarnaast zijn er natuurlijk redenen om tevreden zijn met wat er behaald is, wat mij betreft liefst in samenwerking met andere mensen.

Ware vrienden selecteren zich vanzelf uit, zegt men wel. Voor mij behoorden Greet en nu ook Joop Wandelee tot die kring van vrienden met wie men toch lief en leed zou moeten kunnen blijven delen, tot in de dagen der eeuwigheid. Zeker, het waren ook kameraden (=politieke vrienden), maar zonder kameraden kan ik nog wel overleven, moeizaam wellicht, maar zonder vrienden niet. En Joop en Greet waren het alle twee...

Ik ben al jaren weg uit Nederland en er is heel weinig dat ik er van mis. Belangrijkste gemis is het geregelde contact met de mensen waar ik een groot vertrouwen in had en heb. Toen ik in de jaren 80 besloten had om een minder prominente rol aan de “politieke groepen en activiteiten” in mijn leven te geven, veranderde dat heel weinig in de contacten met de Wandelee's: die nemen de mensen zoals ze zijn, niet allemaal gelijk, soms een beetje monomaan, behorend tot verschillende categorieen, maar steeds...mensen om me door te gaan, om mee te leven, en indien mogelijk, te strijden.

In zekere zin is er met het verscheiden van Joop en Greet een periode afgesloten voor me; een periode waarin gegeloofd werd in een betere wereld met gelijke rechten voor alle mensen. Het “ieder voor zich, Geld voor ons allen” lijkt de overhand te hebben. Maar dat hebben de Wandelees ons altijd voor gehouden: er zijn tijden waarin we de wind in de zeilen lijken te hebben en andere waarin het vechten tegen de bierkaai blijft...die periodes wisselen elkaar af.
Wat ondertussen blijft is de ware kameraadschap en de ware vriendschap. In de wat sombere tijden van dit moment moeten we het daar van hebben. Dat moet door gaan als de voedingsbodem voor de betere tijden die komen gaan. En als die komen, kunnen we er zeker van zijn dat Joop en Greet hebben bijgedragen aan die beterschap. Hun erfenis leeft voort. Zoals hun vriendschap voortleeft in onze harten, waarin we de vele mooie momenten die we met hen gedeeld hebben keer na keer opnieuw beleven zullen. Wat een geluk Joop en Greet van nabij gekend te hebben!! Dat alleen al maakt mijn leven de moeite waard...

Tom Welschen 5 september 2008 / Milaan

http://www.myspace.com/tommilano

zei: Tom Welschen op 05/09/2008 om: 23:08u

Ik heb Joop en Greet nooit echt gekent ...maar nu in deze momenten , komen de flarden herineringen van het "Woensdrecht" gebeuren weer boven ...
Ten opzichtte van een gezags getrouwe commissaris Ketellapper
die bijzonder vriendelijke Joop en Greet ...ja dat is na al die jaren nog niet van mijn netvlies...

zei: Ferry op 06/09/2008 om: 01:57u

respect! hoop nog meer mensen te mogen ontmoeten die, net als joop (en greet) zo oprecht hun idealen trouw blijven...

zei: etjen op 06/09/2008 om: 12:49u

Lieve vrienden, heel veel sterkte bij het dragen van het verlies van jullie vader, schoonvader en opa en vriend.

Wij zullen hem altijd blijven herinneren als een zeer goede vriend.

Dikke Smok
Jaap en Gemma

Gemma wil nog graag van Joop weten of ze nog even groot zijn!

zei: Jaap en Gemma op 06/09/2008 om: 17:45u

Lieve Joop,

Ik kan het me bijna niet voorstellen dat jij er ook al niet meer bent. Wat een indruk hebben jij en Greet op me gemaakt. Overal kwamen jullie en deden jullie mee, ook al was het soms nog zo'n zooitje ongeregeld. Jullie waren goeie sfeermakers. Door jullie aanwezigheid wilde ik en heb ik een plek op het kampeerterrein in Appelscha.
Wat is het definitief voorbij, ik wordt er naar van. Joop, ik hoop dat je bij Greet bent!

Kinderen en kleinkinderen van Joop,
Heel veel sterkte met het verlies van jullie bijzondere vader en opa.

Liefs van Mikkie

zei: Mikkie op 07/09/2008 om: 11:46u

De dood van Joop kwam niet onverwacht, toch is het altijd weer een schok om iemand te verliezen, Appelscha was voor ons altijd een hoog gehalte Joop en Greet
Joop je was altijd op jouw manier aanwezig zonder je mening aan iemand op te dringen,en deed wat jij vond dat nodig was
dit gedicht vonden we daarom heel erg toepasselijk voor jou manier van leven.

Het goede doen

Niet het resultaat
maar de daad zelf
is belangrijk
je moet het goede doen

of die daad vrucht draagt,
ligt misschien niet in je macht.
Misschien gebeurt het na jouw tijd.

Maar dat betekent niet
dat je moet ophouden
het goede te doen

Misschien weet je nooit
waar die ene handeling toe leidt.
Maar als je niets doet,
leidt het nergens toe

Mahatma Gandi

zei: Albert, stella marvin Jarno en Jordy Boggia op 07/09/2008 om: 21:23u


Powered by Greymatter