Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/21/2008: "Nederland opsluitland"

Toen ik de bijgesloten cijfers - mij opgestuurd door een kameraad - zag, begreep ik eensklaps waarom zeker lid van de Bond van Wetsovertreders, later gevangenisdirecteur geworden, zo trots is op Nederland. Nederland heeft percentueel de grootste groei van het aantal gevangenen doorgemaakt in de afgelopen twintig jaar, in een steekproef van zoals het heet negen geïndustrialiseerde landen. Brood op de plank voor de vele opsluiters m/v, onder leiding van de Donners, Verdonken en Albayrakken.

koepelhaarlem (14k image)

Klik op meer

Aantal ingeslotenen per 100.000 inwoners

1987 1997 2005 2007 '87-'07

USA 345 645 738 751 +118%
VK 95 125 148 149 +57%
Nederland 40 85 128 117 +193%
Australië 70 95 126 130 +86%
Duitsland 66 90 95 92 +39%
Frankrijk 90 90 85 91 +1%
België .. 84 91 95 (+13%)
Zweden 56 60 82 79 +41%
Denemarken 62 65 77 66 +6%

Cijfers van het Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat!?!
(Zoals eerder vermeld kunnen we op De Vrije dezer dagen geen links bieden).

Je kunt hier ook meteen zien wat voor cultuuromslag het ooit zo redeljk aardig-liberale Nederland heeft doorgemaakt in die twintig jaar. En dat het op dit punt met zo bars overkomende landen als Frankrijk en Denemarken nog wel meevalt.

5 Reacties


Blijkbaar kan uit het aantal gedetineerden opgemaakt worden of een land " redelijk aardig liberaal " is. Dan worden de mensen die in scholen pschy inrichtingen en wat heb je verder nog aan opsluitinstellingen even vergeten. De Grote Opsluiting heet dat.
Zie de geschriften van de
franse kale homosexuele philosoof.

zei: Jonge Grijsaard op 21/07/2008 om: 17:31u

Toch niet die philosooph met de grote ziekte met de kleine naam?

Maar goed: dat is uiteraard waar. Het is relatief, maar het is uit het lijstje op te maken dat Nederland van de negende en laagste plaats in het rijtje naar de vierde is gestegen. En dit hangt wel degelijk samen met het verval van ieder naar liberalisme laat staan anarchisme zwemend publiek vertoog.

[Addendum]
En inderdaad: de behoefte mensen tot hun zeventigste in het werkhuis te houden, en kinderen vanaf hun vierde in de gevangenis genaamd school (en ze worden voor hun vierde allang onder schot gehouden): het past in hetzelfde beeld.

zei: Prul op 21/07/2008 om: 20:37u

@Prul en de rest van de wereld : de filosoof is natuurlijk Michel Foucault het boek "Surveiller et punir " maar wie leest er nog frans. In ned. vertaling in de bib. misschien ook op het web mnog niet gezocht.
Foucault in discussie met Chomsky een tijdje geleden opnieuw door de Islamitische omroep uitgezonden en ook op uitzending gemist.nl
Daar kan je de moeilijke
zinnen herhalen als je de draad kwijt raakt.

zei: Jonge Grijsaard op 23/07/2008 om: 18:46u

Maar weaar bestaat dat cijfer dan uit? Is dat inlcusief geillegaliseerden? Waar wordt die stijging door veroorzaakt; het sneller en meer opsluiten van zogenaamde 'bolletjesslikkers' en illegalen, of gaat het om structureel strafrechtelijk veroordeelden in reguliere bajessen?

Zo'n stijging is opzichzelf natuurlijk al schokkend, maar deze cijfers roepen bij mij slechts vragen op...Op welke site vind ik de bron..?

zei: * op 31/07/2008 om: 15:24u

Nog een feitje..

In Nederland wordt meer dan in de rest van Europa gebruik gemaakt van de isoleercel als dwang- en sanctiemiddel!

Waardoor de toename komt?

1. meer mensen zonder papieren (vaker en langer) vast
2. ISD maatregel tegen zgn. 'veelplegers' (gepakt voor een winkeldiefstalletje in combinatie met een aardig strafblad? 2 jaar zitten!!)

en zo zijn er vast nog wel wat oorzaken te noemen. Mogelijk telt het aantal mensen dat herhaaldelijk zit voor wet Mulder ook mee (=gijzeling tot je je boete of schadevergoeding betaalt. Bij boetes gaat het dan om verkeersboetes/zwartrijden e.d., niet om strafrecht-boetes want die kun je nog altijd 'uitzitten').

zei: Joke op 11/08/2008 om: 11:45u


Powered by Greymatter