Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/19/2008: "Is het hier oorlog? Jazeker!"

Woensdag 16 juli heeft de aktiegroep Ontwapen!, samen met wandelvereniging Is Het Hier Oorlog?, 300 grafzerken op een grasveld voor het stafgebouw van de Luchtmobiele Brigade aan de Koningsweg in Schaarsbergen (Arnhem) geplaatst. De grafzerken staan symbool voor de ruim 300 burgerslachtoffers die inmiddels in Afghanistan zijn gevallen ten gevolge van Nederlands militair optreden.


vijfhonderdzerken-1 (136k image)

Klik op meer

De aktie vindt plaats bij het stafgebouw omdat de Luchtmobiele Brigade vanwege de sterke betrokkenheid van dit onderdeel bij de missie in Uruzgan. Bovendien speelt de nabijgelegen vliegbasis Deelen een belangrijke rol in veel oefeningen van de krijgsmacht ter voorbereiding op uitzending van deelnemende militairen.

Het gebrek aan aandacht voor deze slachtoffers is de aktiegroep een doorn in het oog. Zonder iets af te willen doen aan het verdriet van naasten over de 16 omgekomen Nederlandse soldaten, moet de vraag gesteld worden waarom deze mensen, die er bewust voor gekozen hebben deel te nemen aan een oorlog die een verwoest land nog verder de vernieling in helpt, met naam en toenaam in het nieuws komen, terwijl de Afghaanse burgerslachtoffers in een zwart gat van oorverdovend zwijgen verdwijnen.

Ontwapen! keert zich tegen het internationale militaire optreden in Afghanistan en pleit voor de onmiddellijke terugtrekking van de uitgezonden Nederlandse militairen. Juist in een land als Afghanistan, dat zich al tientallen jaren in geweldsspiraal bevindt, wordt duidelijk dat militair geweld geen oplossingen biedt. Als de internationale gemeenschap zich in wil zetten voor Afghanistan moet gekozen worden voor ondersteuning bij dialoog en samenlevingsopbouw. Of de buitenlandse bemoeienis met Afghanistan überhaupt ingegeven is door nobele motieven is overigens nog maar de vraag. Veeleer lijkt het hier te gaan om de behartiging van eigen belangen en het verwerven van (blijvende) invloed in de regio.

Ontwapen! ergert zich ook mateloos aan het gebrek aan berichtgeving over de gevolgen van het Nederlandse militaire optreden in Uruzgan. 'Embedded journalism' blijkt in de praktijk vooral sfeerverslagen vanuit het perspectief van Nederlandse militairen op te leveren. Ook de vrijwillige onderwerping aan censuur van de kant van Defensie komt objectieve en waarheidsgetrouwe verslaggeving niet ten goede.

Ontwapen! is een samenwerkingsverband van diverse groepen en individuen uit de vredes- en anti-militaristische beweging. De groep voerde in het verleden akties tegen ondermeer wapenbeurzen, werving voor de krijgsmacht en de uitzending van Nederlandse militairen naar Afghanistan en Irak.
Is Het Hier Oorlog? is een antimilitaristische wandelgroep die is ontstaan als protest tegen de massale militair deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse. De groep houdt elk jaar in de week van deze Vierdaagse een eigen wandelweek, deze keer vanuit Hoenderloo, wat een bijzonder fraai startpunt werd bevonden.


Powered by Greymatter