Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/08/2008: "Samen gezellig in de cel, vindt de PvdA"

Vrijemedewerkster Joke K. is dus opgesloten in Nieuwersluis, op eigen verzoek in een eenpersoonscel. Het vooruitzicht is dat zij er dertig dagen moet brommen en voor een dergelijke periode plaatst men de gedetineerde in principe gezellig bij een collega. Leren ze nog wat van elkaar.

bajes (22k image)

Gezien de achtergrond van haar detentie een ironisch gegeven: er staan nogal wat cellen leeg omdat er tegenwoordig veel taakstraffen worden opgelegd en uitgevoerd.
Klik op meer

Een bericht van 7 juli, Novum:

Gevangenen ondanks celoverschot samen op cel
Gevangenen moeten ook in de toekomst hun cel delen met andere veroordeelden, ondanks het cellenoverschot. Dat schrijft staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak (PvdA) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Ze reageert daarmee op kritiek in een advies van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

De RSJ stelde vorige maand dat veroordeelden te vaak in één cel worden geplaatst. Gedetineerden voelen zich daardoor onveilig en krijgen te maken met agressie of seksuele intimidatie. De RSJ concludeerde ook dat er geen noodzaak is om nieuwe meerpersoonscellen te bouwen, zoals het kabinet wel van plan is.

Het plaatsen van twee gedetineerden in één cel werd in 2004 ingevoerd vanwege het cellentekort. Inmiddels is er een cellenoverschot. Volgens cijfers van het ministerie van Justitie staat een op de vijf gevangeniscellen op dit moment leeg. Het gaat om ongeveer vierduizend lege celplaatsen. Dat zou komen doordat rechters steeds vaker taakstraffen opleggen.

Volgens Albayrak is het gebruik van meerpersoonscellen nog steeds nodig. Met die cellen kan worden ingesprongen op een variërende vraag naar celruimte. Ook vindt Albayrak dat veroordeelden moeten worden opgesloten in de regio waar ze zijn vervolgd of waarnaar ze terugkeren na hun detentie. Met meerspersoonscellen is dat eenvoudiger.

Albayrak schrijft dat gevangenen pas op een meerpersoonscel worden geplaatst als ze voldoen aan een bepaald profiel. Zo is die beslissing afhankelijk van de gezondheid van de gevangene of het gepleegde delict.


Een bericht van 5 juli:

Mogelijk duizenden cellen gesloten

Justitie overweegt duizend tot enkele duizenden cellen te sluiten. Dat melden de GPD-kranten zaterdag op basis van een vertrouwelijk plan van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De afgelopen jaren is een cellenoverschot ontstaan.

Waar in de jaren negentig nog een cellentekort bestond, zouden er nu vierduizend cellen leegstaan. De DJI heeft de prognoses voor de komende jaren fors bijgesteld. Zo werd er tot voor kort van uitgegaan dat er over vier jaar zo'n negentienduizend cellen nodig zijn. Nu is de verwachting bijgesteld naar veertienduizend.

Het ministerie van Justitie benadrukt dat het 'Masterplan Detentiecapaciteit Gevangeniswezen 2012' een 'intern discussiestuk' is. "Daar kunnen nog geen conclusies aan worden verbonden", zegt een woordvoerder.

Rosa Jansen, vice-president van de rechtbank in Utrecht, zegt zaterdag in een gesprek met NRC Handelsblad dat rechters steeds vaker taakstraffen opleggen. Een op de vijf cellen, zo'n vierduizend, staat daarom leeg.

Vakbond Abvakabo/FNV vreest voor de banen van honderden bewaarders. Vooral het voornemen om gevangenissen buiten de Randstad te sluiten, kan niet op de goedkeuring van de bond rekenen. Justitie wil veroordeelden vastzetten in hun eigen regio.
Hoogleraar strafrecht Anton van Kalmthout is niet verbaasd over de plannen. "Nederland is de afgelopen jaren wel erg doorgeschoten met het vastzetten van mensen."

7 Reacties


There is no bizniz like
prison bizniz. A further privatisation of the
prison bis will lead to an unknown florishing of the phenomena prison.
I will try to comment
in the future in english so that the comrads
who stumble up on this site can fuly enjoy
my contributions to this site. ENJOY !

zei: Ray op 08/07/2008 om: 16:19u

Allemaal waar natuurlijk. En schande dat Joke vast zit voor acties die heel erg prima zijn.
Maar 1 ding stoort me toch een beetje. Namelijk: dat bij elk bericht die bekende poort van Auschwitz als afbeelding wordt gebracht. Alle kritiek op het Nederlandse bajessysteem en het racistische vreemdelingenbeleid vind ik helemaal terecht. Maar door steevast te verwijzen naar de vernietigingskampen van de nazi's doe je twee dingen (of een van tweeen): je bagatelliseert de holocaust door deze te vergelijken met toestanden die (hoe schandelijk ze ook zijn) het er in wreedheid niet bij halen, en/of je ondergraaft je eigen argumenten door een schandelijke toestand met iets onvergelijkelijks te vergelijken.

zei: x op 08/07/2008 om: 19:26u

In the past there was a similar problem with the usage of the word FASCIST. Most people can relate to the second world war and the Holocaust because they
are so well known and as you say especially the Holocaust without any thing else that can rival its savage cruelty
and almost (!) uncomprehendable " normality " with wich ordinary people participated in carying out the Nazi plan.
But that Nazi plan...
that did not came out of tha blue sky. There already was anti-semitism
in Europe for centuries.
And the logic of the machine developed over centuries to a stage that
people COMPLETELY DEHUMANISED GOOD BE VERY EASILY EXTERMINATED AND COULD BE USED TO EXTERMINATE OTHERS. But that is not the whole story; we are living in a
political-economic system that still functions in a way that
very much is comparable with that of Nazi Germany.
There is absolutely reason to compare the today problems as brought
forward by for example Joke to the Nazi crimes.
The same mentality can be witnessed.

zei: Ray op 08/07/2008 om: 19:48u

@x,

Daar heb je wel gelijk in. De afbeelding hier is overigens van een "gewone" Nederlandse gevangenis anno nu.
Ook de uitdrukkingen Arbeid maakt vrij (en Ieder het zijne) zouden op zich los gezien kunnen worden van het vernietigingskampensysteem.

Bedenk ook dat een officier van justitie destijds in 2005 heeft gezegd dat een zeker affiche van mensen achter hek met prikkeldraad ongepast was, want zogenaamd ontleend aan de beelden van de vernietigingskampen, terwijl het nota bene een foto van Schiphol na de brand was. De katastrofe is het zogenaamd normale van de opsluitindustrie - en waar eindigt deze?

Het trivialiseren en bagatelliseren van de genocide door de Duitsers begint wat mij betreft al bij het woord holocaust (brandoffer - hoezo? aan wie of wat? is genocide te zwaar? is het soms niet waar dan?), en bij het presenteren in de gelijkgeschakelde media van de Hitler du jour, dezer dagen Nasrallah of Ahmedinejad of wie is het deze week?

zei: Prul op 08/07/2008 om: 19:53u

Instead of GOOD you should read could ; strange mistake.

zei: Ray op 08/07/2008 om: 20:22u

@Prul : the Nazi's tried and to a sertain extend succeeded in diguising
there extermination plans. The infamous
" shower " as diguise for the gas chamber and
presenting the whole
thing in a medical way
with using terms like
unfit and selecting all the time. My point is
that they were masters
in making the whole thing
trivial. The book by Orwell 1984 teaches us
all about doublethink and
newspeak. Good is bad bad is good. What is behind those words is what matters. My appologies for the somewhat strange grammar and spellings mistakes i make.

zei: Ray op 08/07/2008 om: 20:31u

For example it is SPELLING mistakes; I promise to read more carefull after i finished a comment.

zei: Ray op 08/07/2008 om: 20:34u


Powered by Greymatter