Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/05/2008: "‘Uitzetten of vastzetten!’"

captive (125k image)

‘Er is geen sprake van structurele misstanden!’.
Met deze uitroep slaat justitie elke kritiek op het door haar gevoerde vreemdelingenbeleid dood. En er IS wat kritiek gekomen de laatste tijd. Rapport stapelde zich op rapport, televisie-uitzending op televisie-uitzending.


‘Er is geen sprake van structurele misstanden!’.
Met deze uitroep slaat justitie elke kritiek op het door haar gevoerde vreemdelingenbeleid dood. En er IS wat kritiek gekomen de laatste tijd. Rapport stapelde zich op rapport, televisie-uitzending op televisie-uitzending.
De aantijgingen logen er niet om. Mishandelingen, mensen om het minste of geringste isoleren, een slecht functionerende medische dienst, een uiterst pover dagprogramma….

Toch blijft justitie alle kritiek stug ontkennen. ‘Er is geen sprake van structurele misstanden!’ Dit wordt gestaafd door onderzoeken, gedaan door justitie zelf en door uitspraken van de commissie van toezicht, ook ‘eigen mensen’. Alsof dit kan gelden als bewijs!
Ik ben het eens nagegaan, en commissies van toezicht in P.I.’s beoordelen hooguit 5% van alle binnengekomen klachten als ‘gegrond’. En dan te bedenken dat veel mensen helemaal geen klacht indienen, juist doordat er zo weinig klachten ‘gegrond’ worden verklaard. Het lijkt zinloos om klachten in te dienen en het vormt bovendien een bron van frustratie.

Naar de buitenwereld toe beweert justitie: ‘Er wordt heel goed voor de mensen gezorgd!’ De bewakers reageren adequaat, de medische dienst functioneert goed en straffen gebeurt alleen proportioneel…..

Wat is hier aan de hand? Is justitie blind?

Welnee!

Dit is bewust beleid van justitie. Gevangenen worden al jaren slecht behandeld. ALLE gevangenen. De medische dienst is in alle P.I.’s beneden peil, de disciplinaire straffen rijzen overal de pan uit, de dagprogramma’s zijn alom naar het absolute minimum teruggebracht. Tenzij men slavenwerk voor de staat verricht, komen mensen In huizen van bewaring slechts 18 uur per week de cel uit, waarbij dan nog komt dat gevangenen geen enkele vorm van privacy gegund wordt, aangezien zoveel mogelijk mensen in meerspersoonscellen worden gestopt. Lekker goedkoop!

cellen (37k image)


Het is niet voor niets dat gevangenen in de Bijlmerbajes doorlopend protesteren tegen het bijna de hele dag ‘achter de deur’ zitten. Maar met het Interne Bijstand Team paraat maakt justitie zich nergens zorgen over, volgens de redenering: we slaan ze gewoon die cel weer in, we breken het verzet en we gooien er nog meer bezuinigingen tegenaan!

Inderdaad, het regime vreemdelingenbewaring in de detentiecentra is niet beter of slechter dan dat in de meeste P.I.’s. Dus wat valt er eigenlijk te klagen?

Nu zijn er groeperingen en individuen die vinden, dat mensen in vreemdelingenbewaring beter behandeld moeten worden. Immers, die mensen hebben niets ‘strafbaars’ op hun geweten, die mensen zitten dus ‘onschuldig’ gevangen. Bovendien zitten ze voor onbepaalde tijd vast. Die feiten leggen een enorme psychische druk op mensen. Voeg daarbij onzekerheid over de toekomst, de doorlopende pressie op ‘vertrek’, angst- en onmachtgevoelens, en dan krijg je een situatie waardoor mensen ernstig getraumatiseerd worden. Dan vallen er slachtoffers.

Justitie heeft echter geen psychologie in haar basispakket. Justitie weigert de noden van mensen zonder papieren te zien. Ze laat deze mensen bewaken door laaggeschoold beveiligingspersoneel, dat een beetje Engels spreekt. Ze laat ze medisch behandelen door dokters en verpleegkundigen, die in hun functieomschrijving hebben staan dat ze goed moeten kunnen omgaan met ‘dwingend gedrag’. Dat geeft aardig weer hoe justitie vreemdelingen ziet: als onmondige kinderen die Nederland een lesje in kleinheid leert.

Maar toch, daar zijn die rapporten, daar zijn die televisie-uitzendingen. Zelfs menig Nederlander raakt hierdoor gealarmeerd. Wat moet justitie hiermee?

Justitie heeft allang de ‘passende’ oplossing gevonden: vrijwel dagelijks wordt de bevolking geïndoctrineerd met de verdachtmaking: ‘illegalen zijn criminelen’. Het wordt meestal in één adem genoemd: ‘criminele illegalen’. ‘Ze moeten weg’. Of, zoals Albayrak de stoere nieuwe slogan onlangs introduceerde: ‘uitzetten of vastzetten!’.

En ja, omdat het hier gaat om ‘criminelen’, kunnen ze dus net zo behandeld worden als ‘gewone’ criminelen. Dat vindt justitie, dat vindt de door justitie en overheid dom gehouden bevolking. Mensen die ‘crimineel gedrag’ vertonen ‘verdienen’ een zo slecht mogelijke behandeling. Wie niet deugen wil, moet maar voelen!
In die optiek moeten illegalen dan dus worden afgestraft, omdat ze het in hun hoofd hebben gehaald te proberen in Nederland een beter leven op te bouwen.

Justitie wil ons doen geloven dat het is voor ‘ons aller’ veiligheid is, dat deze mensen vastzitten…..

Het is wél jammer, dat er geen rekening wordt gehouden met de gevolgen van een uiterst repressieve gevangenisperiode. Die levert namelijk getraumatiseerde mensen af. Woedende mensen, depressieve mensen – zelfs dode mensen.

Slachtoffers van het beleid.

In het geval van Nederlandse burgers die vrij komen of van mensen die niet uitzetbaar zijn, zal Nederland en haar inwoners de rekening binnen afzienbare tijd gepresenteerd krijgen. De woede onder gevangenen is groot… In werkelijkheid zal de veiligheid alleen maar afnemen.

Voor wat betreft mensen zonder papieren: daar kan Nederland niet mee zitten, want het motto is: ‘uitzetten of vastzetten!’. Als het aan justitie ligt, is heel Nederland binnenkort gede-illegaliseerd. Van vreemde smetten vrij.

Nederland laat alleen nog kennismigranten toe.
Een abjecte vorm van ontwikkelingshulp trouwens: goed opgeleide mensen uit de derde wereld importeren en ziek gemaakte mensen exporteren.

Zo wordt de kloof tussen arm en rijk nog groter. Nederland heeft totaal geen boodschap aan de redenen waarom mensen hiernaartoe komen. Armoede, hongersnood, vervolging, westerse exploitatie van grondstoffen…..
Maar wat kan het schelen! Mochten de mensen in arme landen toch Nederland nog bereiken, dan staan de gevangenissen al met open poort op hen te wachten.

Voor alle duidelijkheid: ik bepleit hier niet het fenomeen ‘humane behandeling’ als oplossing. Het is zoals gevangenen die ik ken, zeggen: ‘Hoe dan ook, een gevangenis blijft een gevangenis’.

Gevangenissen zijn potentieel ziekmakende instituties, die mensen vermalen om ze vervolgens uit te kotsen.

Bovendien bepaalt de overheid en de politiek wat strafbaar is en in welke mate – dat is dan ook de reden dat de overheid wegkomt met alle misdaden die ze zelf pleegt. Denk bijvoorbeeld aan de Schipholbrand.

Ik zie opsluiting en straffen überhaupt niet als een middel dat iets oplost, dus wat mij aangaat: sluit alle bajessen!

Janneke,
5 juni 2008


Powered by Greymatter