Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/02/2008: "Voor- en tegenstanders kernafvalopslag Bure worden het niet eens"

Afgelopen vrijdag 27 juni bezocht een internationale groep antikernenergie activisten het Laboratoire van Andra in het Noordfranse Bure (op de grens van de provincies Meuse en Haute-Marne).
FootprintesForPeace2 (11k image)
Dit centrum voor onderzoek naar de mogelijke eindopslag van kernafval in kleilagen op 500 meter diepte ondervindt al vele jaren tegenstand vanuit de plaatselijke bevolking en tegenstanders van kernenergie.
Klik op meer.

De internationale antinucleaire voettocht van Footprints for Peace en Sortir du Nucleaire , die op Tsjernobyl dag (26 april) in London startte en onderweg is naar de Wereld gezondheidsorganisatie In Geneve (aankomst 18 juli), passeerde afgelopen weekend dit omstreden project.

Via contacten vanuit de plaatselijke groepen tegenstanders (Bure Zone Libre, Maison de Resistance Bure, beide onderdeel van het franse antikernenergie netwerk Sortir du Nucleaire) mocht een delegatie van 16 personen op excursie.

De delegatie werd door de twee begeleidende ingenieurs van de Andra meegenomen naar de tunnels op 500 meter diepte. Deze tunnels zijn volgestopt met meetapparatuur en wetenschappelijke experimenten die, op termijn, antwoord moeten geven op de vraag of kernafval op deze wijze veilig kan worden opgeslagen.
Gezien de hoeveelheid geld die in dit onderzoeksproject gepompt is en gezien het grote belang voor de nucleaire lobby en daaraan gelieerde politiek om een oplossing voor het kernafval te vinden, is haast voorspelbaar dat dit antwoord een ja wordt.

Tegen 2025 zou dan een grotere mijn klaar moeten zijn voor de eindopslag van in ieder geval het franse kernafval en mogelijk ook van andere (Europese) landen.

De ingenieurs stelden dat alleen ondergrondse opslag van het kernafval radioactieve vervuiling in de toekomst kan voorkomen.

Hoewel de ingenieurs natuurlijk hun uiterste best deden om te wijzen op de uitgebreide veiligheidsmaatregelen en het diepgaande wetenschappelijke onderzoek naar deze wijze van opslag, konden zij de tegenstanders toch niet overtuigen.
Alleen over de noodzaak de energieconsumptie te verminderen bestond overeenstemming.
Door de tegenstanders werd erop gewezen dat de gehele kernenergie keten van uraniumwinning, transport, verrijking, energieopwekking, opwerking , afvalopslag etc. een zeer vervuilend, riskant en met het oog op de toekomst een onbeheersbaar proces is, wat zo snel mogelijk gestopt dient te worden.
Ook werd gewezen op de risico’ s van een verdere kernwapenproliferatie.

Natuurlijk moet er voor het al bestaande afval een zo veilig mogelijke oplossing gevonden worden, zo dit al mogelijk is, maar eerst stoppen met het maken van nog meer levensgevaarlijk afval.

Het letterlijk en figuurlijk onder de grond stoppen van dit afval, terwijl gewoon doorgegaan wordt met het opwekken van kernenergie is ook een vorm van greenwashing, die de illusie geeft van veiligheid.

Kernafval wat deels gevaarlijk blijft in termijnen van tienduizenden (240.000) jaren is een onbeheersbaar probleem wat voor generaties en generaties en generaties enz. na ons een levensgevaarlijk probleem vormt.
Niemand, ook de grootste wetenschappers niet, kunnen overzien welke ontwikkelingen (geologisch, maatschappelijk etc.) op een dergelijke termijn zullen plaatsvinden en wat voor gevolgen dat heeft.
Het is niet voor niets dat het IAEA; International Atomic Energy Agency een pictogram heeft ontwikkeld om toekomstige generaties te wijzen op het gevaar van radioactief afval.
Een pictogram, omdat niet te overzien is of nu bestaande talen in de verre, verre toekomst nog begrepen worden.

http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2007/radiationsymbol.html

Onze beschaving en taal zouden in de geschiedenis tenslotte niet de eerste zijn die verdwijnen.


Kernenergie is oorlog met de toekomst
Kernenergie was, is en zal nooit veilig zijn

Bijdrage van Elise en Rob

http://footprintsforpeace.tripod.com/E08/EW/NFFWindex.htm
http://peacehq.tripod.com/peacehq_2007/events/000056.html
http://burezonelibre.free.frhttp://groupes.sortirdunucleaire.org/spip.php?article711

1 Reactie


Ja ik wil ook wat zeggen:
wat doe je met het heden wat wil je met de toekomst ? Het gaat niet op de eerste plaats om
opportunistische keuzes
" help de olie is op "
maar om wereldbeelden
mens beelden politiek.
Laat dat vooral duidelijk
zijn. Met name waar je politiek staat, hoe je over democratie denkt
bijv. en verdeling van
de " schaarse goederen "
enzv. Dat kern energie wel of niet een goede keuze is komt echt op de tweede plaats. Ben ik nou simpel of zo ?!
De fundamentele discussie
gaat toch over hoe je
beslissingen neemt e.d

zei: Ray op 03/07/2008 om: 09:37u


Powered by Greymatter