Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/24/2008: "Raad van kerken Zeist: geen misstanden in Kamp Zeist, let’s picknick!"

picknick1 (53k image)
kom, gezellig picknicken bij Kamp Zeist!

Raad van kerken: Misstanden zoals geweld door bewakers, zoals onlangs in een NOVA-uitzending te zien was, komen hier volgens ons niet voor.”

Naar aanleiding van de actie van het AAGU, waarbij activisten doordrongen tot op het dak van Kamp Zeist en de mensen zonder papieren aldus hun solidariteit konden betuigen, gaf de raad van kerken die de wakes bij kamp Zeist organiseert, het volgende signaal af in AD/Utrechts Nieuwsblad:


Raad van Kerken – 'Wij houden ons verre van gewelddadige acties'
AD/Utrechts Nieuwsblad – 17 juni 2008

De Raad van Kerken van Zeist, die maandelijks een wake bij de hekken van het kamp houdt en elke week een 'bloemengroet' brengt, wil niks te maken hebben met de acties van de AAGU.
'Wij houden ons verre van gewelddadige acties. Daar zijn we heel erg tegen.”
Woordvoerder Stuurman van de Raad van Kerken deelt wel de mening van de AAGU, die stelt dat illegale vluchtelingen niet als criminelen moeten worden vastgezet.
“Ze hebben geen strafbaar feit gepleegd. Ze moeten beschikbaar zijn voor de overheid, maar dat kan ook door te eisen dat ze zich met enige regelmaat melden.”
De Raad van Kerken houdt maandelijks een wake bij de poort van het kamp met bloemen en kaarsen om de bewoners een hart onder de riem te steken. De dertig aangesloten kerken zorgen er daarnaast om de beurt voor dat er elke zaterdag bloemen bij de poort afgegeven worden, die de volgende dag tijdens de kerkdiensten in het kamp aan de gevangenen worden gegeven. “Die nemen ze mee hun cel in, dat waarderen ze zeer.”
AAGU rechtvaardigt het binnendringen van het kamp met als argument dat ze de omstandigheden waaronder de gedetineerden vastzitten, wil controleren.
De Raad van Kerken zegt dat dat ook op een andere manier kan. “Vrijwilligers van ons helpen bij de kerkdiensten in het kamp en we praten met de directeur en de geestelijk verzorgenden. Daaruit krijgen we indruk dat iedereen zijn best doet om de mensen die er zitten, het zoveel mogelijk naar de zin te maken. Misstanden zoals geweld door bewakers, zoals onlangs in een NOVA-uitzending te zien was, komen hier volgens ons niet voor.”


Het is duidelijk waar de raad van kerken zich bevindt: aan de kant van de directie van Kamp Zeist. Aan de kant van justitie, die niets anders doet dan alle misstanden die mensen naar buiten brengen, ontkennen. ‘Er zijn geen structurele misstanden’. Daar sluit de raad van kerken zich graag bij aan, en beroept zich hierbij zelfs op de ervaringen van vrijwilligers die bij de kerkdiensten zijn! Die vrijwilligers zijn kennelijk horende doof en ziende blind, anders zouden ze beter moeten weten.

gebedsboei (18k image)
gebedsboei

Als klap op de vuurpijl nodigen de wakers van Kamp Zeist mensen uit voor hun volgende wake annex picknick bij Kamp Zeist op 6 juli a.s. Zie:

"indymedia"


‘ Uitnodiging wake en picknick bij kamp Zeist 6 juli as
de wakers - 24.06.2008 05:17

Zondag 6 juli is er na de wake bij kamp zeist een bijzonder samenzijn
Meteen na de schipholbrand startte de raad van kerken een maandelijkse wake bij kamp zeist de wakes werden en worden ondersteund door de SP.
Graag vragen we ook U , los van Uw religieuze of politieke kleur , om eens zelf te komen kijken bij de wake .
Officieel is kamp zeist bedoeld voor kortdurende detentie , maar de realiteit is dat gedetineerden maanden vast zitten .
En vaak na maanden alsnog weer op straat gezet worden simpelweg omdat ze niet uit te zetten zijn.
We blijven aandacht vragen voor het lot van deze mensen. Mensen die in deze samenleving moeten overleven. Een samenleving die hun geen mogelijkheid biedt om te overleven.
Sluit je ogen niet voor deze mensen en dit beleid , maar steun het protest actief.

Ook in juli zal er weer een wake zijn bij Kamp van Zeist. Voor mensen de ‘misdaad’ (?) hebben begaan niet over geldige verblijfspapieren te beschikken. Wij willen hen een hart onder de riem steken door een keer per maand even ‘in de buurt’ te zijn. Naar afspraak is dat bij de gedetineerden bekend!
Het is niet meer donker om ons heen in dat uur: de natuur bloeit weer open. Breng daarom bloemen mee ter bemoediging! We steken die in de hekken om hen heen.

Na deze wake wil ik graag met belangstellenden gezamelijk picknicken in de buurt van kamp zeist . Ik wil je daarvoor graag uitnodigen en je vragen om eten en drinken voor jezelf mee te nemen en dat te delen . Als het even kan vegetarisch
Zoals het er nu naar uit ziet zullen daar ook een aantal ex bewoners van kamp Zeist bij zijn.

Doel van deze picknick is om samen ,ongeacht geloof en of- politieke overtuiging letterlijk naast de hekken van het detentiecentrum stil te staan bij hen die aan de andere kant van het hek zitten

Als je dit vreedzaam protest wilt ondersteunen ben je van harte welkom

Voor vragen over deze picknick bel gerust 06-21958525’

Je moet toch maar durven: een picknick bij Kamp Zeist organiseren! Lekker eten buiten de hekken terwijl de mensen in Kamp Zeist zich op dat moment slechts tegoed kunnen doen aan een paar uitgedroogde boterhammen met wat schaars beleg…..

‘Zeg het met bloemen’, moet de raad van kerken denken, ‘en doe er verder het zwijgen toe!’

Sterker nog, de protestante kerken in Nederland (PKN) gaan in samenwerking met de justitiedominees (waaronder die in Kamp Zeist) en INLIA een opvanghuis in Groningen beginnen voor mensen zonder papieren, die niet uitgezet kunnen worden.

Degenen in dat huis zullen door het inzetten van internationale kerkelijke contacten worden ‘geholpen’ met terugkeer. Daar waar het de overheid met al haar middelen, zoals het IND, het IOM, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de rechterlijke macht en noem maar op, niet lukt, zal de raad van kerken iedereen wel eens een poepie laten ruiken! Hén gaat het lukken alle uitgeprocedeerden terug te laten keren naar hun ‘thuisland’ om aldaar aan hun ‘eigen ontwikkeling’ te kunnen werken. Je reinste apartheid!

Een en ander is te beluisteren via de radio-uitzending van de EO, ‘de ochtenden’, van 23 juni j.l.
"ochtenden"


Ook zullen de geestelijken zich hoogst persoonlijk naar de ambassades begeven om daar laissez-passers te gaan regelen. Men denkt dat de aanvraag van een laisser-passez beter zal gaan vanuit een ‘burgerlijk huis’ dan vanuit de vreemdelingendienst.

De op- en inrichting van dat huis kost uiteraard geld. Hoe gaan ze dat bij elkaar krijgen?
Er zal in kerkelijk verband (PKN) een grote campagne worden opgezet. Hierbij zal worden ingespeeld op een ‘reeds bestaande beweging vanuit de samenleving zelf’, die voor een ‘fatsoenlijke terugkeer’ opteert.

Wat zal er dus gaan gebeuren? Collectes! Beïnvloeding vanaf de kansel! Kortom, maatschappelijke indoctrinatie van hoog niveau.

collectezak (16k image)
collecteren voor het goede doel


Volgens Jan Eerbeek, de grote baas van de justitiepredikanten, kunnen diezelfde justitiepredikanten een bijdrage leveren om gevangen mensen zonder papieren zover te krijgen dat ze in dat huis gaan wonen (met alle gevolgen van dien) door hen ‘mogelijkheden aan te reiken ter overweging’, door bepaalde ‘blokkades open te breken’ die ervoor zouden zorgen dat vreemdelingen niet terug willen.

Hoe haalt de wake-organisatie het in zijn hoofd om uitgerekend nu, terwijl de kaarten geschud lijken te zijn en duidelijk is dat de raad van kerken zich heeft geschaard aan de kant van de overheid, op te roepen tot een gezamenlijke picknick!

Dit gebaar van ‘vrede’ is pure huichelarij…..

Meer lezen over hoe de christelijke geestelijke verzorgers zich opstellen ín de detentiecentra?

"Godsdienst ingezet om gevangen illegalen klein te krijgen"

"rotterdam airport"


3 Reacties


Een toepasselijk nieuw woord voor dit type 'actievoerders': be-wake-rs

zei: Kees op 24/06/2008 om: 16:37u

Geef de keizer wat des keizers is; je zal weten dat de vroege aanhangers van Jezus Christus ook niet protesteerden toen hun zoon van god vermoord was. Dat was een strategische zet van
...hoe heet ie ook al weer ? Gelukkig vergeten maar de aanhangers waren te klein in getal om het machtige romeinse rijk te trotseren of zo. Die J.C. is toch een mytische figuur die nooit bestaan heeft zal je zeggen. Anyway: wat verwacht je nou van aanhangers van jc. gezien
hun bijbel die gehoorzaamheid aan het gezag voor schrijft.
De plaatselijke armoe zaaiers moeten maar lekker gaan mee eten van de piknik. Als het maar geen vreten van de (beschimmeld)Voedselbank is. Een groot deel van de ned. bevolking schijnt zich zelf als
christenen te zien en een deel zich als " ietsist " maar ze gaan niet naar de kerk. So what ? Inderdaad : So what. Gewoon verder geen woorden vuil maken aan de
christelijken. Verspilde moeite. Het is een weird bunch. Memento piknik;
eet ze !

zei: Ray op 24/06/2008 om: 17:02u

Hee kijk nou, een picknick. Lekker hoor! Wat een goed idee.

Bedankt dat jullie me er op attent maken, ik zal me de broodjes en sapjes goed laten smaken!

Zie ik jullie daar? Tot de 6e!

Mr. Mabamza

zei: mr. Mabamza op 25/06/2008 om: 14:15u


Powered by Greymatter