Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/15/2008: "NIEUW ANARCHISME?"

Nieuwanarcho (59k image)
Kan er van nieuw anarchisme worden gesproken?
Klik op meer.In een boek getiteld ‘Pour un nouvel anarchisme’ (Voor een nieuw anarchisme) mag men het antwoord op die vraag verwachten. Men vindt het niet. De tekst lijkt wel ten behoeve van een nieuw anarchisme te zijn geschreven.

René Schérer, oud-hoogleraar aan de Parijse Universiteit VIII, libertair filosoof, Fourier-kenner en auteur van het boek, is geen onbekende in Franse anarchistenkringen. Hij houdt zich dan ook niet voor het eerst met het anarchisme bezig.

Wat hij met zijn nieuwe boek voor heeft, is mede oude gedachten voor onze tijd te laten herleven. Het gaat dus niet om een nieuw anarchisme. In zoverre is de titel van het boek misleidend. Het is ook een weinig systematisch boek. Te hooi en te gras wordt naar auteurs verwezen en elementen aan hun teksten ontleend en of van commentaar voorzien. Dit alles in een literair-filosofisch aandoend taalgebruik en betoogtrant. Het anarchisme wordt door hem als een paradigma van de politiek begrepen, zonder dat het zich met de politiek als ‘praktijk’ in laat.

Schérer werkt een aantal gedachten van Charles Fourier (vroeg-socialist; 1772-1837) uit en springt met gemak over op het bespreken van Michel Foucault’s lezingencyclus uit 1978-1979 : ‘De geboorte van de biopolitiek’ . In een laatste hoofdstuk laat Schérer zien, dat een aantal Franse schrijvers, als Valéry en Artaud tot de flora van het anarchisme kunnen worden gerekend, evenals de Intaliaanse cineast Pasolini.

De tekst is dus geschreven ten behoeve van een nieuw anarchisme. Dit betekent dat de auteur graag ziet, dat men van zijn tekst zo gebruik maakt, dat het eigen denken wordt gevoed en gescherpt. Vervolgens gaat men daar dan in het heden mee werken. Dat laatste kan maken, dat zich een nieuw anarchisme ontwikkelt. Zo vat ik althans de bedoeling van de tekst op.

Het hierna volgende is niet ‘nieuw’, maar de scherpte van de notitie is interessant genoeg om er aan te worden herinnerd. Schérer citeert daarvoor de Franse schrijver en filosoof Paul Valéry (1871-1945), die enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog het volgende schrijft: ‘Wij hebben het met eigen ogen gezien, het gewetensvolle werk, de meest volledige voorschriften en de nauwgezette uitvoering ervan, de discipline afgestemd op de volvoering van de meest afschuwelijke plannen. Zoveel verschrikking zou niet veroorzaakt kunnen zijn zonder zoveel trouw. Er is ongetwijfeld heel veel wetenschap nodig om zoveel mensen te doden, om zoveel materieel te verkwisten, om zoveel levens te vernietigen in zo’n korte tijd: maar het heeft dan ook niet ontbroken aan veel morele kwaliteiten. Weten en Moeten, u bent dus verdacht?’ (Paul Valéry, Variété, Parijs, 1924, p, 7).

Dat is nog maar de Eerste Wereldoorlog. Later komen we Himmler, Eichmann of Barbie tegen, volmaakte burgers, zo merkt Schérer op, gehoorzaam, methodisch, ijverig. Het zijn eigenschappen die heden ook worden gevraagd, door de verdedigers van martelingen om onze vrijheid te garanderen. Op soortgelijke wijze laat Schérer meerdere malen de paradox verschijnen. De hoog geprezen ‘rede’. Die de verschrikkelijke plannen voortbrengt. ‘Weten en Moeten zijn verdacht!’. Onze beschaving is bij uitstek een civilisatie van Barbarij.

Al die vernietiging en misdaden (tegen de menselijkheid), ze ontspruiten aan de ‘rede’. Maar welke rede? ‘De gestoorde rede door de onzekere wetenschappen’, antwoordt Charles Fourier. ‘Onzekere wetenschappen’? Dat zijn bij Fourier de politieke en de economische wetenschappen. Die hebben de religie en de moraal vervangen en doen zich voor onder het mom van de rationaliteit. Fourier vindt dat we die wetenschappen maar in de ban moeten doen, omdat ze het patent hebben op het laten mislukken om het geluk van de mensheid te realiseren ...

Fourier schrijft dit aan het eind van de 18de, begin 19de eeuw. En heden? Heden zien we een ongelijk huwelijk tussen de meest archaïsche theologie en het zogeheten vooruitstrevende kapitalisme. Wat kan je daarvan verlangen ... ? Het ‘nieuwe fascisme’ ! Dat heeft de onderwerping aan de handel van elke activiteit en alle genot verspreid. Een onderwerping aan die ene religie, die van de ‘ontwikkeling’, die te gemakkelijk met ‘vooruitgang’ wordt verward, brengt Schérer zelf in.

De ‘ontwikkeling’ is gekoppeld aan de ‘beschaving van de consumptie’. ‘Groei’ heet het ook, gaat Schérer verder. Een woord dat hier op geen enkele wijze verwijst naar verbetering van het lot van de gemeenschap, maar slechts naar de vergroting van de volume-financiering, bekend onder een naam als ‘bruto-nationaal product’.

Deze ‘ontwikkeling’ verwijst daarmee naar vergroting van de armoede op wereldschaal, die vergezeld gaat van verspilling van levensbronnen en vernieling van de aarde. Kortom, geen boek over ‘nieuw anarchisme’, wel een boek geschreven ten behoeve van hedendaags anarchisme.

SCHÉRER, René, Pour un nouvel anarchisme, uitgeverij Éditions Cartouche, Paris, 2008, 185 blz., prijs € 17.-

3 Reacties


zelfs anarchisten van nu zitten al in de taalkundige val. Wanneer ze spreken over zoveel mensen onder de armoede grens, gaat het over een politiek economisch woord nl. een % afgeleid van het BNP.

Wanneer je dan de mensen vlak onder die grens er iets erby geeft ten koste van de echte armen neemt het AANTAL arme mensen af.
Maar de echte arme donders hebben nog minder (een oude pvda truc)

zei: richard walter op 16/06/2008 om: 12:31u

heel fijn hoor als er weer eens wat getheoretiseerd wordt;
echter wat heel aktueel
is is het anarchisme van de daad, de " gekke "
bommen gooiers ed. Waarom ? Omdat velen met name aan de onderkant
geweldadig zijn het korte lontje zoals dat gnoemd wordt ook wel zinloos geweld ongerichte
woede uitbarstingen in yo face. maak elkaar maar af justitie en pol
zitten er niet zo mee.
Criminele afrekeingen kan het wat discreter ?
Vraagt justitie niet te openlijk graag. Pleit ik nou voor meer geweld ?
Wat ik wil zeggen is dat geweld ABSOLUUT doeltreffend is maar er zit een prijs aan. geweld
tegen goederen of ook tegen personen ? wat nobel zo'n overweging.
Hunnie doen ook naar dus...de remmen kunnen los ? Jammer dat het allemaal niet zo rationeel gaat in de praktijk of gelukkig eigenlijk de steun afhankelijk die op de soc
dienst een medewerker daar van uitzendkracht met mes toetakeld. Niet rationeel ? Voorbereid ?
Rodney King daar gingen
de winkels van de Koreanen niet meer herbouwd het ghetto in flammen. Razernij.
Gewelds orgie. orgastisch geweld; Zuid afrika immigranten pakken het werk af ?
nee toch ? Vele voorbeelden. Als de spreekwoordelijk bom werkelijk barst en het volk gaat lopen rennen
dan is er geen houden meer aan. Wat ga jij doen.

zei: ip adres op 22/06/2008 om: 13:13u

FLAMES VLAMMEN ! oranje heeft gewonnen en dus een vreugde vuur; dubbele
sloten op de deur en hopen dat ze jou overslaan. Maar jij was te druk met het uivlooien
van taal fouten en merkte niet eens dat je kop werd ingeslagen.

zei: IP adres op 22/06/2008 om: 13:17u


Powered by Greymatter