Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/03/2008: "Zuid Afrikaanse anarchisten demonstreren tegen aanvallen op immigranten"

Meer dan 5000 mensen van Zuid Afrika en Zimbabwe tot uit Congo en EthiopiŽ demonstreerden op zaterdag 24 mei in Johannesburg tegen de aanvallen op buitenlandse werkers.
ZA001 (45k image)
Anarchistisch spandoek tijdens de demonstratie
Het xenofobische geweld in Zuid Afrika in de weken daarvoor kostte aan meer dan 50 mensen het leven kostte en verdreef naar schatting 35.000 immigranten uit hun huizen.
Klik op meer.

De demonstratie die door delen van het centrum van Johannesburg trok waar het geweld zich had voorgedaan, was georganiseerd door de Coalitie tegen Xenofobie, een nieuwe groep waarin sociale bewegingen, NGOís en basisorganisatie zich in hebben verenigd. Opgeroepen werd tot eenheid waarbij betoogd werd dat de strijd tegen armoede en onderdrukking geen grenzen kent.

De tocht ondervond veel steun van omstanders en toeschouwers in de wijken waar men doortrok. Niet vreemd aangezien veel van de belaagde immigranten juist in deze wijken woonachtig zijn.

Ook leden van het ĎZabalaza Anarchist Communist Frontí namen deel aan de demonstratieve tocht. Ze verspreidden meer dan 1000 pamfletten waarin het xenofobisch geweld wordt verklaard uit het nationalisme dat het heersende ANC voorstaat en het falen om beloftes voor een beter leven voor iedereen waar te maken.

De Zuid Afrikaanse anarchisten steunden de mars uit solidariteit met de immigranten in het land om heb te laten zien dat ze niet alleen staan. Naar degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen immigranten wilde men laten zien dat veel mensen het niet accepteren dat buitenlanders verantwoordelijk worden gehouden voor de armoede, de hoge criminaliteit en de stijgende voedselprijzen.

de anarchisten zijn met de Coalitie van mening dat het geweld voortkomt uit de armoede waartoe de meerderheid van Zuid Afrika gedwongen wordt in te leven. Niet de immigranten maar de regering is verantwoordelijk voor de beroerde levensomstandigheden.

Sinds het ANC in 1994 aan de macht kwam, komt het economisch en sociaal beleid ten goede van de rijken. De armen moeten het tegen elkaar opnemen in een gevecht om beperkte bestaansmiddelen. Het is de regering die er niet in slaagt haar beloftes waar te maken om voldoende basisvoorzieningen te leveren als huisvesting, elektriciteit en water.

Als anarchistische communisten geloven we dat in plaats van het bevechten van arme mensen uit andere landen , de werkers en armen van Zuid Afrika zich moeten verenigen met deze immigranten. Zo kan druk richting de regering worden opgebouwd om hen te dwingen hun beloftes na te komen.

Het zijn niet de immigranten die banen en huizen inpikken maar het is de regering die onvoldoende werkgelegenheid creŽert en in onvoldoende huisvesting voorziet. Ondertussen verrijken de ANC bonzen zichzelf. Het is de regering waartegen gevochten moet worden.
Daarvoor is een grote beweging van werkers nodig die ook in staat is de immigranten te verdedigen.

Bron: zabalaza.net


Powered by Greymatter