Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/29/2008: "Optimaliseren door intimideren. .. een waar gebeurd verhaal over COA-praktijken."

coa (6k image)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband rond het onderwerp ‘terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en terugkerende vreemdelingen’. Het COA heeft een rol in dit project, omdat het daarmee zijn kerntaak om asielzoekers voor te bereiden op een toekomst en te ondersteunen naar het land van herkomst, kan optimaliseren.

Optimaliseren door intimideren. .. een waar gebeurd verhaal over COA-praktijken.


Een vriendin van mij heeft een vriend, afkomstig uit een land dat ooit hoorde bij de Sovjet-Unie.
De man, ik zal hem Boris noemen, is lange tijd in vreemdelingenbewaring geweest, voor het grootste gedeelte op de bajesboten in Rotterdam. Hij heeft een hele moeilijke tijd gehad, hij kon er absoluut niet tegen om met meerdere personen in een cel te moeten bivakkeren (wie wel?). Hij is aan alle kanten belogen en bedrogen door het ‘personeel’ van die bajesboten.

Uiteindelijk werd hij, inmiddels al behoorlijk doorgedraaid, gedwongen met een drugsverslaafde man op een cel te zitten. Dit ondanks een verklaring van de medische dienst waarin stond dat hij niet geschikt was om met iemand een cel te delen. Boris zei zeker te weten dat zijn celgenoot drugs door zijn eten deed en in zijn eten spuugde. Hij vroeg elke dag aan de bewakers, het afdelingshoofd en andere ‘medewerkers’ of hij verlost kon worden van deze man. Een maand lang werd er niet gereageerd. Ten einde raad vroeg hij, smeekte hij hen ieder uur – zonder resultaat. In zijn radeloosheid gooide Boris toen een waterkoker naar zijn celgenoot. Kokend water over diens gezicht. Het vervolg laat zich raden: isoleercel, hongerstaking, veroordeling en straf uitzitten.

Inmiddels is Boris vrij, maar nog steeds zonder papieren. Hij is ondergedoken bij zijn vriendin. Het gaat slecht met hem, hij drinkt te veel en denkt aan zelfmoord.

Het illegalen-vangnet van de staat heeft zich nu rondom hem gesloten: een paar weken geleden kreeg hij een ‘uitnodiging’ om zich te melden bij het COA, doel: een voorlichtingsgesprek over rechten en plichten met als doel: uw uitzetting.
Zijn advocaat raadde hem aan te gaan, anders ‘Komen ze je van je bed lichten om je uit te zetten’.
Dus Boris ging zich braaf melden, met zijn vriendin.
De man van het COA was vriendelijk, doch strikt en duidelijk. Er was zelfs een tolk aanwezig, het ging er allemaal heel fatsoenlijk aan toe dus.

Als eerste werd door de COA-man gemeld dat Boris ongewenst verklaard is. Daar was Boris niets van bekend! Waarom wisten hij en zijn vriendin dat niet? “Omdat we uw adres niet weten”, sprak de COA-man. Wat natuurlijk grote flauwekul was, want ze wisten het adres van Boris wel te vinden om brieven aan te sturen.
“Wanneer is dat gebeurd?” vroegen Boris en zijn vriendin.
“Dat weten we niet, ik zie geen datum in het dossier staan, we hebben alleen een uitdraai”. Ook zou volgens hem een advocaat niet op de hoogte hoeven te worden gesteld van het feit dat diens cliënt ongewenst verklaard was.
Na veel aandringen ging de COA-man het even uitzoeken, het bleek dat Boris al sinds februari vorig jaar ongewenst verklaard was, vanwege geweldpleging. Door dat kokende water dus. Veroorzaakt door overspannenheid, veroorzaakt door het regime op de bajesboten, veroorzaakt door het beleid van de overheid.
Ongewenst verklaringen dienen officieel in persoon ter hand gesteld te worden, waarna er 28 dagen de mogelijkheid is om daartegen in beroep te gaan.”Daar is het inmiddels ruim te laat voor”, constateerde de COA-man.

Omdat Boris dus ongewenst is, betekent dat, deelde de man mede, dat Boris geen enkel recht meer heeft om in Nederland te verblijven. Hij wordt voor de rest van zijn leven uit Nederland en Europa verbannen. Mocht mevrouw hem willen helpen door trouwplannen te maken of te denken aan het aanvragen van een visum, dan kon hij haar nu alvast vertellen dat al haar aanvragen zullen worden geweigerd.

Boris werd de ‘kans’ geboden drie hele maanden actief te mogen werken aan zijn vertrek. Na dit gesprek zal nog een tussentijds gesprek volgen, waarin zal worden gekeken of Boris wel ‘voortvarend’ genoeg meewerkt aan zijn eigen uitzetting. Na drie maanden zal de rekening worden opgemaakt: is Boris dan nog niet ‘vrijwillig’ vertrokken, dan ‘komt het COA in actie’, oftewel: wordt Boris van zijn bed gelicht door de vreemdelingenpolitie, gevangen genomen en zal men proberen hem te deporteren.

Zijn vriendin bracht daar tegen in dat Boris staatloos is. “Dat bestaat tegenwoordig bij ons niet meer” sprak de COA-man trots, voor ons bestaan er nog maar twee gebiedjes waar we mensen niet naar kunnen uitzetten, dat is een klein stukje in Palestina en een klein stukje ergens in Afrika. Dus dat komt wel goed met de uitzetting van meneer!”

Hij vroeg zich uiteindelijk nog af waarom hij het dossier van de vriendin van Boris niet had. “Dat komt omdat ik Nederlands ben”, legde ze uit. “O, maar dan is er geen probleem voor u, dan kunt u dus gaan en staan waar u wilt, dan kunt u met meneer mee!”

De vraag is alleen waarheen dan.
Boris heeft inmiddels al aangegeven op een dag ‘gewoon te verdwijnen’. Waarmee hij bedoelt dat hij op een zodanige manier zelfmoord wil plegen dat zijn vriendin hem niet zal vinden.


Powered by Greymatter