Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/16/2008: "In de ban van het subversieve boek 24&25 mei Brussel"

51966 (60k image)

In navolging van vorig jaar is er een tweede editie van
"in de ban van het subversieve boek"
Komt allen

Een bijeenkomst van mensen die de ondermijning van deze werkelijkheid een warm hart toedragen. Mensen voor wie de sociale kritiek, in woord en daad, een instrument is dat op punt gesteld moet worden door middel van publicaties, uitwisselingen en discussies. Een gelegenheid om in aanraking te komen met vaak minder bekende uitgevers uit heel Europa*; een gelegenheid om hedendaagse thema's te bediscussiëren en verschillende perspectieven met elkaar te verbinden.

Ook dit jaar zal de nadruk op de discussies gelegd worden. De rode draad die doorheen de discussies loopt, bestaat uit uiteenlopende sociale conflicten. Naar aanleiding van enkele min of meer recente ervaringen, zouden we tot discussies willen komen over de perspectieven die deze strijden bieden, de basis waarop we eraan deelnemen en de wijze waarop we deze interventies kunnen realiseren.

* Stands uit België, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, Griekenland, Italië en Spanje.

---

Programma van de discussies

zaterdag 24 mei
15u Furieuze dagen, woedende nachten.
Een blik op de recente sociale explosies in Chili.

Het hele jaar 2007 traden verschillende sociale conflicten in heel Chili op de voorgrond. In de schoot van de contradicties eigen aan het kapitalisme, ontketenden sociale explosies in bepaalde gevallen echte revoltes met een duidelijk opstandig en spontaan karakter. Deze conflicten berusten evenzeer op een reële behoefte als op pogingen om het collectieve geheugen te heroveren. Een uiteenzetting over de meest strijdvaardige dagen en de aanhoudende wil van een rebelse generatie, de Strijdende Jeugd.

18u Defensa Interior, één mei-groep en de GARI - Internationale revolutionaire actie (1961-1975)

Als antwoord op de revolutionaire achteruitgang binnen de Spaanse libertaire beweging en de toenemende uitholling van het klassieke antifranquisme, vonden in de jaren 60 verschillende pogingen plaats om het anarchistische verzet in Spanje te reorganiseren. Naar het einde van dit decennium toe nam in heel Europa de revolutionaire solidariteit een hoge vlucht. Octavio Alberola, die actief betrokken was bij deze golf van agitatie, geeft tekst en uitleg bij deze ervaringen en probeert er kritische besluiten uit te trekken.

zondag 25 mei
13u Tegen hoogspanningslijnen en hun wereld

De hoogspanningslijnen (THT - lignes Très Haute Tension) zijn erg nauw verbonden met de productie van grote hoeveelheden energie en het transport daarvan over grote afstanden. Bijgevolg zijn ze ook verbonden met het nucleaire en de samenleving die erop steunt. De bouw van nieuwe hoogspanningslijnen stuit vandaag op verzet van de inwoners van de gebieden die erdoor getroffen worden. Kameraden die deelnemen aan de strijd tegen de hoogspanningslijnen in Normandië en Catalonië komen deze strijd toelichten en peilen naar de perspectieven die ze kan bieden.

15u Rock'n roll en klassenstrijd

Als één van de enige West-Europese Staten kende het Verenigd Koninkrijk in de loop van de jaren 80 periodes van intense agitatie. De sterkste uitdrukkingen daarvan waren de langdurige en massale mijnstakingen en de twee grote golven van stadsrellen. Zelfs als er geen sprake was van een echt opstandige situatie, was deze periode toch explosief. Ze werd gekenmerkt door een vermenigvuldiging van het zeer diverse uitingen van rebellie: soms in de traditie van de oude Britse klassegemeenschappen, in de mijnen en in de wijken; soms zonder voorgaande, zoals de straatgevechten, plunderingen en vernietigingen van openbare gebouwen tijdens de confrontaties in de voornaamste steden van het koninkrijk. Wij stellen voor terug te komen op deze strijden aan de andere kant van het Kanaal aan de hand van enkele getuigenissen uit eerste hand. Niet om deze erfenis vroom eer aan te doen - want de zwakte van de strijddoelen en hun fragmentatie in ruimte en in tijd, werden uiteindelijk gebruikt door de Staat om hen te isoleren -, maar om onze strijden van vandaag bij te lichten. En eveneens om beter te begrijpen, voorbij de bijzonderheden in het Verenigd Koninkrijk, welke middelen, van de oudste tot de meest moderne - van de woeste dwang die uitgeoefend wordt door de rechter met pruik tot het uiteenvallen van de volkswijken door de 'gentrificatie' - de overheersing in het werk stelt om alles dat zich tegen haar verzet te controleren en te breken.


18u Discussie met kameraden uit Griekenland over sociale strijden, staatsrepressie en solidariteit met opgesloten kameraden en gevangenen in strijd.

Met de agitatie in en rondom de Belgische gevangenissen in het achterhoofd, komen kameraden uit Griekenland discussiëren over de vervolging en opsluiting van sociale rebellen, de folter en doden in de gevangenis binnen de context van de verheviging van het staatsterrorisme. Daarnaast zullen ze het ook hebben over de opstanden van gevangenen in 1995 en in 2007 en de solidaire actie van anarchisten als deel van de wijdere strijd voor een wereld zonder uitbuiting en onderdrukking, zonder grenzen en gevangenissen.

---

Openingsuren
zaterdag 24 mei van 12u tot 21u
zondag 25 mei van 12u tot 21u
*
vrije toegang
discussies zullen in de mate van het mogelijke vertaald worden
doorlopend bar en broodjes

waar ?
De Pianofabriek
Fortstraat 35
Sint-Gillis (Brussel)

hoe er geraken?
trein : station Brussel-Zuid (15 min te voet)
metro : halte 'Hallepoort': lijn 2
tram : halte 'Bareel': 18, 81, 82
halte 'Voorplein': 3, 55, 90
auto : parkeren op de kleine ring ter hoogte van de Hallepoort

voor meer informatie
thesubversivebook@gmail.com

2 Reacties


Twee nieuwe titels bij Uitgeverij de Dolle Hond

Bij Uitgeverij de Dolle Hond verschijnen dit weekend twee nieuwe titels, die gepresenteerd zullen worden op de manifestatie “In de ban van het subversieve boek” te Brussel – zie: http://www.devrije.nl/archives/00002384.html

De eerste titel verscheen reeds eerder bij de Dolle Hond, maar verschijnt nu in een nieuwe uitvoering en wordt vergezeld door een uitvoerig artikel over de herkomst van deze klassieke anarchistische tekst.

DH32:
Werken is Misdaad, door Herman J. Schuurman, gevolgd door: De Mokergroep, Hoe de opstandige jeugd in de roerige jaren twintig de libertaire beweging in beroering bracht, door Els van Daele.

Herman J. Schuurman (1897-1991) is één van de oprichters van de groep radikale jongeren rond het blad De Moker. Opruiend blad voor jonge arbeiders (eind 1923-1928). De zeer vrij georganiseerde Mokergroep verenigde zo'n vijfhonderd jonge proletariërs, verspreid in kleine groepjes,vooral in het Westen en Noorden van het land, die het Nederlandse proletariaat en met name de libertaire arbeidersbeweging te gezapig vonden en een por wilden geven in de richting van de revolutie die zij in Rusland en Duitsland hadden zien ontstaan, en die, hoewel verraden door respectievelijk de bolsjewieken en de sociaal-democratie, nog zo dichtbij was. Werken is misdaad kan als hun programma worden beschouwd Terwijl zij deelnamen aan iedere strijd tegen het hier heersende kapitalisme en militarisme, richtten zij hun kritiek ook op vertegenwoordigende lichamen als partijen en vakbonden, die zij eerder als een rem dan als een stimulans beschouwden. De geschiedenis heeft hen geen ongelijk gegeven.

Dit weekend in Brussel verkrijgbaar voor 5 euro, daarna in de betere boekhandel voor 7,50.

DH33:
Klassenstrijd begint in de schoolbanken, door een solidaire bejaarde.

Herfst van 2007: te midden van alom heersende, deprimerende gelatenheid komt de schoolplichtige jeugd ons plotseling verblijden met een golf van spontane stakingen en opstootjes die in de kortste keren doordringt tot in de kleinste uithoek van het land. Verwonderlijk was deze uitbarsting niet, de omstandigheden in de scholen zijn niet benijdenswaardiger dan die in de rest van de maatschappij. Net als in de wereld der “volwassenen” wordt er dan ook veel gespijbeld, ziek gemeld, gestolen, gesaboteerd, en ook wel geziekt en gevochten, maar zelden wordt er samengespannen zoals die laatste weken van november. Laat ze niet vergeten worden.

Dit weekend in Brussel verkrijgbaar voor 1,60 euro, daarna in de betere boekhandel voor 2,10.

Uitgaven van de Dolle Hond zijn doorgaans verkrijgbaar bij boekhandel het Fort van Sjakoo aan de Jodenbreestraat 24 te Amsterdam, http://www.sjakoo.nl

Uitgeverij de Dolle Hond
p/a Bollox
1ste Schinkelstraat 14-16
1075 TX Amsterdam
dollehon@dds.nl
www.dollehon.dds.nl

Bij uitgeverij de Dolle Hond zijn de volgende titels verkrijgbaar:
DH1 - De eer en het slijk, een discussie over rituele solidariteit met gevangen stalinisten
DH3 - Protest tegen de kapitulaties van 1937, door een `incontrolado' van de IJzeren Kolonne
DH4 - Manifest der Communistische Partij, door Karl Marx en Friedrich Engels
DH5 - Het recht op luiheid, door Paul Lafargue
DH6 - Fransen, de revolutie is moeilijker dan u denkt, door D.A.F. de Sade
DH7 - Dialoog tussen een priester en een stervende, door D.A.F. de Sade
DH8 - De practische anarchist
DH9 - Wat elke revolutionair moet weten over repressie, door Victor Serge
DH10 - George Orwell and the IRD, door John Newsinger
DH11 - George Orwell en de geheime diensten, door John Newsinger
DH12 - Fantastische gebeden, door Richard Huelsenbeck
DH13 - Zelfmoordbureau, door Jacques Rigaut
DH14 - De Russische revolutie, door Rosa Luxemburg
DH15 - Kwatrijnen van Omar-I-Chayyam
DH16 - Over de Wijn en de Hasjiesj vergeleken als middelen om de individualiteit te vermenigvuldigen, door Charles Baudelaire
DH17 - De spektakelmaatschappij, door Guy Debord
DH18 - Marinus van der Lubbe en de Rijksdagbrand, door Nico Jassies
DH19 - Het grote spel, door Benjamin Péret
DH21 - Direkte Aktie, door Arnold Roller
DH22 - De lijdensweg van Erich Mühsam, door Kreszentia Mühsam
DH23 - Bulgaria, a new Spain, The Communist terror in Bulgaria
DH24 - Handleiding voor het beteugelen van woelingen
DH25 - De strijd tegen het fascisme begint met de strijd tegen het bolsjewisme, door Otto Rühle
DH26 - Over moord beschouwd als een der schone kunsten, door Thomas de Quincey
DH27 - De bolsjewiki en het arbeiderszelfbestuur, door Maurice Brinton
DH28 - Van Rijksdagbrand tot heden, door Nico Jassies
DH29 - Il lavoro è un crimine, door Herman J. Schuurman
DH30 - Le Travail est un Crime, door Herman J. Schuurman,
Suivi de le groupe “De Moker” par Els van Daele
DH31 - Arbeit ist Verbrechen, door Herman J. Schuurman
DH32 - Werken is misdaad, door Herman J. Schuurman,
samen met De Mokergroep, door Els van Daele
DH33 - Klassenstrijd begint in de schoolbanken, door een solidaire bejaarde

zei: dolle hond op 22/05/2008 om: 13:56u

Hatsekiedee...
En als aardig detail vermelden we dan dat een schoondochter van Herman Schuurman bij de oprichtersploeg van Het Fort van Sjakoo was (en zijn zoon Otto als deelnemer aan de oprichtingstentonstelling). Continuïteit in de Beweging..

zei: Prul op 22/05/2008 om: 20:00u


Powered by Greymatter