Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/07/2008: "Discussieavond over Vredesmissies"

Het Haags Vredes Platform en platform Den Haag tegen de 'Nieuwe Oorlog' organiseren in 2008 een aantal discussieavonden waarin de economische en politieke achtergronden van “vredesmissies” belicht worden.
Peace006 (8k image)
Bij een oorlog of vredesmissie hoort propaganda, een boodschap waardoor de bevolking instemt met de plannen van de regering. Wij nodigen u uit voor een discussieavond met het thema: “Hoe verkoop ik een “vredesmissie” of de “war on terror”?
Klik op meer.

De avond bestaat uit een inleiding door Fred Hamburg en het vertonen van dedocumentaire “De verkoop van een oorlog” Inleider Fred Hamburg is docent besliskunde, hij studeerde rechten en geneeskunde, promoveerde op een besliskundig onderwerp en schreef verschillende essays over onder andere onderwijspolitiek, het postmodernisme en DNA-technologie. De Pax Americana is zijn eerste politieke essay.

Een oorlog zonder propaganda bestaat niet. De “war on terror” is een voorbeeld wat een ieder kan opnoemen zonder dat men echt weet wat die inhoudt. Bij vredesmissies hebben wij een geheel ander gevoel maar klopt dat ook? De bevolking van Nederland en de NAVO bondgenoten moeten steun verlenen aan de “Vredesmissie”. Deze steun moet verkregen worden door middel van uitspraken en beelden die wij via de media en regeringsleiders tot ons nemen en vast blijven zitten op ons netvlies.

Het creëren van een vijandsbeeld waarbij de vijand tot een onmenselijke barbaar wordt neergezet en wij als redders van de democratie, verdedigers van de westelijke waarden en nomen en de beschermers van de mensenrechten. Alle vormen van propaganda worden gebruikt om de bevolking en bondgenoten te overtuigen dat deze oorlog onvermijdelijk is en alleen gericht op bevrijdingvan de bevolking en het herstellen of het brengen van democratie.

Waaruit bestaat propaganda, hoe moet men zorgen dat deze propaganda ookwerkelijk opgepakt wordt door de bevolking, welke middelen gebruikt men en wat is het meest effectief om de bevolking te beïnvloeden?

Fred Hamburg heeft 19 jaar neurowetenschappen gedoceerd en zal uitleggen hoe mensen leren. Door middel van de neurowetenschappelijke leertheorie zal hij de klassieke begrippen waaronder het aanjagen van angst vertalen naar de propaganda en welke hersendelen de belanghebbende moet prikkelen bij het voeren van propaganda die leiden tot instemming van de bevolking om “oorlog of vredesmissies goed te keuren.

In de documentaire 'De Verkoop van een Oorlog' doet Tegenlicht, 5 jaar na dato, een boekjeopen over bepaalde communicatiestrategieën. De strategie werd bedacht om de internationale gemeenschap te overtuigen dat de oorlog een goede zaak was en dat deze breed gedragen werd.

Het bijwonen van deze discussie avond is gratis en toegankelijk voor iedereen. Wij hopen door deze discussie avond inzicht te krijgen in de manieren van propaganda voeren en deze ook te herkennen .

Discussieavond met als thema “De verkoop van een oorlog ” over oorlogspropaganda vindt plaats op vrijdag 23 mei 2008 in Wijkcentrum “De Kruin", Acaciastraat 178a, 2565 KH te Den Haag. De zaal is open om 19.30 uur, start discussie om 20.00 uur, einde van de avond om 23.00 uur.


Powered by Greymatter