Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/13/2008: "The lunatics have taken over the asylum - 1"

Hoewel je het praatje wat minder vaak hoort dezer dagen, nu de overheid ons scherp in de gaten houdt of we wel de juiste opvattingen hebben (dat hebben wij bij De Vrije niet) en er - na oefeningen in "eigen land" onder het motto: ik pompte hem vol lood en nu is hij dood (hoorde ik Een Onzer Jongens verlekkerd zeggen in de trein eergisteren; hmmmm...) - humanitaire missies worden uitgevoerd in Kosovo, Afghanistan en wie volgt - is de overheid, weet u nog wel, nog steeds driftig aan het terugtreden. Clubs die dol zijn op terugtredende overheden als er aandelenemissies aan te pas komen, maar die ons verder graag aan de leiband willen houden zoveel ze kunnen zitten juist aan de oude linkerzijde: PvdA en GroenLinks. U heeft het niet willen lezen - grijp nu uw kans. Een nieuw ideetje om ons allen in de gaten te houden.

Bregje.jpg (49k image)
Bregje houdt zich niet aan family values

Klik op meer

Dit stukje maakt zijn titel waar.
Het zou moeten gaan over zeker initiatief uit GroenLinkse hoek, met een deel van hun manifest. Er komen woorden in voor waarop het programma waarin De Vrije wordt opgemaakt simpelweg blokkeert.
Kejjenagaan dat we het daar verder nooit over hebben.
Nederlandse echte schuttingwoorden accepteert het programma natuurlijk wel.
Om met de Golden Strings, Maastrichts trots en glorie, te zingen:
My life is like a Stanley knife
cut cut cut!

"Slow appeltjes

Wat nodig is, is een andere verhouding tot seksuele lust. Lustgevoelens zijn geen uitvinding van de duivel om ons af te leiden van onze hoogstaande gedachten. Noch zijn het woeste natuurkrachten die ‘hun beloop moeten hebben’. Het zijn ook geen onderbewuste driften waartegen de nietige mens weerstand moet bieden omdat ze anders verwoesting en verderf zaaien. Onze lust moeten we eerder leren cultiveren. In het leren omgaan met lust en onze diepere drijfveren leren we onszelf kennen; in het delen van lust en verlangen, de ander.

Wij noemen deze benadering tot lust slow appeltjes. Slow appeltjes is seksualiteit op basis van gelijkwaardigheid. Bij slow appeltjes behandelen we seksualiteit noch als een gevaarlijke oerkracht, noch als een consumptie-artikel. Slow appeltjes is een kritiek op de vermarkting van onze lusten, maar ook op de christelijke en islamitische preutsheid. Het is een oproep om seks buiten de wereld van prestatie, van scoren, van macht en onderdrukking te houden. Het is ook een nieuw ideaal, dat houvast kan geven na de verwarring die is ontstaan na een maar voor de helft voltooide seksuele revolutie (precies). Slow appeltjes pleit voor aandacht en respect voor je partner en jezelf. En er is niet op tegen om daar als jongere, voor het huwelijk, mee te beginnen, zolang seksualiteit vrij is van dwang en onderdrukking.

Slow appeltjes houdt ook in dat we seksualiteit in het volle daglicht brengen. We moeten er over praten. Op scholen bijvoorbeeld, waar volgens het laatste Rutgers-Nisso onderzoek zo’n 4 procent van de jongens en maar liefst 18 procent van de meisjes te maken krijgt met ongewenste seks. Juist meisjes en homoseksuele jongens met een streng-religieuze achtergrond blijken kwetsbaar voor seksuele grensoverschrijdingen en misbruik. Wie niet leert hoe seksualiteit kán zijn, wie niet leert wat prettig is en wat niet, wie niet zijn of haar eigen voorkeuren leert kennen, leert ook geen grenzen stellen. Meer en betere voorlichting en een nieuw vak media-educatie kunnen jongeren helpen om hun eigen grenzen in de gaten te houden in hun seksuele ontdekkingstocht. Meisjes moeten leren dat ze recht hebben op wellust, zonder meteen voor hoer te worden uitgemaakt. Maar ook jongens hebben een steuntje in de rug nodig om weerstand te kunnen bieden aan de druk van vrienden om steeds hun mannelijkheid en heteroseksualiteit te moeten bewijzen.

Dat stijlfiguren uit de commerciële peertjesgrafie meer en meer doordringen in het publieke domein en vaker invloed uitoefenen op gewone media, is een zorgwekkende verarming. Kritiek op peertjes is geen ‘slachtofferisme’ maar een daad van democratisch burgerschap. Wij pleiten voor een duidelijker beeld van wat voor peertjesgrafie er allemaal op het internet verschijnt. Een NICAM-achtig systeem waarin wordt aangegeven welke peertjes extreem gewelddadig of vrouwonvriendelijk is, kan de consument bewuster maken van wat hij of zij gebruikt en hem of haar zo bewust maken van de negatieve keerzijde van de afgebeelde handelingen.

Het krachtigste tegengif tegen verkeerde beeldvorming is alternatieve beeldvorming: nieuwe verbeeldingen van seks. Verbeeldingen van andere dan de geijkte ‘man neemt vrouw’-afbeeldingen; met ruimte voor diversiteit en individualiteit, speelsheid en creativiteit. Wij pleiten voor een inhaalslag. Juist omdat de commercie het laat afweten, kan de publieke omroep hierin een belangrijke rol spelen. De publieken zouden in plaats van Deep Throat wat meer alternatieve, niet hefneristische erotiek moeten kunnen uitzenden. Films waarin de seksualiteit gelijkwaardig, respectvol en toch intens en spannend is. In een maatschappij waarin beeldcultuur zo belangrijk is, kunnen we haar onmogelijk alleen overlaten aan de markt.
De seksuele revolutie is helemaal niet passé. Integendeel, ze is nog lang niet af. Het is tijd om de omslag te maken naar een samenleving waarin het positieve belang van seksualiteit wordt onderkend. Waarin lust niet iets engs is of een duivelse natuurkracht, maar ook niet een energie die van zichzelf altijd goed is. Waarin seksualiteit wordt beschouwd als een gevoel en een kunde die men zijn hele leven lang ontwikkelen. Dan hoeven wij ook geen weerzin te hebben tegen erotische uitingen in kunst en cultuur, in de publieke ruimte of in de media. Zij is niet bang dat genot en verlangen ontsporen, omdat ze er aandacht, vorm en woorden voor heeft. In zo’n samenleving is men eerder nieuwsgierig naar wat sensualiteit, verlangen en lust vermogen. Het is tijd voor een maatschappelijke beweging voor slow appeltjes. Het is tijd voor een erotisch beschavingsoffensief."

(Tik- en stijlfouten zijn voor rekening van Waterland - een zich noemende links-progressieve denktank; wat mij eerlijk gezegd weer met een mengsel van afgunst en kwaadheid vervult: wie gaat onze Anarchistische Denktank sponsoren?).

Kanttekeningen:
- We zijn hier bij uitstek op een terrein waar overheden niets te zoeken hebben. Vandaar waarschijnlijk dat twee Kamerleden van GroenLinks en een van de PvdA (en Prominente Leden van beide clubs) dit manifest ondertekend hebben.

Je kunt er van op aan dat mw. Halsema desgevraagd niet zal zeggen dat het er bij haar niet langzaam genoeg aan toegaat. Nee, het zijn De Anderen natuurlijk weer die beschaafd moeten worden. Het zijn altijd De Anderen.

- De Anderen, die kijken naar peertjes. En die worden daardoor beïnvloed. Bij de EO weten ze dat ook heel goed. De peertjesverslaving ligt altijd op de loer.
En altijd vraag ik mij af: waar hebben die mensen het over? En ook zit ik met de vraag: wat bedoelt u met erotische uitingen? Waarschijnlijk is wat u slow appeltjes noemt, in de wereldtaal dus van Markt, Consumptie en Bombardementen, wat ik erotiek noem, maar omdat dit niet zo makkelijk in woorden te vatten is - het is namelijk volstrekt situatiegebonden - kan ik dit niet zomaar concluderen. In ieder geval is voor u erotiek wat je per ongeluk op vijfentwintig Nederlandstalige netten te zien krijgt als je op de late avond langs de televisiekanalen zapt: sinds wanneer zou dat maatgevend zijn?

Het eindigt met een extra portie onderwijs, met een centraal geregelde toets Slow Appeltjes, met een kwaliteitsmeetinstrument, een Borgingsautoriteit en slowappeltjesmanagers in de onderwijssector. Brood op de plank voor bureaucraatjes van GroenLinks en de PvdA. Heerlijke nieuwe wereld.

Ik lijk wel een liberaal. Het lijkt mij ook steeds duidelijker dat ik daar als anarchist meer mee gemeen heb dan met postcommunisten subsidiair regeltjesbedenkers van Groen Links en PvdA. Maar het liberalisme is in Nederland zo dood als een - aal, om Multatuli te parafraseren - en hoe lang dat al zo is, daar ga ik mij maar niet over vermoeien.

2 Reacties


Lachen gieren brullen inderdaad!
big grin razz oke

zei: H. Mus op 14/04/2008 om: 12:49u

Hoe family valuestypes een serieus stuk kunnen verpruimen...

zei: Prul op 14/04/2008 om: 12:51u


Powered by Greymatter