Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/15/2008: "Internationale actieweek tegen de oorlog"

Vandaag op zaterdag 15 maart start de internationale actieweek tegen de oorlog, die doorloopt tot Tweede Paasdag.
GebrokenGeweertje01 (15k image)
Tijdens deze actieweek wordt wereldwijd geprotesteerd tegen de oorlog die op 20 maart 2003 tegen Irak is begonnen. Een oorlog die in strijd is met het internationaal recht, gebaseerd is op leugens en ook achteraf niet te rechtvaardigen is door het resultaat ervan.
Klik op meer.

Verschillende Nederlanders zullen op zaterdag 15 maart meelopen in een grote protestmanifestatie in Londen; anderen zondag 16 maart tijdens de protestwandeltocht '1000 stappers voor vrede' van Leuven naar Brussel. Nog meer Nederlanders worden op zaterdag 22 maart in Brussel verwacht bij de protestmanifestatie 'NAVO Game Over'.

In Nederland zelf begint op maandag 24 april, Tweede Paasdag, de vredestocht 'Wij laten Irak niet lopen - stop de oorlogsleugens' om 12.00 uur op Westvest tegenover het NS-station Delft. Deze gaat vervolgens langs het legermuseum in Delft en het TNO-defensielaboratium in Rijswijk en loopt rond 15.30 uur over in een protestmanifestatie op het Plein in Den Haag.

Op de genoemde locaties zal worden stilgestaan bij verschillende aspecten van de oorlog tegen Irak.

Zo zal bij het Legermuseum in Delft vooral geprotesteerd worden tegen de oorlogspropaganda en het verschijnsel om elke oorlog achteraf te rechtvaardigen door negatieve kanten ervan systematisch onder te belichten. Bij het chemisch-biologisch TNO-laboratorium in Rijswijk zal een protest klinken tegen het eigen onderzoek naar massavernietigingswapens, zoals dat onlangs weer in het nieuws kwam door de publicatie in HP De Tijd over de verschillende proeven met chemische wapens. Bij de terechte eis die wij aan andere landen, waaronder Irak, stellen om geen atomaire, bacteriologische of chemische wapens te ontwikkelen of te gebruiken, worden de eigen activiteiten op dat vlak ten onrechte vergeten.

Op het Plein, tenslotte, zal openheid over Irak gevraagd worden: het kritisch zelfonderzoek waar de Nederlandse regering bij herhaling maar niet te bereid blijkt te zijn.

In verschillende steden zijn inmiddels posters en flyers verspreid waarin opgeroepen wordt om op Tweede Paasdag met ons mee te lopen in een vredestocht tegen oorlogspropaganda, tegen alle onderzoek naar massavernietigingswapens en voor een openlijke verantwoording door de regering van haar steun aan de Irak oorlog. Posters en flyers kunnen gedownload of besteld worden via de website van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'.

De vredestocht wordt georganiseerd door het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog', dat op 15 februari en 22 maart 2003 twee grote demonstraties in Amsterdam organiseerde tegen de (dreigende) oorlog tegen Irak waaraan zo'n 80.000 mensen deelnamen. Het Platform heeft ook sindsdien herhaaldelijk geprotesteerd tegen de deelname van Nederland aan de stabiliteitsmacht in Irak en tegen de verschillende pogingen die door politici en publicisten zijn gedaan om de oorlog achteraf te rechtvaardigen. Ook nu, vijf jaar na dato, laat het Platform Irak niet lopen. Het Haags Vredes Platform heeft actief meegewerkt aan de organisatie van deze vredestocht, die voor het platform ook in de traditie van de jaarlijkse op Tweede Paasdag gelopen Paasmarsen staat.

1 Reactie


Heeft iemand enig idee waar 'platform' tegen 'Nieuwe Oorlog' de grote actie van 22 maart in Brussel niet aankondigt op haar website? (dit ondanks het feit dat men hierover herhaaldelijk info toegezonden heeft gekregen...)

Ook in de persberichtgeving van dit 'platform' wordt er niet naar verwezen.

zei: rene op 20/03/2008 om: 12:29u


Powered by Greymatter