Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/01/2008: "Bericht uit de VS-goelag: 1 op de 99 volwassenen achter de tralies"

Een net uitgekomen rapport dat vooral uit is op bezuinigingen stelt vast dat in de VS inmiddels 1 op de 99 volwassenen achter de tralies zitten. Van de zwarte mannelijke ingezetenen tussen 20 en 34 jaar is dit een op de negen.

rand_image (6k image)
Illustratie van prisonsucks.com: een op de vijfentwintig werkzame VS-ingezetenen is verbonden aan de opsluitindustrie - als "werknemer" of als gevangene...

Klik op meer

Meer dan een op de honderd volwassenen in de Verenigde Staten bevindt zich achter de tralies, zegt een nieuw rapport dat is opgesteld met de bedoeling de kosten van de gevangenschapsindustrie in toom te houden, bijvoorbeeld door alternatieve straffen uit te delen.

Het rapport van het Pew Center stelt dat de vijftig afzonderlijke staten bijna vijftig miljard dollar hebben besteed aan gevangenisstraf het afgelopen jaar. Dit bedrag was twintig jaar geleden nog minder dan elf miljard. De groei van de opsluitindustrie was zes keer zo groot als de toename van het geld uitgegeven voor hoger onderwijs in dezelfde periode.

Begin 2008 zaten er 2.319.258 volwassenen in de VS achter tralies, oftwel een op de 99,1, meer dan in welk land ter wereld dan ook.

De gestadig groeiende gevangenisbevolking zadelt armlastige staten op met voortdurend stijgende kosten die zij niet kunnen dragen, en zonder dat er enig effect te merken is op recidive of criminaliteit in het algemeen, stelt het rapport..

Susan Urahn, directrice van het Pew Center on the States, zegt dat begrotingsproblemen bestuurders in vele staten nu tot het overwegen van kostenbesparende straffen brengt. Deze werden tot voor kort vermeden omdat zij de vrees opriepen dat men soft on crime was.

"We zien steeds meer staten creatief worden op dit punt vanwege de nauwe begrotingen,” zegt zij in een vraagesprek. “ze willen tough on crime zijn en law-and-order state - maar ze willen ook geld besparen en doelmatig werken."

Het rapport noemt Kansas en Texas als staten die beslissend hebben gehandeld voor het terugdringen van de gevangenisbevolking. Dit houdt onder andere buurttoezicht in voor overtreders die geen groot risico opleveren, en sancties die niet neerkomen op opsluiten voor het overtreden van regels op het gebied van voorwaardelijke vrijlating (als men zich tien minuten te laat meldt kan men opnieuw worden opgesloten, in menige staat).

"De nieuwe benadering, die door beide partijen wordt gesteund, geeft de twee staten de kans genoeg ruimte te houden voor echte gewelddadige overtreders en helpt minder gevarlijke wetsovertreders productieve, belastingbetalende burgers te worden," stelt het rapport.

Hm, Texas, zit daar niet de op een na langstzittende Nederlander op valse gronden vast? O ja, de langstzittende op valse gronden is in Michigan, die staat wordt niet apart genoemd hier.

Het afgelopen jaar is de gevangenisbevolking in 36 staten toegenomen, en in het federale gevangenisstelsel. De grootste toename – twaalf procent - was in Kentucky, waar gouverneur Steve Beshear de kosten voor detentie speciaal noemde in zijn begrotingstoespraak in januari. Hij merkte op dat de criminaliteit in de staat de afgelopen dertig jaar slechts ongeveer drie procent was toegenomen. Terwijl het aantal gevangenen in de staat met zeshonderd procent was gegroeid.

Het rapport stelt vast dat al het geld dat aan het opsluiten wordt uitgegeven niet geleid heeft tot grotere openbare veiligheid. Het vindt dat staten nu overwegen tough on crime te blijven zonder zo tough on taxpayers te zijn. De groei is vooral een gevolg van vonnisprocedures als de three-strikes laws (drie overtredingen en je krijgt levenslang), waardoor de gevangenissen vollopen.

Een op de dertig mannen tussen 20 en 34 jaar zit gevangen, van de zwarte ingezetenen in deze leeftijdscategorie is dit een op de negen.

De cijfers voor de gehele VS: per 1 januari: 1.596.127 mensen in staatsgevangenissen en federale gevangenissen en 723.131 in huizen van bewaring – een totaal van 2.319.258 van bijna 230 milljoen volwassenen in de VS.

Het rapport stelt vast dat de VS de meeste gevangenen ter wereld heeft. Op de tweede plaats staat China, met anderhalf miljoen mensen achter de tralies (dat is een op de duizend volwassenen). In de VS zitten 750 per 100.000 mensen in de nor, in Rusland zijn dit er 628 per 100.000. Ook de andere “toplanden” wat betreft cijfers per hoofd van de bevolking zijn voormalige Sowjetrepublieken.
Bron.
Het rapport[pdf].


Powered by Greymatter