Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/22/2008: "Levenslang geëist tegen Marcel T."

De 39-jarige Marcel T. heeft vandaag in de Arnhemse rechtbank een levenslange celstraf tegen zich horen eisen voor de moord op Louis Sévèke.
MarcelTrechtszaalArnhem (15k image)
Zijn advocaat Bénédicte Ficq vraagt zich of hij de moord werkelijk heeft gepleegd. Aan zijn motief wordt ook door de officier van justitie getwijfeld.
Klik op meer.

De advocate meent dat Marcel T. de bekentenis mogelijk uit grootspraak heeft afgelegd. De verdachte zou de impact van die bekentenis ook niet goed hebben overzien, hield Ficq de rechtbank voor. Bovendien zou T. in zijn dagboek niets concreets hebben gemeld over de moord op de Nijmeegse activist. De wraakacties die de Rotterdammer in zijn persoonlijk boekwerk beschrijft, kunnen net zo goed alleen slaan op het idee bankovervallen te plegen, zei Ficq. "Justitie kan de biografie dus op alle mogelijke manieren interpreteren."

Ficq: „Ik krijg na het lezen van de autobiografie de indruk van een eenzame 'loner' met veel fantasie. Misschien is hier sprake van een 'confession for company', een bekentenis omwille van gezelschap.” De advocaat stelde dat T. veel details van zijn bekentenis uit mediaberichten heeft kunnen halen. „Hij is erg slim en heeft de gang van zaken ook kunnen reconstrueren.”

Ook meent Ficq dat het signalement van T. niet overeenkomt komt met de beschrijving die getuigen van de moord gaven.

Desondanks weet de raadsvrouw dat T. alle feiten heeft bekend. "Gelet op de bekentenis, zou u tot een behoorlijke veroordeling kunnen komen", zei Ficq. Mocht die veroordeling er komen, dan mag dat in de ogen van de raadsvrouw in ieder geval geen levenslange celstraf worden. Ook T. verdient volgens de raadsvrouw een tweede kans.

Bovendien is het motief beschuldiging van infiltratie in de kraakwereld en een geldkwestie niet erg overtuigend, aldus de raadsvrouw. Voor zowel de advocaat als de officier was het motief voor de moord niet erg geloofwaardig. Zij denkt dat de eenzaamheid en gebrek aan liefde, zijn wraakgevoelens hebben geactiveerd.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) omschreven T. als een hoogbegaafde, narcistische persoonlijkheid die wantrouwend en halsstarrig is en die criminele trekjes heeft. Over de dingen die hij doet, maakt hij heldere en zorgvuldige afwegingen. Een tbs-maatregel vond het PBC dan ook niet nodig.

Andere deskundigen die T. hebben onderzocht, lieten vrijdag weten een ander beeld van hem te hebben. Volgens hoogleraar Baneke, die eerst enkele gesprekken met de 39-jarige Rotterdammer voerde, ontbreekt het de verdachte aan voldoende geweten. Baneke concludeerde eerder ook dat T. aan het syndroom van Asperger, een vorm van autisme, zou lijden.

Tot zover de relevante gegevens die de rechtszaak tegen Marcel T. vandaag opleverde. Opmerkelijk is de twijfel die zijn advocate (en de officier van justitie) uit over zijn gebrek aan motieven. Afgezien van het feit dat voor moord nimmer een geldige reden aangevoerd kan worden, geeft Marcel T. twee zaken aan: geld dat hem door de neus is geboord en de verdachtmaking dat hij een politiespion zou zijn geweest.

De geldkwestie betreft de uitkoopsom van 12.000 gulden per persoon die de bewoners van kraakpand Krisis aangeboden kregen van de eigenaar, het vastgoedbedrijf Rodamco. (Marcel T. woonde daar vanaf 1998.) Waar de woongroep aanvankelijk snel instemde met deze oprotpremie, werd de kwestie toch in bredere kraakkringen ter discussie gesteld waardoor Louis Sévèke in beeld kwam, die zich uiteraard op het standpunt stelde dat echte krakers zich niet laten uitkopen.

Rodamco verkocht het pand ondertussen door en de nieuwe eigenaar wilde niks betalen. T. voelde zich belazerd, onder anderen door Sévèke die de onderhandelingen had gevoerd met Rodamco en de omslag in het denken bij de medekrakers in gang zou hebben gezet. T. had het gevoel dat ze achter zijn rug om de zaak hadden bekonkeld en hem was 12.000 gulden door de neus geboord.

Dit nu is een merkwaardig standpunt voor iemand die zich een overtuigd anarchist noemt. Juist van anarchistische krakers mag verwacht worden dat ze zich niet laten om- of uitkopen door het grootkapitaal. Wel kan hierdoor de hekel van Marcel T. tegen Louis verklaard worden. Deze beschikte beslist over de capaciteiten om een een groep jonge krakers op andere gedachten te brengen.

De tweede kwestie, namelijk de beschuldiging dat hij een politiespion zou zijn, is op niets meer gestoeld dan een vraag van medebewoner Teun uit de Krisis aan Marcel T.of hij er soms één was. Deze Teun deed met Louis de onderhandelingen en wellicht dat Marcel T. daarom meende dat deze achter deze beschuldiging zou zitten.

Volgens mij (als toenmalige betrokkene in het Nijmeegse) is destijds geen enkele beschuldiging richting Marcel T. uitgesproken. Niet openlijk middels publicatie in bladen noch informeel in de Nijmeegse actiescene.

Het is tragisch dat wanneer het zo is dat Marcel T. op grond van deze zaken werkelijk een hekel aan Louis zou hebben gehad, dit niet aanhangig heeft gemaakt bij Louis zelf of bij andere betrokkenen in de Nijmeegse scene. Dat past overigens wel in het beeld dat betrokkenen van destijds hebben over hem: weliswaar intelligent maar een einzelgänger. Kennelijk niet in staat om zijn gemoed ergens te luchten waar het effect gehad zou kunnen hebben.


Powered by Greymatter