Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/11/2008: "Rechts lullen, rechts doen"

Sar01 (20k image)
Waarom stemmen mensen op partijen die belangen dienen, die aan die van hen zijn tegengesteld?
Klik op meer.

De vraag is nog anders te stellen: Waarom stemmen de armen rechts? In de boekenbijlage van het Franse dagblad LE MONDE (van 1 februari 2008) lezen we niet het antwoord op die vraag. Wel vindt men daar enkele boeken besproken die over die vraag gaan. Zoals het boek van de Fransman Damien Amblard onder de titel “Het Amerikaanse ‘fascisme’ en het fordisme” (mijn vertaling) (uitgekomen bij Berg international). Dat gaat dan over een van de grootkapitalisten van begin vorige eeuw, te weten Henry Ford. Het andere boek is van de Amerikaanse journalist Thomas Frank getiteld “Waarom stemmen de armen rechts? Hoe stelen de conservatieven het hart van de USA?” (mijn vertaling) (uitgekomen bij Agone). Als de armen al gaan stemmen, want velen laten het erbij zitten.

Natuurlijk, anarchisten zijn in het algemeen tegen parlementaire verkiezingen, dus lijkt de vraag naar het stemgedrag niet opportuun. Je zou je ook in het licht van vorenbedoelde soort publicaties kunnen afvragen waarom libertaire inzichten geen massale aanhang weten te verwerven, ook al hangen die niet met verkiezingen samen. De recensent van beide boeken laat evenwel in dit verband zaken aan de orde komen, die ook voor anarchisten niet onbelangrijk zijn.

Zo wat overal in de hele Westerse wereld staat ‘links’ er een beetje perplex bij gelet op wat er in politiek opzicht om haar heen gebeurt. Zijn wij (‘linksen’) niet de erfgenamen van de arbeidersbeweging, belichamen wij niet de strijd om de sociale emancipatie? Toch heeft het volk ons verlaten, klaagt ‘links’. Waarom voor de drommel hebben arme mensen rechts gesteund, dat wil zeggen de politieke laag van hun overheersers? Hoe is het te verklaren dat de verdoemden van deze aarde hun stem uitbrengen op hen, die ‘objectief’ gezien zich als de meesters van die aarde voordoen?

De vraagstelling is al oud, zo weet ook de recensent van Le Monde. Zeker met de verkiezingen van Nicolas Sarkozy tot president van Frankrijk, is die vraag in dat land weer actueel. Het gaat immers om iemand die zich in de verkiezingsperiode beroemde op zijn vriendschap met multimiljonairs. Hij liet zich door hen ook openlijk onthalen. Zijn partij, de UMP, is zo rechts als de rechterzijde van de VVD in Nederland. En toch hebben velen die niets bij die partij te zoeken hebben juist op Sarkozy gestemd. Waarom?

Je bent blank maar werkloos. Je hebt in je hoofd dat dit de schuld is van de ‘buitenlanders’. Sarkozy belooft ‘iets’ aan het ‘buitenlanderprobleem’ te doen. Dat is dus je man. Via het thema ‘nationale identiteit’ wist Sarkozy juist ook hen aan te spreken, die niets van hem hebben te verwachten (zie elders op deze site onder ‘nationale identiteit’). Werkloos blijf je en wie overigens wel werk heeft, gaat er in salaris op achteruit. Rechtse politiek keert zich alleen ten goede voor wie het al goed heeft. Was dat voorheen anders?

Slaat men acht op het boek van Amblard over Henry Ford, dan is het antwoord neen. In dat boek wordt Ford getoond als een industrieel genie maar ook als een nationalistische agitator. een plattelander en racist. Om zijn ideeën aangaande het Amerikaanse platteland en annex te verspreiden, bedient hij zich vanaf 1919 van de Dearborn Indipendent, toen nog een bescheiden plaatselijk weekblad. Dat weet Ford vervolgens tot een van de meest belangrijke bladen in de Verenigde Staten van die tijd te maken (weldra bereikt het een oplage van 700.000 exemplaren).

Welke thema’s treft men erin aan? De cult van de ‘orde’, van de ‘nieuwe mens’; de angst voor de ‘bolsjewistische kanker’, voor de ‘rode lepra’; de haat tegen de joden. Het blad zal vervolgens vanaf augustus 1921 het officiële orgaan van de Ford Motor Compagny zijn. Het ultieme doel ervan heet, dat het zich inzet voor sociale gerechtigheid en menselijke voorspoed. Wie zou nu durven ontkennen dat Henry Ford niet een vriend van het volk is?

De episode van Henry Ford ligt inmiddels lang achter ons. Maar intrinsiek blijkt er niets veranderd te zijn als men kennis neemt van het boek van Thomas Frank. Dat is in het heden geplaatst en laat zien hoe de woede van de armen zich niet richt op de economische elites, maar op ‘liberaal’ links in de USA, dat als ‘kosmopolitisch’ en ‘arrogant’ wordt gezien.

Frank noteert uit de monden van plattelanders: “zie hoe die ‘democraten’ het Amerikaanse platteland haten; kijk die parasitaire vakbondslui eens, die geen moment verloren laten gaan om ‘het land’ te verraden; merk die universitaire ‘ik-weet-alles’ gasten op, die met hun linker handen niet eens een stroomdraad in hun huis weten aan te leggen, maar wel uitblinken in een chic feminisme en Franse kaas eten”.

Wat Amerikanen verdeeld houdt is hun ‘oorspronkelijkheid’. Dat is de reden waarom ‘rechts’ constant de plattelandstraditie als bindende factor scherp accentueert en niet zo iets complex en walgelijks als de ‘economie’. Hiermee weet ‘rechts’ perfect ‘linkse’ thema’s (salarishoogte, sociale bescherming) in de discussie te marginaliseren.

Wat speelt zijn thema’s als abortus, religie, kortom ‘manieren van leven’. ‘Rechts’ hamert er daarom in: stem om abortus te verbieden en u haalt daarmee tevens een behoorlijke verlaging van de belasting op vermogen binnen; stem om het terrorisme het hoofd te bieden en u zal daarmee tevens de privatisering van de sociale zekerheid binnen bereik hebben.

Het zijn deze paradoxen waar ‘links’ kennelijk niet tegen is opgewassen. Het verschaffen van inzicht in die paradoxen wordt door degenen voor wie men dat doet, afgedaan als: te intellectueel. Langs de weg van dit soort paradoxen is ook de ‘captain of industry’, Henry Ford, begin vorige eeuw de vriend van het volk geworden, zo kwam hierboven al tot uitdrukking. De twee boeken beschrijven dus de thematiek van ‘rechts lullen en rechts doen’. Consequenter kan nauwelijks.

2 Reacties


In dit verband opvallend: toen in Nederland in 1921 eindelijk de vrouwen ook mochten stemmen, wonnen de conservatieve partijen. Terwijl de progressieve krachten, sociaal-democtaen en liberalen, het vrouwenkiesrecht af hadden gedwongen.
Ook opvallend in de huidige tijd: dat de links-liberale partijen, Groenlinks en D66, het ontslagrecht willen versoepelen.

zei: keesjemaduraatje op 11/02/2008 om: 23:54u

Fijn die analyses;
waarom stemmen Nederlanders ? Waarom
stemmen ze niet ?
ENZOVOORTS ! Mensen zijn
noodgedwongen praktisch
ingesteld mn. aan de "onderkant" ; over onderkant geschreven:
een straat arme aanhanger van de Islam
kan het zich niet veroorloven de hele dag met zijn vvohhofd op
de grond te bidden; die moet zijn tien kinderen
voeden. Begrijp je wel.
Dat stemmen ach....

zei: Raymond op 12/02/2008 om: 15:48u


Powered by Greymatter