Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/11/2008: "De comeback van Anja Hermans"

Anarchist Black Cross Antwerpen heeft een verklaring verspreid waarin kanttekeningen worden geplaatst bij het hernieuwde optreden van Anja Hermans in de Vlaamse actiebeweging. Hermans werd jaren geleden gepakt bij dierenrechtenacties en werkte samen met de autoriteiten met alle kwalijke gevolgen van dien.
AnjaHermans (8k image)
Anja Hermans
De tekst werd naar eigen zeggen op alle Indymedia's gecensureerd en afgedaan als fascistische provocatie.
Klik op meer voor de verklaring.

Een beweging die vergeet houdt al snel op een beweging te zijn. Niet alleen omdat we op die manier onszelf loskoppelen van al diegenen die gevochten hebben voordat wij er waren, maar ook omdat we onszelf zo elke lering uit ervaringen ontzeggen.

Jammer genoeg gaat dat niet alleen op voor strijdervaringen, maar ook voor pijnlijke zaken zoals
desolidarisering wanneer kameraden gearresteerd worden of verraad om je eigen hachje te proberen redden. Daarom lijkt het ons belangrijk om even de puntjes op de i te zetten.

Enkele jaren geleden werden twee mensen, Anja Hermans en Geert Waegemans, veroordeeld tot vele jaren gevangenisstraf voor een reeks brandaanvallen tegen de vleesindustrie onder de naam Animal Liberation Front (ALF). Daarnaast zette ook de hele repressieve machine zich in werking, wat vele huiszoekingen, schaduwingen, ondervragingen enzovoort tot gevolg had. Minstens twee flikken kropen gedurende lange tijd in een krakersjasje en infiltreerden het groepje rond het ALF. Ze werden snel ontmaskerd en ondanks het intensieve speurwerk verzamelden de flikken maar moeizaam materieel bewijs.

De klap kwam echter, alleszins gedeeltelijke, vanuit de beweging. Na de veroordelingen bleek al snel dat Anja Hermans al voor de arrestaties informatie doorgaf aan de politie. Zo tipte ze bijvoorbeeld op voorhand de brandaanslag tegen de vleesfabriek Damar in Temse. De politieagenten die de boel 's nachts in de gaten hielden, waren echter in slaap gedommeld toen de vlammen uit het dak schoten.

Nadat beiden gearresteerd waren, verklaarde Hermans op een cruciaal moment in de ondervragingen, via de pers, dat Geert haar sloeg en een dronkaard was waarop de speurders de mentale wapens in handen hadden om Geert te breken.

Enkele maanden geleden verscheen een boek geschreven naar gesprekken met Anja Hermans onder de naam "Van idealiste tot terroriste en terug" waarin ze haar versie van het verhaal vertelt. Niet alleen probeert ze zichzelf in de kijker te werken door nog meer details over anderen vrij te geven, daarenboven is haar boek ťťn lang verhaal van desolidarisering van alles waar de anti-autoritaire beweging voor staat. Daarmee werkt ze indirect mee aan de repressie, terwijl het enige dat haar te doen staat, is: haar mond houden en zich niet meer vertonen in de beweging.

Naar aanleiding van haar boek gaf ze meerdere interviews aan de pers, waarmee ze met de vingers wees naar verschillende groepen jongeren die 'wel eens dezelfde weg als haar zouden kunnen opgaan', net zoals ze enkele maanden eerder, toen het gerecht haar nog wat dingen aanwreef, via een open brief met de vinger gewezen had naar Geert. Toen zei ze dat het gerecht zich beter zou bezighouden met 'diegenen die geen spijt hebben en wiens ideeŽn niet veranderd zijn.'

Hermans dingt niet alleen naar de aandacht van de pers en de maatschappij, ze probeert vooral ook opnieuw contacten te zoeken binnen de 'beweging'. Zo werd ze omarmd door verschillende Dissent!-groepen en gaf ze, cynisch genoeg, enkele maanden geleden een legal workshop naar aanleiding van de G8-top in Duitsland, in het Anarchistisch Centrum 't Assez in Gent. Daarnaast hanteert ze met veel
plezier het fototoestel om op betogingen rond te struinen. Die publiceert ze dan ondermeer onder īfototreksterī.

Laat duidelijk zijn dat wij met deze tekst geen discussie willen aangaan met Anja Hermans, noch met diegenen die vinden dat het allemaal niet zo erg niet. Evenmin willen we haar afschilderen als
'vijand nummer 1' waar iedereen maar over moet gaan zagen. Met deze tekst hopen we dat iedereen over de nodige informatie beschikt om zijn of haar eigen conclusies te trekken - informatie waar te lang te vaag mee omgesprongen is.

Daarenboven lijkt het ons niet de vraag of Hermans veranderd is, of ze haar verraad betreurt. Ze heeft genoeg kansen gehad om daar eventueel een discussie over op gang te brengen. Ze koos er daarentegen voor om desolidariserende interviews te geven, het gerecht en de gevangenis te bedanken dat ze haar geholpen hebben haar fouten in te zien, een boek met persoonlijke details over anderen
uit te brengen,....

Wij denken dat gezien haar houding in het verleden en haar puur sociaal-democratische ideeŽn in het heden, er voor haar geen plaats is in de anti-autoritaire beweging. Als ze daarenboven van alle daken verkondigt dat het nu haar 'missie' is om jongeren te behoeden voor het slechte pad, dan is duidelijk dat ze niet meer is dan een schakel in de preventieve repressie.

Als we het hebben over veiligheid en geborgenheid binnen een beweging die haar vijanden niet vergeet, dan denken we dat alles begint met gedeelde affiniteit. Dat wil zeggen, het delen van ideeŽn die
fundamenteel zijn voor ons. De beste garantie tegen infiltranten of verklikkers is wederzijdse kennis van elkaar en veel discussie over de ideeŽn waar je voor staat.

Februari 2008

26 Reacties


Zo'n beetje de eerste twee treffers die ik vind over Anja Hermans - naam die mij als Nederlander niets zegt, spijtig maar waar:

- Haar parool werd wťl naar de letter opgevolgd: toen haar nieuw lief een strafblad bleek te hebben, vloog ze terug achter de tralies. Vijf zelfmoordpogingen heeft ze er ondertussen op zitten. Door een extra streng gevangenisregime, inclusief isoleercel, is ze mentaal en fysiek een wrak. Geen politicus die deze schending van de mensenrechten durft aan te kaarten.

-ALF-activiste Anja Hermans zit opnieuw opgesloten in de vrouwengevangenis van Brugge. Ze werd woensdag in Gent opgepakt omdat ze de voorwaarden van haar voorwaardelijke invrijheidsstelling niet heeft nageleefd. De 25-jarige Antwerpse activiste van het Animal Liberation Front (ALF) werd in juni 2002 voor vijftien aanslagen op hamburgerrestaurants en vleesbedrijven veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel.

Anja Hermans kwam in oktober 2003 vervroegd vrij. Haar verslechterde gezondheid gaf daarbij de doorslag want dokters ontdekten een hersentumor bij haar. Anja Hermans verhuisde naar een psychiatrische instelling, maar bleef actief in extreemlinkse kringen. Zo werd ze in september 2004 preventief opgepakt bij een protest tegen een betoging van de extreemrechtse groeperingen Groen Rechts en Vlaams-Europese Liga in Antwerpen.

Anja Hermans werd enkele weken terug in Antwerpen samen met een vriend betrapt toen ze in het justitiepaleis aan de Britselei foto's maakte van de brandblusapparaten. Met een groepje vrienden werd ze ook opgepakt aan de Amerikaanse ambassade in Brussel toen ze daar foto's namen van de ambassade. De commissie in Gent die de opgelegde maatregelen in het kader van haar voorwaardelijke vrijlating controleert, oordeelde nu dat Anja Hermans de voorwaarden heeft overtreden.

* Als ik deze twee berichten combineer met het bovenstaande, waarin alleen insinuaties staan over iemand van wie ik niets weet, kan ik concluderen: Anja Hermans is klein gekregen door de opsluitindustrie. Daar dient deze voor dus "ze" hebben hun werk goed gedaan blijkbaar. En dus?
Ik was zo naief te denken dat bij een Anarchist Black Cross er op zijn minst begrip voor zou bestaan, dat iemand daar geestelijk veranderd/ gebroken uitkomt. Naief, inderdaad. Ik hoop dat mijn vrienden/vriendinnen elders zitten als ze mij (weer eens) komen halen.

zei: Prul op 12/02/2008 om: 12:19u

Hermans praatte al met de smeris voordat ze had gezeten. Onzin dus dat ze gebroken is door de gevangenis en daardoor is gaan praten. Natuurlijk is ze door de gevangenis gekker geworden, maar we kunnen daarom niet doen alsof ze een slachtoffer is. Ze is gevaarlijk voor de beweging en daarom moeten we haar weren.

zei: max boon op 12/02/2008 om: 16:37u

Ik neem niet aan dat Max Boon iets met ABC Antwerpen te maken heeft, al kan ik dat niet zeker weten.
Wat ik wel zeker weet is dat ik hier desolidarisering bespeur met iemand die in de nor heeft gezeten en in isoleercellen. Ik concludeer dat noch Boon noch ABC Antwerpen principiële tegenstanders van gevangenissen zijn. Ik ben dat wel. Zelfs mensen horen niet in kooien.

zei: Prul op 12/02/2008 om: 22:35u

Enerzijds - anderzijds.... Voordat we hier weer in een hopeloze discussie verzanden, even een poging om wat zaken op een rijtje te krijgen. Maar slecht geinformeerd over de precieze toestanden in het Belgische libertaire milieu natuurlijk! Met of zonder indymedia-censuur wordt dat ook niet echt beter.
Ik neem aan dat deze Anja al wat labiel was voordat ze aan die verdergaande acties meedeed en voordat ze door de flikken stevig onder druk werd gezet. Van dit feit en van de verdere onduidelijke aspecten van de toenmalige actiescene waarin ze opereerde, is door de veiligheidsdiensten volop gebruik gemaakt om verdere verwarring te zaaien. En dat lijken ze tot op de dag van vandaag te doen!
Er wordt in de discussie een tegenstelling gepresenteerd:
- ofwel Anja is een volledig bewust handelend mens die met de politiediensten praat, hen van informatie voorziet en zich vergaand distantieerd van verdergaande buitenwettelijke acties,
- ofwel Anja is een slachtoffer van het repressieapparaat, niet volledig toerekeningsvatbaar en verdient ons mededogen, begrip en ondersteuning.

Ik ben bang dat de waarheid ergens in het midden ligt. Dat levert een dilemma op. Vanuit menselijk oogpunt kan ze dan rekenen op enige ondersteuning en begrip, vanuit het praktisch oogpunt van een strijdbare beweging vormt ze een voortdurend risico. Ik zou zo iemand niet in de buurt willen hebben in een beweging die schijt heeft aan het onderscheid tussen legale en illegale middelen. Ze zal maar al te snel weer met haar politie-'vriendjes' gaan babbelen en het gevaar bestaat dan ook dat ze allerhande 'zachte' informatie doorspeelt (wie is bevriend met wie, etcetera).
Het is aan de direct betrokkenen om een enigszins draaglijke oplossing te vinden voor dit probleem.
Dat ABC-Antwerpen de discussie aanzwengelt en daartoe de knuppel in het hoenderhok gooit, verdient echter alle lof. Het wijdverspreide hedendaagse anarchistische 'possibilisme' leidt immers inderdaad tot een soort voor mij moeilijk te verteren sociaaldemocratische stellingname...

zei: x op 12/02/2008 om: 23:36u

dit artikel staat weldegelijk op indymedia oost-vlaanderen (of ondergronds vlaanderen zoals je wil)
hier is de link: http://ovl.indymedia.org/news/2008/02/21707_comment.php#21845

zei: jagua op 14/02/2008 om: 14:42u

Dat het ABC zich verlaagt tot extreem-rechtse tactieken is betreurenswaardig, ze geven de identiteit vrij van iemand die anoniem post,

en over wie nog tegen de politie praatte zwijgen ze in alle talen,

dacht het ABC voor andere dingen stond

zei: ontgoocheld op 20/02/2008 om: 17:47u

Zwijgen is geen dogma, zwijgen doet men om hen die loyaal zijn aan hun ideeŽn, hun acties en hun mede-activisten te beschermen. Loyaal zijn kan geen eenrichtingsverkeer zijn, machisme,emotionele chantage, verbaal en fysiek geweld bestaat even goed in de actiebeweging als in de rest van de samenleving. Hoe solidair is men met mensen die daarvan het slachtoffer worden? Waar kunnen zij terecht voor steun, hulp of een oplossing.

Helemaal mee eens dat straffen fout is en vaak een omgekeerd effect heeft, maar hoe gaat de beweging om met onaanvaardbaar gedrag tegenover kameraden? Kan men loyauteit verwachten tegenover een groep die zich in de dagelijkse praktijk geen raad weet met grensoverschrijdend gedrag en liever de andere kant op kijkt? Wordt het niet stilletjes tijd om een structurele oplossing te zoeken voor wat in de praktijk neerkomt op de wet van de jungle? Wedden dat als dat gebeurd mensen langer actief blijven in plaats van af te haken nog voor ze hun volle potentieel kunnen inzetten en dat niemand nog gaat lullen vanuit het gevoel dat de lui die ze aan de galg praten toch niet behoren tot de categorie "echte kameraden waarop je kan rekenen, die je door dik en dun steunen terwijl je vast zit"?

zei: nn op 20/02/2008 om: 19:31u

ABC Antwerpen laat De Vrije weten dat zij niet de schrijvers zijn van het bovenstaand relaas over Anja.

"Aangezien wij deze tekst ook doorgestuurd hebben gekregenen wij die belangrijk achten, hebben we die verder doorgestuurd zoals vele mensen en groepen dat gedaan hebben. De tekst is daarom niet mťťrvan ons dan dat die van eender wie op deze aardbol is."

Lijkt me handig dit voortaan dan ook expliciet erbij te vermelden!

zei: Arend op 20/02/2008 om: 21:02u

En wanneer heeft het Anarchist Black Cross Antwerpen dan wel iets op Indymedia Antwerpen gepost?

Er is enkel iets gepost door een annoniem iemand die zichzelf een hele beweging vindt.
Dat Antwerps anarchistisch zwart kruis is al zeker toch geen heel actieve organisatie laat staan dat je dat een beweging zou noemen. En zeker heel fraai als ze zelfs haar verklaring niet durft ondertekenen. Als men al in zijn broek doet als men een geminachte vrouw beklad wat gaat men dan voorstellen bij serieuze spelers als overheden en soortgelijke machten?

Als je grootste wapenfeit niet meer is dan een schimppartij en aanzetten tot discriminair gedrag dan mag je nog uitvinden van redenatie wat je wilt , je hebt dan niets minder dan de menselijkheid verraden. Sommige groepen zijn daar heel goed in zowel van linkse, 'neutrale', als rechtse strekking.

Het toen grotendeels op anarchisten steunde collectief heeft in het verleden al meermaals beslist dat Indymedia Antwerpen geen eigendom is van eender welke partij of zoiets. Elke mening is geoorloofd zolang ze de mens respecteert.
Het is dus niet toegelaten om mensen persoonlijk aan te vallen en schade te berokkenen. Dit steunt mede op de Internationale principes van Indymedia die respect en bescherming voor elke activist voorschrijven. Dit geldt zeker voor wie op enige wijze een bijdrage aan Indymedia levert. Dit is in het verleden al toegepast op zowel PVDAers als anderen waar er zeker geen vriendelijke verhouding mee was.

Blijkbaar wenst men hier het voorbeeld van het behang na te volgen en af te geven op wie met politie en gevangenis in aanraking is geweest. Zulke mensen zijn steeds verbrand en gekraakt dus geen probleem om ze een kleedje te passen. En eveneens schaamt men zich hierbij niet voor valse verklaringen en ander bedrog.

Eender wat die 'beweging' dan verder verteld hoeft niet meer want ze heeft al mooi bewezen onmens te zijn.

zei: Emmanuel Paulus op 22/02/2008 om: 20:11u

Als dit het hedendaags "anarchisme" moet voorstellen,...dan ben ik beschaamd,...

Ik kan veel meer respect opbrengen voor Anja dan voor een bende zelfverklaarde "anarchisten" die zelf niet door hebben dat hetgene ze prediken, onverdraagzaamheid, haat, onderdrukking enz,...is.

Met zulk kliekje dat zich dan ook nog als "een beweging"durft te profileren heb ik een pasklaar antwoord:

Voor zo'n beweging pas ik, ik wil zo'n "beweging" niet. Volgens mij hebben jullie Bakoenin met "Mein Kampf" verwisseld,...

zei: Beschaamd op 22/02/2008 om: 21:55u

Tot de vierde commentaar bleef het hier op niveau, de commentaar van "x" is nuchter en "to the point", waarom daar nog iets aan toe voegen?

daarna beginnen een aantal 'vrienden van anja' (indymedia antw in de eerste plaats) weer te schelden en op de man te spelen (daar is het 'jullie zijn allen fascho's'-argument weer) en weg is alle nuance en eerlijkheid!

EP (indy antw):"leugens en bedrog", zeggen jullie? vertel eens concreet waar in de tekst die jullie aanvallen leugens en bedrog staan?

jullie verdediging van anja heeft iets heel hetzerigs en hatelijks, onredelijks;
dat kan iedereen zien die jullie "kritieken" er op naleest...

zei: dm op 23/02/2008 om: 20:00u

Ik ken Anja als een volwassen,nuchter kijkende vrouw,die zich volledig inzet met hart en ziel, en niets meer met geweld wil te maken hebben,...en ik verkies liever haar huidige visie op tal van zaken,en steun haar door dik en dun,...Ook als fotografe is zij een prachtmeid,wordt ik nu ook afgeknald???

zei: Medefotograaf op 23/02/2008 om: 20:09u

"Tot de vierde commentaar bleef het hier op niveau, de commentaar van "x" is nuchter en "to the point", waarom daar nog iets aan toe voegen?"

het blijft op niveau zolang men geen kritiek geeft op het ABC, zegt genoeg...

zei: *** op 24/02/2008 om: 11:39u

Jammer dat de discussie afgleidt tot gekissebis. Jammer ook dat de Anjafanclub niet in staat blijkt om rustig, rationeel en beargumenteerd over de kwestie te communiceren. Ze is nochtans belangrijk.

Anja heeft veel fouten gemaakt. Sommige van die fouten kan je haar niet kwalijk nemen. Er zijn zaken die men alleen uit ervaring leert, al hoeft dat niet noodzakelijk de eigen ervaring te zijn.

De belangrijkste vragen zijn of Anja in die mate veranderd is dat ze
1) betrouwbaar is
2) coherent en consequent deel uitmaakt van de beweging.

Vraag 1 valt moeilijk te beantwoorden. Iemand die op minstens vier verschillende ogenblikken vrijwillig en bewust de politie inlicht over bepaalde feiten, doet dat vanuit een houding. Of die houding veranderd is, is niet meetbaar. Dat betekent dat we er alleen maar vanuit kunnen gaan dat het naief zou zijn haar te vertrouwen.

Wat vraag 2 betreft, is er meer duidelijkheid. Anja houdt namelijk een pleidooi tegen 'het gebruik van geweld' en voor legale actiemiddelen zoals petities. Ze doet dat niet alleen als een persoonlijke keuze, maar ze wil ook anderen daarvan overtuigen.
De gevestigde orde zal het graag horen. Anja maakt de juiste analyse wat het ALF betreft: de aanslagen hebben de zaak geen goed gedaan en bovendien een (voorspelbare en voorspelde) golf van repressie teweeg gebracht. Maar dat betekent niet dat ťnkel legale actievormen verantwoord zijn. Anja maakt geen onderscheid tussen legaal en legitiem. Ze verkettert daarmee een deel van de beweging die uit de geschiedenis heeft geleerd dat legitieme maar wetoverschrijdende acties vaak nodig zijn om veranderingen af te dwingen. Wie dat niet kan toegeven, is geen voorstander van fundamentele veranderingen maar verdedigt de status quo. In die zin maakt Anja dus geen deel uit van de beweging.

zei: niet vergeten op 25/02/2008 om: 11:19u

Ik ben zelf geen voorstander van geweld, op geen enkele manier,en ik kan me niet rechtstreeks aansluiten bij het woord "verkettering".Ik denk dat Anja eerder bedoeld dat het niet zozeer het verschil tussen legaal en legitiem is dat ze bedoeld.Want zover ik weet voert ze zelf ook nog actie (zij het idd; op een vredevolle manier)maar heeft ze zich toch ook vastgeketend aan de poorten om een nucleair transport tegen te houden,...(Wat volgens de wet strafbaar is).Dat ze consequent nadenkt over de gevolgen van sommige acties, daar kan ik me volledig bij aansluiten,maar al te dikwijls wordt er naar mijn mening actie gevoerd, waar het bereiken van een doel (gaat de beweging hiermee vooruit of achteruit,wordt er naar het doel toe gewerkt of juist niet) heel vaag is.

Voor mij hoort Anja alvast wel bij de beweging,ondanks het feit dat ze in het verleden fouten heeft gemaakt.Iedereen maakt die,en de 1 durft daar voor uit te komen,en een ander zal zich blijven versteken achter vanalles en nog wat.

Ik heb Anja's boek gelezen, en heb respect voor haar,ik denk dat ze de hel van heel nabij heeft meegemaakt,en vraag me af, hoevelen van ons dit mentaal en fysiek zouden overleven,...?

zei: M op 25/02/2008 om: 17:38u

1) Niemand is voorstander van geweld. Sommigen menen dat het toebrengen van materiŽle of economische schade in sommige gevallen gepermiteerd is, als het doel belangrijker is dan de wet. Daar vallen brandstichtingen onder of stakingen of het blokkeren van treinen.
2) Daarover een eigen attitude ontwikkelen is nog iets anders dan dat soort acties in de massamedia afdoen als puberaal, onnozel of gevaarlijk en je opstellen als deel van het establishment om jongeren ervan te weerhouden radicalere acties te voeren, terwijl de omstandigheden dat soort acties rechtvaardigen
3) Anja spreekt noch in haar boek noch in de interviews de volledige waarheid. Meer nog: ze is aantoonbaar en flagrant aan het liegen. Zo iemand kan je niet vertrouwen. Ze heeft een eigen agenda en ze is daarover niet eerlijk.

zei: Mrs Nobody op 25/02/2008 om: 18:10u

nu zijn er doodsbedreigingen:

De laatste dagen van Hermans Anja en co.

By Een beweging die niet vergeet on 26/02/2008 - 20:29

Hermans Anja,geniet van je laatste dagen op deze planeet, iwij willen je waar je thuishoort,diep onder de grond.

De Heckler en Kochs zijn gesmeerd om jou en je ganse Indymedia-pipo- bende met plezier af e knallen.En we zullen je vinden.Daar mag je zeker van zijn.

http://indymedia.be/nl/node/26173
http://antwerpen.indymedia.org/news/2008/02/14694.php
http://ovl.indymedia.org/news/2008/02/22085.php

zei: ** op 26/02/2008 om: 20:52u

waarschijnlijk geen echte bedreiging:

http://ovl.indymedia.org/news/2008/02/22085_comment.php#22089

zei: *** op 26/02/2008 om: 21:53u

"Meer nog: ze is aantoonbaar en flagrant aan het liegen. Zo iemand kan je niet vertrouwen. Ze heeft een eigen agenda en ze is daarover niet eerlijk. "

waarom wordt dit steeds geÔnsinueerd maar blijven bewijzen steeds achterwege?

zei: *********************** op 26/02/2008 om: 21:55u

Dat het boek niet helemaal met de waarheid strookt, weet iedereen die de periode heeft meegemaakt.
Of je daaruit zomaar kan concluderen dat Anja een andere (geheime?) agenda zou hebben, lijkt me niet zeker.

Behalve zichzelf (via de media) een nieuw profiel aanmeten, ja. Maar is dat zo erg?

zei: Jozef IV op 27/02/2008 om: 12:59u

Wat de 'bedreigingen' betreft: Ik kan hierin niks anders zien dan een bewuste poging om een discussie te aborteren, in een bepaalde hoek te duwen en ze daarmee onschadelijk te maken.

Au fond gaat de discussie niet over Anja, haar fouten en de manier waarop ze (wel of niet) veranderd is.

Wel over hoe een 'beweging' (die hier jammer genoeg niet omschreven wordt) met dat soort situaties omgaat, welke lessen daaruit getrokken kunnen worden, hoe dergelijke ervaringen de beweging kunnen versterken in plaats van ze (zoals nu) te verzwakken.

jammer genoeg heeft Anja ook hier meer op het effect gejaagd door haar boek en de interviews. Een minder spectaculaire benadering, meer intern, meer contemplatief, had de beweging veel kunnen bijbrengen. Het boek doet dat nauwelijks, ook omdat het niet helemaal waarheidsgetrouw is en veel dingen onbesproken laat.

zei: Diederik op 27/02/2008 om: 13:06u

Om te beginnen ben ik al geen Indymedia Antwerpen. Indymedia in het algemeen en Indymedia Antwerpen in het bijzonder, is geen eng groepje waar men bepaalde wetjes bedacht door eender wie moet volgen. De regels die er zijn zijn trouwens allemaal opgesteld door anarchisten met een heel beperkt commentaar van mezelf.

Er bestaat geen lidschap van Indymedia of wat ook van dien aard. Er is enkel een editoriaal collectief dat de overkoepeling verzorgt. Van dat collectief ben ik al meer dan een jaar geen deel meer van.

Iedereen of men nu politie, gangster of een heilige beweger is mag daar verder zijn bijdrage aan leveren. Dit natuurlijk met respect voor fundamentele menselijkheid zonder onderscheid. Nogmaals dat heb ik niet uitgevonden maar mensen die me bewondering en respect voor Anarchisten hebben doen krijgen.

In de orginele posting staat nog altijd de leugen dat een organisatie die zich kruisvaarders of zoiets noemt die haat gepost zouden hebben. En eveneens staat er de valse suggestie dat enig Indymedia of mensen ermee verbonden dat fascisme noemde.

Maar die oneerlijkheid en lafheid is nog niet eens het ergste. De oproep is tot niets minder dan sektevorming en discriminatie gedrag op onduidelijke basis. Dergelijke oproep is altijd een leugen en bedrog daar moet niet eens verder over geleurd worden.

Dat haatgedrag staat al van in het begin haaks op de doelen en idealen van Indymedia Antwerpen. En mist elke vorm van menselijke waardigheid, beschaving of ideaal. Een 'beweging' die dat echt gelooft is hoe dan ook niets waard.

Je mag dan nog alle wijsheid die er is bedenken, je waarde blijft negatief. Praktisch zal je dat ook niet kunnen bedenken maar zelfs als het zou kunnen is het niet voldoende om de fundamentele fout te corrigeren dat je de mens afwijst, vernedert en stenigt.

Voor de volledigheid, ik veronderstel dat dat kruis geen religieuze betekenis heeft. Ik vermoed dat de 'beweging zonder naam' niet om religie geeft zo niet anti-religieus is. Mocht ik me daar in vergissen en er toch een christelijke factor zijn, dan krijgt men bij deze er nog de verzekering bij dat men hiermee gezondigd heeft tegen het bestaan van God zelf. Als men er niet in gelooft geen probleem, in het ander geval zit je wel zwaar in de problemen.

zei: Emmanuel Paulus op 27/02/2008 om: 14:13u

"ABC Antwerpen laat De Vrije weten dat zij niet de schrijvers zijn van het bovenstaand relaas over Anja."

Merk ik hier de eerste tekenen van desolidarisering met de briefschrijvers nu er enige kritiek komt die hout?

zei: Helger op 28/02/2008 om: 13:06u

"ABC Antwerpen laat De Vrije weten dat zij niet de schrijvers zijn van het bovenstaand relaas over Anja."

Merk ik hier de eerste tekenen van desolidarisering met de briefschrijvers nu er enige kritiek komt die hout snijdt?

zei: helger op 28/02/2008 om: 13:08u

De Anarchist Black Cross Antwerpen kan niet langer beschouwd worden als 'anarchistisch'. Ik reken deze club bij de anarcho stalinisten. Anarchisme in woorden, stalinisme in daden. En bovendien nog es ontzettend laf die kereltjes. Bannen die troep!

zei: de zwijger op 28/02/2008 om: 16:24u

Discussie 2:

http://antwerpen.indymedia.org/news/2008/02/14694_comment.php#a_14695

zei: ***** op 28/02/2008 om: 21:05u


Powered by Greymatter