Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/13/2008: "Organisatie Pinksterlanddagen 2008 van start gegaan"

De organisatie van de Pinksterlanddagen, het jaarlijks anarchistisch festival dat traditiegetrouw in Appelscha plaatsvindt, is van start gegaan. De eerste bijeenkomsten van de landelijke voorbereidingsgroep zijn inmiddels achter de rug.
EntreePL2007 (42k image)
Entree van de Pinksterlanddagen 2007
De landdagen vinden dit jaar plaats van vrijdag 9 tot en met maandag 12 mei op kampeerterrein ‘tot Vrijheidsbezinning’, de vaste thuisbasis van de dagen. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat het terrein werd aangekocht.
Klik op meer.

De Pinksterlanddagen kennen een lange traditie die terug gaat naar 1927 toen voor het eerst anarchistische jongeren uit de noordelijke provincies deze bijeenkomst organiseerden. In 1933 werd het kampeerterrein in Appelscha door arbeiders aangekocht en het is op deze plek dat de dagen sindsdien plaatsvinden. De dagen worden jaarlijks door zo’n 500 mensen bezocht en kenmerken zich door een uitstekende sfeer.

Komend jaar is het dus de 75-ste keer dat anarchistisch Nederland elkaar in Appelscha treft. Inmiddels is er voor dit jubileumjaar een raamwerk in elkaar gedraaid, zijn de eerste contacten gelegd en komen de eerste aanmeldingen voor het verzorgen van programmaonderdelen binnen.

De voorbereidingsgroep is druk doende om er voor te zorgen dat het jubileum op gepaste wijze wordt gevierd. Zo ligt het in de lijn der verwachtingen dat er een boekje uitgebracht wordt waarin de historie van de Pinksterlanddagen wordt beschreven.

Het is dit jaar opnieuw de bedoeling dat vanaf de PL radio-uitzendingen verzorgd zullen worden zodat er live verslag gedaan kan worden van de dagen ondermeer via internetradio. Het radiogebeuren wordt hopelijk opnieuw aangevuld met een internetwerkplaats waardoor er ook meteen schriftelijk verslag kan worden gedaan van hetgeen er op de dagen gebeurt.

Verschillende groepen en individuen zal gevraagd worden inhoudelijk een bijdrage te leveren. Inmiddels zijn er toezeggingen uit zowel Engeland als Duitsland. Er is een voorlopige indeling gemaakt voor het culturele programma. Op vrijdagavond zal er een filmprogramma vertoond worden. Natuurlijk treden er bands op. Op zondagavond vindt traditioneel het open podium plaats.

Uiteraard komt er tevens een boekenmarkt waar tegen kostprijs stands gehuurd kunnen worden (groepen worden verzocht zich even via de mail aan te melden) en zal Rampenplan gevraagd worden de warme avondmaaltijd te bereiden. Ook is de groep die de laatste jaren het kinderprogramma verzorgt hopelijk opnieuw bereid dit voor haar rekening te nemen.

Oproep


De voorbereidingsgroep roept groepen en personen die een bijdrage willen leveren aan de Pinksterlanddagen 2008 op om zich via onderstaand mailadres aan te melden. We vragen met name tips voor theatergezelschappen- en programma’s, inhoudelijke programma-onderdelen, bijzondere muziekgezelschappen en al datgene wat de moeite waard is om aan groter publiek kenbaar te maken. (Voor alle duidelijkheid: we kunnen echter geen garantie geven dat suggesties worden overgenomen!)

Benadrukt dient te worden dat iedereen een rol kan spelen op de Pinksterlanddagen; organisatorisch of praktisch onder het motto ‘Doe Wat’. Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid!

De dagen vinden plaats op het kampeerterrein ‘tot Vrijheidsbezinning’, Aekingaweg 1a in Appelscha. Het terrein is per openbaar vervoer bereikbaar met lijn 16 vanaf de NS-stations Assen en Heerenveen. De toegangsprijs voor de PL wordt dit jaar voor het eerst sinds de invoering van de euro verhoogd en bedraagt voortaan 12,50 euro. Hierbij is het kamperen inbegrepen, dus vergeet je kampeerspullen niet. Voor de warme hap zorgt doorgaans Rampenplan dat dagelijks hulp nodig heeft voor het snijden en de afwas. Hiervoor dien je apart bonnen te kopen. De catering in de kantine verzorgt koffie, thee en broodjes. Alle producten zijn van biologische herkomst.

Zie voor uitgebreidere informatie op een gegeven moment de webstek www.pinksterlanddagen.nl.

De voorbereidingsgroep is bereikbaar via het volgende emailadres: info@pinksterlanddagen.nl


Powered by Greymatter