Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/02/2008: "Oproepkracht van het spektakel"

massa

De oproepkracht vormt de smeerolie van een doldraaiende kapitalistische economie. Hij is inzetbaar wanneer een ander dat wil. Wat dominantie?!

Klik op meer.

In de Provence, in het zuiden van Frankrijk, duikt elk jaar in de zomer weer veel cultuur op. Het gaat hier met name om het openluchttheater en de wereld van het festival. Dat levert voor oproepkrachten veel onregelmatig werk op. Het gaat onder meer om horeca-activiteiten, bij- en figurantenrollen en andersoortige hand- en spandiensten in de theater- en festivalsfeer. Over hen spreekt de Franse schrijver en filosoof Michel Surya in zijn hier te bespreken boekje, in termen van les travailleurs intermittents de l’industrie du spectacle et du divertissement de masse (de oproepkrachten van de spektakel- en massa-vermaak industrie).

De oproepkrachten verrichten hun arbeid binnen het kader van een tijdelijk contract. In 2003 gingen zij in staking om zich in 2004 weer massaal ten behoeve van het spektakel ter beschikking te stellen.

In woordspelletjes kan je je afvragen hoe een tijdelijke werkkracht zijn arbeid kan onderbreken, als die arbeid zelf als onregelmatig is gedefinieerd. Vervolgens kan je je vrolijk maken over het feit dat men het onregelmatige werk in vast werkverband omgezet wil zien. Want waar leidt dat toe als het spektakel in dit geval zelf van tijdelijke aard is...

Naast vrolijkheid en cynisme omtrent die situatie, is ze ook te bekijken vanuit het perspectief van de spektakelmaatschappij. Ruim dertig jaar geleden schreef de internationale situationist Guy Debord al over zo’n type maatschappij. De hierboven genoemde Michel Surya pakt dit thema op, in zijn dunne en in klein formaat uitgevoerde boekje over de oproepkracht in de vermaaksindustrie. Het boekje vertegenwoordigt de vierde uitgave oprij in de door hem opgezette reeks De la domination (Over dominantie).

Wat de acties van de oproepkrachten betreft, die zijn op te vatten als het innemen van een verloren positie, zo stelt Surya, Het hele systeem van arbeidscontracten is namelijk door de politiek geplaatst in wat heet de precarisatie (onzekerheid). Vast of tijdelijk werk, het maakt in onze maatschappij niet meer uit. Het is namelijk de precariteit, die de dominantie (de greep van de bazen) over alle werkers versterkt: wie in onzekerheid verkeert, zal zich williger gedragen.

Daar komt voor Surya in de bestaande maatschappij bij, dat wat cultuur heet onder regie van een toeristische model is komen te verkeren. Dit geldt vooral binnen de theater- en festivalsfeer (zomer, massatoerisme). Binnen het bedoelde toeristisch model geldt de dominantie van het geld. Als hoogtepunt binnen dat model ziet Surya het casino. Onder- en bovenwereld vloeien daar in elkaar over, zou je kunnen zeggen. Het casino levert namelijk de mogelijkheid van legalisatie van witwassen.

Surya grossiert in flarden van gedachten over een onderwerp, dat het waard is nader uit te werken. De behandeling van het onderwerp door hem is echter bedroevend te noemen. Wat hij schrijft is op een aantal plaatsen onbegrijpelijk en het onderwerp wordt op geen enkele wijze uitgediept. Waar dat wellicht wel gebeurt, zakt het weg in obscurantisme.

Vaak lijkt het alsof de surrealistische methode van het automatisch schrijven is beoefend. Die methode leert dat men de woorden moet opschrijven zoals ze in je geest opkomen, zonder daarbij op rede en logica of op grammaticale regels te letten. In de poëzie en in de romankunst kan die methode inspirerende teksten opleveren. In een politiek geschrift over dominantie is die methode gedoemd te eindigen in inhoudsloze interessant-doenerigheid.

SURYA Michel, Portrait de l’intermittent du spectacle en supplétif de la domination,
(Beeld van de oproepkracht van het spektakel, Over dominantie), uitgever Nouvelles édions Lignes, 2007, 61 blz., € 10.--

2 Reacties


Het viel mij al op in het boek van Dick Gevers - moeten we dat nog recenseren bij De Vrije? -, dat de schrijver niet het verband legde dat de surrealisten zelf oorspronkelijk zeker wel gelegd hebben: automatisch schrift is eigenlijk een fenomeen uit spiritistische kring.

"Er komen ook situaties voor, waarbij het medium indirect contact met een geest lijkt te hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval bij automatisch schrijven. Het medium neemt een potlood in de hand en wacht af. Wanneer de trance is ingetreden, begint de hand als het ware ‘vanzelf’ te schrijven. Op deze wijze ontstaan boodschappen die van overledenen afkomstig zouden zijn. Ook zijn er mediums die op die manier muziekstukken ‘doorkrijgen’ en zelfs portretten tekenen of schilderen wanneer zij in trance zijn. Dit alles gebeurt hoe dan ook door (onbewuste, automatische) spierbewegingen. Het zijn dus motorische automatismen. Spiritisten zullen zeggen dat geesten de spieren van het medium in beweging brengen. Parapsychologisch onderzoekers zullen, als gewone psychologische verklaringen niet opgaan, rekening houden met de mogelijkheid dat het automatisch schrift een uitingsvorm kan zijn van paranormale waarneming."

Bron.

Verder groeten van wegwerpkracht Prul, de naam zegt het al.

zei: Prul op 02/01/2008 om: 21:56u

http://www.ad.nl/utrecht/zuid/article1939946.ece

FlexWorx! Uitzendbureau zoekt een medewerker facilitaire zaken 40 uur

Wij zoeken een enthousiaste collega die voldoet aan de volgende eisen;
(bewezen) technische achtergrond (in staat om wandjes te plaatsen, waterleidingen en leidingen tbv CV’s te verleggen etc.) in het bezit van een rijbewijs
communicatief en sociaal vaardig, je zult vooral omgaan met mensen uit andere culturen
beheersing van de Engelse- en bij voorkeur ook Duitse taal maar ook inventief in gebarentaal
in goede lichamelijke conditie

Je taken zijn o.a.;

inrichten huizen voor medewerkers van FlexWorx!
en alle daarbij behorende (technische) verrichtingen
ondersteuning bij inkoop huishoudelijke artikelen, meubels e.d.
oplossingen storingen en reparaties in de huizen (o.a. vervangen wasmachines, koelkasten maar ook herstellen schades, verhelpen lekkages, vervangen deuren en aanbrengen van diverse zaken)
ondersteuning bij beheer voorraad tbv inrichting
eenvoudige verbouwingen
controles op orde en netheid
ondersteuning wagenparkbeheer

"Hulp in moeilijke tijden.
Menno B., logistiek manager bij P.G.Z. Nederland in Nieuwegein, groothandel en logistieke service provider in doe-het-zelf-artikelen: "Als je tijdens een periode van sterke groei niet over voldoende en behoorlijk magazijnpersoneel kunt beschikken, heb je een probleem. Dat dreigde bij P.G.Z. te gebeuren met alle mogelijke gevolgen van dien. FlexWorx! hielp ons door die periode heen met goed gekwalificeerde mensen. Onze klanten hebben hier niets van gemerkt. Inmiddels zijn zij onderdeel van de basisbezetting en wordt in drukke tijden beroep op uitbreiding gedaan."

zei: sjaak M. op 04/01/2008 om: 18:34u


Powered by Greymatter