Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/28/2007: "Geslaagd voor de nationale oliebollentest"

Goed, de wereld staat zo goed als in vlam, maar de toon was gisteren al gezet: nu.nl vond het al zo geweldig dat er nieuws uit het verre buitenland te melden was, dat het opende met Bhutto overleden. Alsof het om een plotselinge hartaanval of uit de hand gelopen griepje ging. En vandaag waren we terug bij de Nederlandse orde van de dag: de Nationale Oliebollentest. Onze correspondent uit het mondingsgebied van de Oude Rijn boft toch maar, begrijp ik.

oliebollen (23k image)
Zucht. Klik op meer

En dan hadden we onze Nationale Nederlandsche Oliebol nog, die klaarblijkelijk het sluwe media-apparaat van Verdonk moet missen (dat evenwel moet tobben met het feit dat deze mevrouw eigenlijk verder niet genoeg te melden heeft om de komende drie jaar mee te vullen, als dit kabinet het volhoudt).

Eens even kijken - wat heeft Beatrix blijkbaar gezegd op Eerste Kerstdag?

,Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zo'n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen. Daarmee erodeert de gemeenschapszin'.

Nou kijk eens aan. Als goed columnist van Opinio (Elsevier/HP-De Tijd/Het Parool etcetera) weet ik meteen waar dit over gaat. Ik loop met mijn blonde vrouw aan de hand, hoed op, door een Amsterdamse tuinstad. "Hoeveel kost je," wordt haar nageroepen, door wat jongelui die veel Achlaut in hun verdere spraak mengen. En mij wordt lidmaatschap van het Oude Volk aangerekend vanwege de hoed, en latente liefde voor leden van mijn eigen geslacht. Er klinkt gerochel achter onze rug. Ju, wat een ruw volkje.
Daar gaat de verdraagzaamheid, daar is de grofheid, daar gaan de zachte verhoudingen. Worden wij even over een kam geschoren, zeg! Onze gemeenschapszin erodeert. Gelukkig kan ik hier een mooi artikel over schrijven dat wij afglijden naar de dhimmitude in dit land en dat de koningin hier een vlammende waarschuwing tegenaan gegooid heeft in haar kersttoespraak. Of ze er bij was, die dag in Bos en Lommer.

Kijk, zo ben je een slimme, zodanig dat niemand je een fascist zal noemen of zelfs vinden.

Dit is de niet-plebejische variant.

De plebejische is werkelijk te stom om voor de duvel te dansen, dat is waar. De vrome brave zinnetjes waar je alle kanten mee op kunt betrek je op je eige. En dus zeg je:

„De naam PVV staat er nog net niet in. Maar het is een politieke toespraak tegen ons, waarin het multi-culti-ideaal wordt opgehemeld, door iemand die niet gekozen is en die ik politiek niet kan aanspreken. Formeel kan ik het kabinet tot de orde roepen, maar de praktijk leert dat je dan altijd met nietszeggende antwoorden het bos wordt ingestuurd. Ik vind dat zij als een haas het kabinet uit moet worden gestuurd.”

Ons? De PVV heeft toch maar één lid? Of gaat het hier om een pluralis maiestatis? Je hebt toch werkelijk een verkeerd pr-apparaat achter je als je vindt dat een opmerking over grofheid, onverdraagzaamheid en over een kam scheren over jou gaat. Er is maar één categorie mensen nog stompzinniger dan deze politicus. Dat is de massa die achter hem aanloopt en die om de huid van de koningin roept. In het kader van het behoud van Nederlandsch volkseigen en diepe normen en waarden, zeker. Trek bij deze mensen van God, Nederland en Oranje Oranje er maar van af. En God waarschijnlijk ook. Kijk zelf maar naar de vollopende commentaarrubrieken op de sites van de dagbladen, ik ga ze niet linken.

Moet ik nu echt de platitudes met degene die ze gesproken heeft alsnog in bescherming nemen tegen het plat janhagel dat niet eens doorheeft hoe stompzinnig het zelf is (ha! over een kam scheren enzovoort!)? Wat mot, dat mot. Al vermoed ik dat men mijn bescherming niet nodig heeft.

Een Diepe Gedachte voor de Dagen na Kerst (Onnozele kinderkens is het nu, geloof ik).

"Wie van kinds af vertrouwen meekrijgt zal ook eerder wantrouwen kunnen overwinnen en gemakkelijker anderen respecteren en ontzien. In de dagelijkse omgang vormen het rekening houden met elkaar, het oog hebben voor wat een ander nodig heeft en het aandacht schenken aan mensen met problemen het cement van een leefbare gemeenschap.''

3 Reacties


er zit wel systeem in de media-aanpak van Geert Wilders. In de zomer, toen alle parlementariers op vakantie waren, riep hij op om de Koran te verbieden. Hij kreeg alle aandacht van de pers, doordat er verder weinig nieuws was. Na de uitspraak van Maxima over de Nederlandse indentiteit, was hij de enige die meteen durfte reageren. Nu is het Kerstreces en hij krijgt weer alle aandacht, na zijn aanval op de koningin.
Saillant detail is nog bovendien, dat de traditioneel anti-koningshuis partijen hem niet durven ondersteunen. Zelfs de Vrije, als navolger-site van de fameuze Domela Nieuwenhuis, beschermt nu het koningshuis. Dat is wel een hele grote prestatie.

zei: keesjemaduraatje op 28/12/2007 om: 18:43u

Zou u iemand het Integratieexamen laten doorstaan die zo slecht kan lezen en tevens denkt dat de verleden tijd van durven durfte is?

zei: Prul op 28/12/2007 om: 22:44u

http://www.indymedia.nl/nl/2007/12/49205.shtml
liefde

zei: Sjaak M. op 01/01/2008 om: 17:44u


Powered by Greymatter