Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/06/2007: "Wij anarchisten willen een nieuwe realiteit opbouwen!"

Met dit motto werd gisteren en vandaag een oproep verspreid waarin wordt opgeroepen een nieuwe organisatie van anarchisten in op te richten.
iaf-ifa (3k image)
Opvallend is dat deze op te richten Federatie van Nederlandssprekende Anarchisten zich dus richt op anarchisten in zowel Nederland als Vlaanderen en dat deze federatie zich aansluit bij de Internationale van Anarchistische Federaties.
Klik op meer.


Het is voor het eerst in tien jaar dat er in Nederland land sprake is van een poging te komen tot landelijke organisatie van anarchisten. De laatste organisatiepoging strandde in 1997 toen de stekker uit het Landelijk Anarchistisch Samenwerkingsverband (LAS) werd getrokken dat weer de voortzetting was van het Landelijk Anarchisties Overleg (LAO) dat in 1986 tot stand kwam.

Niet eerder was er sprake van een poging zowel Vlaamse als Nederlandse anarchisten in een organisatorisch verband onder te brengen. Of vloeit deze mogelijkheid onbedoeld voort uit de wens zich in de naamgeving van de organisatie niet tot de landsgrenzen van Nederland te willen beperken en dat daarom gesproken wordt over 'Nederlandssprekende Anarchisten'?

We weten het niet. Ook naar de reden zich te willen aansluiten bij de in 1968 opgerichtte Internationale van Anarchistische Federaties kunnen we slechts gissen. Uiteraard is het niet verkeerd dat wanneer je je organiseert dit meteen ook in een internationaal kader te doen.

Hieronder staat de verklaring zoals de initiatiefnemers deze is verspreid (we pasten vanwege de leesbaarheid slechts wat vertaalwerk aan). Uiteraard zijn we reuze benieuwd of er momenteel draagvlak is voor een specifiek anarchistische organisatie. Tenslotte bestaat de Vrije Bond ook nog.

Federatie van Nederlandssprekende Anarchisten Internationale van Anarchistische Federaties (in oprichting)

Kameraden!

Wij anarchisten willen een nieuwe realiteit opbouwen! We willen een nieuwe wereld bereiken door het bestrijden van alle allepolitieke en sociale dogma's die ons onderdrukken. Het anarchisme is een strijdinstrument voor de vrijheid van het individuen tegen de macht, tegen de staat en het kapitalisme. Het anarchisme is een weg en een levenswijze.

De anarchist is iemand die niet stil staat en die de macht niet dient. Hij heeft zijn libertaire idealen, die altijd in beweging zijn en op de proef gesteld worden. De individuele vrijheid, de wederzijdse hulp, het zelfbestuur en het federalisme moet men leren en in de praktijk brengen.

Een organisatie van anarchisten is een noodzakelijk middel om als anarchisten te leven en te handelen. Met dit instrument kunnen we het systeem bestrijden en onze idealen realiseren.

Bouw met ons een anarchistische organisatie! Leve de anarchie!

Contact: fna.iaf@xs4all.nl

Voorstel: In januari willen we in Amsterdam een overleg organiseren waarbij onder meer iemand van het secretariaat van de Internationale van Anarchistische Federaties (IAF) komt spreken. Meer info over de IAF vind je hieronder en op het internet: http://www.iaf-ifa.org

Als je hiervoor belangstelling hebt, laat ons dat weten. Dan houden we jeop de hoogte.Op dit eerste overleg willen we in overleg met de aanwezigen meerbijeenkomsten gaan plannen over hoe wij ons als anarchisten beter zoudenkunnen organiseren, zowel in theoretische vorming als het in de praktijkbrengen van onze idealen.

N.B.: Deze oproep graag doorgeven aan anderen, of verspreiden.

De Internationale van Anarchistische Federaties: streven naar eenwereldwijde anarchistische beweging in denken en handelen.

De IAF/IFA strijdt voor:
1) De afschaffing van alle vormen van autoriteit, hetzij economisch,politiek, maatschappelijk, religieus, cultureel of seksueel.
2) De opbouw van een vrije samenleving, zonder klassen, staten of grenzen, gegrondvest op anarchistisch federalisme en wederzijdse hulp.
(uit de Verklaring van Grondbeginselen van de InternationaleAnarchistische Federatie – gesticht in 1968 in Carrara, ItaliŽ)

De bovenstaande verklaring van grondbeginselen zet duidelijk uiteen wat de IFA/IAF hoopt te bereiken; een ambitieus programma, maar wel het enige programma dat de doelen kan bereiken van vrijheid, vrede en gerechtigheid waar mensen op verschillende manieren voor hebben gestreden sinds het begin van ons bestaan als soort. Hoewel ze zichzelf geen anarchist hebben genoemd, hebben mensen met anarchistische doelen en praktijken altijd bestaan in alle delen van de wereld. Het is echter pas in de 19de eeuw als zodanig georganiseerd, theoretisch-expliciet anarchisme verscheen met de stichting van de eerste Internationale Federatie van Anarchisten in St. Imier in 1872. Het werd opgericht door zowel arbeiders (veel van hen waren horlogemakers in St. Imier zelf) en internationale anarchistische activisten die genoeg hadden van de autoritaire aard van de Marxistische Internationale. Het is veelbetekenend dat hoewel anarchisten een relatief kleine beweging vormden in elk land, ze zich onmiddellijk op internationaal niveau gingen organiseren. De IFA beschouwt zichzelf als de erfgenaam van deze traditie.

Vandaag de dag is de noodzaak voor internationale solidariteit en samenwerking tussen anarchisten belangrijker dan ooit. Ieder aspect van ons leven is verweven met een wereldwijd systeem van economische, politieke en culturele overheersing. Dit kan leiden tot een gevoel van hulpeloosheid daar onze woede niet direct kan worden geuit tegen hen die de beslissingen maken die ons leven beÔnvloeden. De mensen van Afghanistan en Irak worden in een toestand van extreme verwarring gebracht als gevolg van de interventie door het Amerikaanse leger en de uit Saoedi-ArabiŽ geÔmporteerde islam. Genetisch gemanipuleerde (GM)gewassen worden opgelegd aan tegenstrevende boeren in BraziliŽ en Polen. Eilanden in de Pacific staan op het punt te verdwijnen door de hebzucht naar energie elders in de wereld. In Afrika, ondanks het afwerpen van het juk van kolonialisme, gaat de plundering door wereldwijde corporaties door en verrijken lokale warlords zich ten koste van de lokale bevolkingen. Banen en veiligheid van mensen hangen af van grillige internationale geldmarkten. En zelfs afgelegen tribale volkeren verliezen hun manier van leven als gevolg van de wereldwijde vraag naar de hulpbronnen op hun land. Maar we zijn niet hulpeloos. We kunnen internationaal anarchisme tot ons wapen maken.

De IAF/IFA is slechts een deel van wat een wereldwijde anarchistische beweging moet worden. Zijn lidorganisaties zijn actief in een brede waaier van activiteiten, van het helpen organiseren van G8-top protesten tot solidariteitsacties met strijd overal ter wereld. De Internationale heeft echter een onderscheidende identiteit in het samenbrengen van sociaalanarchisten die het belang benadrukken van 1) het georganiseerd zijn in vrije associaties en 2) het deel uitmaken van de bredere arbeidersklasse beweging. Hoewel er vele verschillen zijn tussen de lidfederaties, zijn zij verenigd rond de grondbeginselen van het Associatieve Pact. Lidfederaties bestaan in ArgentiniŽ, Wit-Rusland, Bulgarije, de Tsjechische Republiek en Slowakije, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland, Groot-BrittanniŽ en Ierland, Iberia (Spanje en Portugal), ItaliŽ, en Rusland. We staan ook in nauw contact met organisaties in Bulgarije en Venezuela.

De IAF/IFA verschaft middelen voor kameraden vanuit de hele wereld om met elkaar te communiceren. We worden overal geconfronteerd met dezelfde vijand en leren over het verzet dat elders wordt gevoerd door anderen waardoor ideeŽn kunnen worden opgedaan voor onze eigen strijd. Binnen Europa kan de uitgebreide ervaring van kameraden in ItaliŽ, Spanje en Frankrijk helpen voor hen die een veel kortere geschiedenis kennen van anarchistische strijd, zoals in Oost-Europa. De kameraden in Oost-Europa, echter, die niet overladen zijn met traditie zijn in staat om nieuwe perspectieven en ideeŽn te bieden voor strijd.

Goede communicatie kan ook revolutionair zijn als het inspireert. Juist te weten dat mensen elders aan het terugvechten zijn is belangrijk voor hen die te maken hebben met een neerwaartse spiraal in de strijd. Deze kennis kan mensen helpen om door te gaan. Het meest belangrijke is te horen van successen. Het verspreiden van deze verhalen van succesvol verzet is een voorname rol van internationale anarchistische propaganda. De strijd van de Argentijnse arbeidersklasse werden enthousiast verwelkomd door mensen in Europa. Horend van arbeiders die hun bazen, banken en politici negeerden en juist zelf dingen doen bevestigden het geloof dat anarchisten altijd al hebben gehad in de kracht van arbeiders tot zelforganisatie.

Het is ook belangrijk om een internationaal forum te hebben waar meer theoretische discussies plaats kunnen vinden. Leren over wat er gebeurt in verschillende landen kan ons helpen om onze analyse te ontwikkelen van de situatie waar we ons in bevinden. We hebben een diepgravend begrip nodig van de politieke, economische en sociale werkelijkheden, zodat we ons meer effectief kunnen organiseren en anticiperen op de strategieŽn van onze vijand. De ervaring van Venezuelanen met Chavez, BraziliŽ met Lula, BrittanniŽ met Brown alles helpt om het anarchistische antagonisme tegen reformisme - een doctrine dat blijkt te denken dat een regering sociale verandering kan brengen - te stimuleren. De Italiaanse ervaring van repressie is een helende les dat ons bewust maakt van de mogelijkheid voor elk zogenaamd democratische regering om openlijk autoritair te worden. Internationalisme blijft essentieel als een wapen tegen de opkomst vanetnische en nationale conflicten net als het was tijdens de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog. Kameraden in het vroegere JoegoslaviŽ, hoewel georganiseerd als gescheiden nationale federaties, beginnen samen te komen op een bredere basis. Ze willen tonen dat anarchisten de tragische verdeeldheid van de rest van de arbeidersklasse, die zoveel pijn en lijden hebben veroorzaakt, te boven moet komen. Door het verschaffen van een kader waar anarchisten vanuit verschillende landen en etnische groepen kunnen samenkomen, kan IAF/IFA de opbouw faciliteren van een ongedeelde arbeidersbeweging.

De IAF/IFA zal zijn 40ste jaarlijkse Congres houden in 2008. We willen ons richten op een analyse van de internationale situatie en de rol van anarchisten in deze internationale context. Naast de aangesloten federaties willen we ook andere organisaties uitnodigen die zich met ons willen verbinden in het verhelderen van ideeŽn en analyse, het ontwikkelen van effectieve strategieŽn, leren van strijdvoeren, en hoop en inspiratie opdoen vanuit het besef dat anarchisme inderdaad een wereldwijde beweging is.

Voor Internationale Solidariteit,

Het IAF/IFA Secretariaat

1 Reactie


Komaan, niemand die zich geroepen voelt het bal te openen? Ik voel er ook niet voor, maar pluk wat bloempjes in deze verdorde hof.

De anarchist is iemand die niet stil staat en die de macht niet dient. Hij heeft zijn libertaire idealen, die altijd in beweging zijn en op de proef gesteld worden.

- Hij. De nieuw op te richten organisatie streeft niet meer naar politieke correctheid. Stilistisch geruststellend, maar niet veelbelovend (en je kunt hij en zij afwisselen, hetgeen niet gebeurt. Trek uw conclusies, damesÖ).
Goeie kans dat zoals gewoonlijk de club gedomineerd zal worden door mannetjes met een grote bek.

Het anarchisme is een weg en een levenswijze.
- Ik ga niet degenen de kost geven die het heel gewoon zullen vinden van een uitkering te leven in deze organisatie. Die onderhoud ik namelijk al. Levenswijze!

Een organisatie van anarchisten is een noodzakelijk middel om als anarchisten te leven en te handelen.
- Zie ik hier een axioma, zoniet een dogma opduiken? Maar mijn streven is ook niet om als anarchist te leven, maar als vrij mens. Heb ik daar een grotebekkencultuurclub voor nodig?

... het enige programma dat de doelen kan bereiken van vrijheid, vrede en gerechtigheid waar mensen op verschillende manieren voor hebben gestreden sinds het begin van ons bestaan als soort.

- Hier word ik intens treurig van. Als soort nog wel. Hebben we hier weer een axioma (dogma mag ik niet zeggen)?

Binnen Europa kan de uitgebreide ervaring van kameraden in ItaliŽ, Spanje en Frankrijk helpen voor hen die een veel kortere geschiedenis kennen van anarchistische strijd, zoals in Oost-Europa.

- Hoe verzin je het. Kun je nagaan hoe neerbuigend ze over de rest van de wereld zullen zijn.

Door het verschaffen van een kader waar anarchisten vanuit verschillende landen en etnische groepen kunnen samenkomen, kan IAF/IFA de opbouw faciliteren van een ongedeelde arbeidersbeweging.

- Een ongedeelde arbeidersbeweging. Dit genootschap is niet van plan de loonarbeid af te schaffen of te bstrijden. De strijdbare mimimumlijder met de sleutel in de vuist Ė het zal nog een hele toer worden die te vinden in de meeste Westeuropese landen (en in toenemende mate ook in Oost-Europa).

Voorwaarts Ė rijd uit uw strontkarren!

zei: Prul op 09/12/2007 om: 23:12u


Powered by Greymatter