Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/04/2007: "Activisten 'collecteren' tevergeefs voor de Joint Strike Fighter"

De Nederlandse bevolking blijkt geen cent voor het nieuwe peperdure gevechtsvliegtuig, de Joint Strike Fighter, te willen geven.
MetDePetRondVoorJSFDenHaag (36k image)
Ook in Den Haag gingen activisten met de pet rond
De Campagne tegen Wapenhandel heeft de proef op de som genomen. Activisten zijn in vier steden met de (luchtmacht)pet rondgegaan om de Nederlandse burger om een financiële bijdrage voor het beoogde nieuwe gevechtsvliegtuig te vragen.
Klik op meer.

De opbrengst van deze collecte was – niet geheel onverwacht - minimaal. Terwijl volgens een vandaag verschenen rapport van de Rekenkamer de kosten van de beoogde opvolger van de F-16 een onzekere factor blijven en de vooruitzichten voor de industrie verre van rooskleurig zijn.

In Amsterdam werd op de Dam ‘gecollecteerd’ door activisten in luchtmachtkleding. Het publiek bleek echter vooral geïnteresseerd in Sinterklaasinkopen.

In Enschede werden handtekeningen opgehaald tegen de JSF, en werd cake verkocht ‘ten behoeve van de JSF”. Het publiek liep wel warm voor de petitie tegen de JSF.

In Den Haag probeerde een vertegenwoordiger van de wapenindustrie het publiek te bewegen tot een financiële bijdrage, om deze te kunnen overhandigen aan het NIFARP, de lobby van de defensie-industrie ten behoeve van de JSF. Ook hier was de opbrengst minimaal.

In Hoogeveen collecteerden ‘luchtmachtmilitairen’ ten behoeve van het aldaar gevestigde Stork Aerospace, één van de grootste profiteurs van de JSF-deelname. Het plan was om het opgehaalde geld over te dragen aan de directie van het bedrijf, maar helaas was de opbrengst onvoldoende. Als troost zal de Stork directie chocolade geld worden aangeboden.

In het vandaag verschenen rapport over de JSF concludeert de Rekenkamer dat de Nederlandse deelname gepaard blijft gaan met een groot aantal onzekere factoren, zowel wat betreft de ontwikkeling van de kosten als ook de toegang van de industrie tot het programma. Bovendien zou volgens de huidige stand van zaken de industrie een hoger dan voorzien percentage van de JSF omzet moeten terugbetalen aan de staat. Tegelijk nemen de kansen voor de industrie om deel te nemen af naarmate de euro duurder wordt ten opzichte van de dollar.

www.stopwapenhandel.org
Zie ook de nieuwe website www.jsf-nee.nl

1 Reactie


Ook in Den Haag hebben burgers, militairen en de Heer K. Pitalist hun plicht gedaan om geld bijeen te rapen voor de JSF.

Een teleurstelling is dat de passerende kamerleden geen cent over hadden voor de JSF. Vele burgers grepen naar de beurs om een kleine bijdrage te leveren maar weigerden toen zij door kregen dat het voor de JSF was.

Cees van der Knaap vond het nog steeds het beste vliegtuig voor een goede prijs. Helaas gaat hij de Tweede Kamer verlaten en wordt burgemeester van Ede. Als er ooit een onderzoek komt naar het gehele proces rondom de aanschaf van de JSF gaan wij bij hem op de koffie.

De Heer Middelkoop,"U zegt mijn naam verkeerd", de heer VAN Middelkoop had haast en liep met enkele vriendjes van de beveiliging die een discussie over de collecte en onze burgerplicht bemoeilijkte.

Van de PVDA kamerleden kregen wij een opgestoke duim toen wij hen er aan herinnerden dat zij toch altijd tegen de aanschaf waren en nu als een blad aan een half dode boom, waren veranderd. Toch getekend voor het coalitie akkoord dus ook voor de JSF.

Het vertrouwen van burgers wat betreft de aanschaf van de JSF lijkt heel laag te zijn, natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek kunnen verrichten maar daar lijkt het toch sterk op. Nog even gepolst hoe men de verlenging van de "vredesmissie"vindt en ook hier blijkt dat men het een onzinnig plan vindt en het idee heeft dat de politiek sprookjes verteld. Waarom collecteren wij dan als men de politiek niet vertrouwt?

Gelukkig hebben deze collectanten zeer interessante gesprekken gehad tijdens hun verblijf op het Plein en het ministerie van defensie met ongeveer 6 euro kunnen verblijden voor de aanschaf van de JSF.
Argumenten als "het niet voldoen aan uw burgerplicht tot het schenken van geld voor de JSF, heeft tot gevolg dat verpleegtehuizen verdwijnen" heeft mensen er niet toegebracht om gul te geven.

Mocht de regering onze hulp nogmaals nodig hebben voor een collectie voor de JSF dan melden wij ons natuurlijk weer en gaan vol goede moed de straat op. Ook dan zullen wij de burgers waarschuwen als zij niet gul in de buidel tasten voor de gevolgen voor de sociale zekerheid in Nederland.

zei: rosa op 04/12/2007 om: 22:20u


Powered by Greymatter