Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/04/2007: "Amsterdamse Hof acht huiszoeking Ravage deels rechtmatig"

Politie en justitie hebben in 1996 voor het overgrote deel correct gehandeld met de huiszoeking bij het actieblad Ravage. Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof gisteren bepaald. Wel acht het hof de huiszoeking gedeeltelijk in strijd met de vrijheid van meningsuiting en informatievergaring, waarvan bronbescherming een belangrijk aspect is. De gevraagde schadevergoeding is afgewezen. Ravage overweegt tegen de uitspraak in cassatie te gaan.Klik op meer...

Een Arnhems rechercheteam viel op 3 mei 1996 binnen op de redactie van Ravage in Amsterdam. Het openbaar ministerie en de politie zochten een in het blad gepubliceerde claimbrief van de radicale milieuorganisatie Earth Liberation Front. Daarin werd de bomaanslag op een kantoor van chemieconcern BASF in Arnhem opgeŽist. De redactie van Ravage had de claimbrief na verwerking vernietigd om de bron te beschermen.

Bij de huiszoeking bleek dat de belangstelling van het Arnhemse rechercheteam niet enkel uitging naar de claimbrief. Tevens werden onder meer de computers, abonneegegevens en schrijfsels van contactpersonen en redacteuren meegenomen. Hierop startte Ravage een proces tegen de Staat der Nederlanden. Volgens Ravage heeft de staat inbreuk gemaakt op de vrijheid van meningsuiting, en beroept zich op journalistieke bronbescherming.

Volgens het hof in Amsterdam bij uitspraak van 29 november jl. heeft de huiszoeking deels rechtmatig plaatsgevonden. Omdat er in 1995/1996 in een kort tijdsbestek drie bomaanslagen hadden plaatsgevonden in Arnhem en Nijmegen, waarvan de daders nimmer bekend zijn geworden, acht het hof de zoektocht naar de claimbrief van belang in het kader van 'an overriding requirement in the public interest', het criterium dat door het mensenrechtenhof in Straatsburg wordt gehanteerd. Volgens het hof kon niet worden uitgesloten dat er nieuwe aanslagen zouden volgen.

Met betrekking tot het zoeken naar 'mogelijke relaties tussen de organisatie die de aanslag had opgeŽist en Ravage' stelt het hof dat de staat "noch duidelijk heeft gemaakt op grond waarvan die relaties onderwerp van onderzoek waren noch stellingen heeft ontwikkeld die tot de conclusie kunnen leiden dat er niet een voor de stichting minder bezwaarlijke manier (dan een huiszoeking) was om ten aanzien van die (mogelijke) relaties iets (of: meer?) te weten te komen. Kortom: aan meerbedoelde eisen is hier niet voldaan."

De op de met betrekking tot de huiszoeking opgemaakte 'lijst van stukken van overtuiging' bevat volgens het hof onmiskenbaar "stukken die zien op een ander oogmerk dan (slechts) het achterhalen van (de afzender van) de claimbrief." Zo valt zonder toelichting niet in te zien waarom door nieuwe abonnees ingevulde aanmeldingsbonnen zijn meegenomen. "In zoverre dient de huiszoeking dan ook als een schending van artikel 10 EVRM te worden aangemerkt", aldus het hof.

De Hoge Raad oordeelde na twee uitspraken van respectievelijk de rechtbank en het hof in Den Haag, die erop neerkwamen dat aan Ravage geen bronbescherming toekwam, in 2005 dat het blad tůch het recht had zijn bron te beschermen. Bovendien vindt het hoogste rechtscollege dat de Staat had moeten toelichten waarom de inval noodzakelijk was. De Hoge Raad heeft de zaak vervolgens door verwezen naar het gerechtshof in Amsterdam.


Powered by Greymatter