Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/29/2007: "Boek over de oude SP van Kolthek verschenen"

Op de Pinksterlanddagen van dit jaar hield Ron Blom een lezing over de oude Socialistische Partij van Harm Kolthek, die van 1918 tot 1921 voor deze partij in de Tweede Kamer zat.
OudeSocialistischePartijHarmKolthek (15k image)
De studie van Blom naar deze anarcho SP is nu in boekvorm verschenen.
Klik op meer.

De oude Socialistische Partij van Harm Kolthek. Ontstaan, opkomst en ondergang van een ‘libertair-socialistische’ partij (1918-1928)


In Nederland kennen we de huidige Socialistische Partij van Jan Marijnissen. Maar hiervoor bestond er ook al een Socialistische Partij met zetels in gemeenteraden en in de Kamer. Het was de sociaal-anarchist Harm Kolthek die in 1918 voor deze partij verkozen werd tot Tweede Kamerlid. Deze SP was een typisch product van de vroege arbeidersbeweging met veel libertaire wortels. Zij zette zich af tegen het ‘stembussocialisme’ van de SDAP en het ‘rode militarisme’ van het bolsjewisme. Veel van de partijkaders waren actief in het Nationaal-Arbeidssecretariaat (NAS), de radicalere concurrent van het met de sociaal-democratie verbonden NVV. Met de introductie van het algemeen kiesrecht voor mannen en de groeiende rol van de overheid in het economische leven voelden deze voormalige anarchisten de noodzaak om nu wel aan verkiezingen deel te nemen. In het NAS kwamen zij op voor arbeidswetgeving en een meer professionele opzet van de van oudsher federalistisch ingestelde radicale vakbeweging.


Over de SP van voormalig NAS-secretaris Harm Kolthek is erg weinig bekend. Dit is het eerste gedegen onderzoek naar de opkomst, groei en neergang van deze libertair-socialistische partij met wortels in de vakbeweging. De historicus Ron Blom maakte naast bronnenonderzoek in de verschillende archieven gebruik van informatie van opgespoorde familie van de betrokken raadsleden en activisten. Dit alles heeft geresulteerd in een fraaie reconstructie van radicale arbeidersmilieus in het interbellum. Blom neemt de lezer mee en biedt een rondgang door de wereld van de globalisten van het Esperantisme, de blasfemische vrijdenkers van De Dageraad, de aanhangers van het gebroken geweertje van de Internationale Anti-Militaristische Vereniging (IAMV), diverse amateur toneelgezelschappen en koren, seksuele voorlichters van de Nieuw-Malthusiaanse Bond en kleurrijke propagandisten van de coöperatiegedachte.

Ron Blom (1963) is werkzaam bij het Stadsarchief Amsterdam bij de sectie Verwerving. In 2004 promoveerde hij op het proefschrift ‘Niet voor God en niet voor het Vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van ’14-’18’. Van zijn hand verschenen diverse artikelen in tijdschriften en boeken zoals onder meer in de bundel ‘Wankel Evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog’.

De oude Socialistische Partij van Harm Kolthek. Ontstaan, opkomst en ondergang van een ‘libertair-socialistische’ partij (1918-1928), 308 p., 27,50 euro
Te bestellen via de auteur: ronblom@tomaatnet.nl of 020-2511742 (werk) of door overmaking van het bedrag naar postbanknr. 5961642 (R.L. Blom te Amsterdam) met de juiste adresvermelding.

3 Reacties


Een schrijver heeft een winkel en een handel, nietwaar - maar het boek is ook via de boekhandel te bestellen, als deze het niet in voorraad heeft.

zei: Prul op 30/11/2007 om: 08:34u

Via de schrijver ligt het ook reeds te koop bij het
Fort van Sjakoo. oke

De prijsvraag:
zal hij wederom zijn verhaal doen te Appelscha op de PL (vooruitziende blik?). big grin

zei: sjaak M. op 30/11/2007 om: 23:37u

Ron Blom schreef een voorpubicatie in Grondvest: http://www.paulfreriks.nl/?p=837

zei: Arend op 09/12/2007 om: 15:03u


Powered by Greymatter