Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/26/2007: "Domela Nieuwenhuispenning 2007 voor kampeerterrein 'tot Vrijheidsbezinning'"

Gisteren werd in Heerenveen de jaarlijkse Domela Nieuwenhuispenning uitgereikt aan het kampeerterrein 'tot Vrijheidsbezinning'dat komend jaar haar 75-jarig bestaan zal vieren.
UitreikingDomelaPenning2007JoopWandelee (25k image)
Oudste kampeerder Joop Wandelee (84) neemt de penning in ontvangst
De uitreiking vondt plaats tijdens de jaarlijkse Domela Nieuwenhuislezing die dit maal werd gehouden door AS-redacteur Hans Ramaer.
Klik op meer.

Hans sprak voor een geheel gevulde zaal in het museum Willem van Haaren (waarin het Domela Nieuwenhuis Museum is ondergebracht) over het ethisch karakter van het Nederlands anarchisme van 1885 tot nu. Daarin benadrukte hij met name de voorname rol die de christen anarchisten en religieuze anarchisten hierin hebben gespeeld.
HansRamaerDomelaLezing2007 (19k image)
Hans Ramaer

Dominees hebben zodoende een aardige stempel op het Nederlands anarchisme gedrukt. Naast Domela (vrijdenken, geheelonthouding, vegetarisme) was het vooral Bart de Ligt die op antimilitaristisch terrein pleitte voor een geweldloze directe actiepraktijk. In een hoog tempo somde Hans de verdiensten van het anarchisme in ons land op al bleef de maatschappelijke invloed van de beweging immer bescheiden.

Voordat de Domela penning werd uitgereikt werd de film Tijdelijke Autonome Zone van Christina Hallstrom vertoond die handelt over het anarchistisch terrein in Appelscha en met name beelden bevat van de Pinksterlanddagen 2004.

Voorzitter Jaap van der Laan van het Domela Nieuwenhuis Fonds stelde dat de link met Ferdinand Domela Nieuwenhuis op het kampeerterrein ‘Tot Vrijheidsbezinning’’ niet ver te zoeken is. "Het voortbestaan van het terrein en de organisatie van de Pinksterlanddagen is al die jaren mogelijk gemaakt door de belangeloze inzet van veel vrijwilligers. Een vrijplaats als deze is uniek in de wereld. Ik geloof niet dat er ergens in de wereld een ontmoetingsplek voor vrije socialisten is die zo lang bestaat en zo lang zijn eigen karakter heeft behouden. Een karakter dat rechtstreeks afgeleid is van de ideeën waarvoor Ferdinand Domela Nieuwenhuis streed en die op dit terrein een nieuwe invulling krijgen. Dat dit al 75 jaar bestaat en al die jaren heeft kunnen blijven bestaan is zeker een felicitatie waard."

Hij reikte daarop de penning uit aan Joop Wandelee, die thans de oudste kampeerder van het terrein is met zijn 84 jaar. Aan de prijs is tevens een geldbedrag van 500 euro verbonden.


Powered by Greymatter