Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/22/2007: "Nieuws over het verzet in Burma?"

En toen waren er de berichten dat Burmese monniken getraind zijn door een of andere VS-quango, in Thailand. Weer een illusie..?

burmese+monks+7 (63k image)

Klik op meer

Het bericht, uit de South China Morning Post, die op slot zit voor niet-abonnees, maar dat is altijd te omzeilen, houdt in dat de National Endowment for Democracy, opgericht onder die bekende liefhebber van democratie, Reagan, Burmezen - onder anderen monniken - traint in geweldloos verzet tegen het regime. Dergelijke trainingen zijn ook gegeven aan mensen in Oekraïne, Servië en Georgië. De VS-quango betaalde in Oekraïne belangeloos voor een algemene staking en bezettingsactie voor het parlementsgebouw. In de laatste twee landen werd geheel geweldloos het parlement bestormd en in Tbilisi werd de president eenvoudig van het podium gemept in het parlement - democratisch, geweldloos - waarna zijn opvolger met een totaal niet bedenkelijke 98% van de stemmen werd gekozen en tot ieders verrassing een "pro-westerse koers" ging varen...
Moeten we nu plotseling in walging ons gezicht afwenden van het verzet in Burma?
Het blijkt overigens al om iets te gaan wat we al stukken eerder konden weten, zij het dankzij de linientreue International Herald Tribune, die het weer van het Burmese regime zelf heeft.

Daar staat tegenover dat het Burmese regime notoir repressief is, en dat het bij decreet de kosten van levensonderhoud zo ongeveer vervijfvoudigd heeft in augustus jongstleden - en daarmee begon de onrust die tenslotte tot de bekende demonstraties van monniken (en nonnen) heeft geleid. En voor de duidelijkheid nog even: monnik ben je in een boeddhistisch klooster niet voor je hele leven, maar je kunt ervoor kiezen het voor een bepaalde periode te zijn - en iedereen kan hiervoor kiezen, hetgeen tot de conclusie leidt dat een op bijzondere wijze georganiseerde doorsnede van de bevolking in opstand was gekomen. Vanwege de keuze voor het monnikendom een door iedereen gerespecteerde doorsnede en opstand dus.
Zodat de vraag is: zou de opstand niet net zo gegaan zijn zonder deze training in Thailand? Het regime in Washington wil zijn eigen belangrijkheid graag opblazen en zijn tegenstanders al evenzeer.

Als bewegingsboekhandelaar heb ik jaren geleden de heruitgave van Gene Sharp aan een Burmese verzetsorganisatie mogen bezorgen - maar ik denk dat ook dat niet veel uitmaakt (en in ieder geval kan ik geen spijt hebben). Sharps boeken over geweldloos verzet - een anarchistisch-pacifistische klassieker onder andere - zijn intussen in het Burmaans en het Karen vertaald. Meer hierover hier.

Natuurlijk azen de VS en de concerns waarvan het regime de belangen vertegenwoordigt, op Burma. Maar de authenticiteit van het verzet hoeft daarom nog niet betwijfeld te worden.

7 Reacties


Goede achtergrondinformatie over deze kwestie van William Engdahl: http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=44&ItemID=14093

zei: kees op 24/10/2007 om: 13:46u

Amerika steunt overal op de wereld vrijheids lievende krachten. razz

zei: X op 24/10/2007 om: 18:40u

Bedankt Kees.
Ik moet concluderen dat ik zelf illusies gekoesterd heb ten aanzien van Gene Sharp, schrijver van de klassieker The Politics of Nonviolent Action, maar de afgelopen jaren verlengstuk van het regime in Washington, juist in de landen die ik hierboven genoemd heb.
Nu begrijp ik ook waarom er berichten opdoken dat de monniken in Burma economic reform eisten - een sjibbolet voor hamburgerketens en onbeperkte oliewinning.
Maar wat dan? De junta laten zitten?
Hier een betoog dat die kant op lijkt te gaan uit voor vrijemarkttypes onverdachte hoek....

zei: Prul op 25/10/2007 om: 08:59u

Het is tragisch dat landen als Birma,Noord-Korea en Cuba verstoken moeten blijven van overheerlijke hamburgers.Zelfs in Kreuzberg "hochburch" van de chaoten is tegenwoordig een goedlopende McDonalds vestiging. LOL

zei: X op 25/10/2007 om: 17:42u

Voor de vaste lezertjes v/m: deze X is hoogstwaarschijnlijk niet de x die regelmatig polemische commentaren plaatst, en die wèl van kennis van de Hoogduitse taal getuigd heeft, bijvoorbeeld. Als ik mij vergis zal x het wel melden.

zei: Prul op 25/10/2007 om: 18:39u

Huh? Ja, dat is inderdaad een andere.

Het gaat hier om een gecompliceerde situatie. Ik kan me de berichten over de volksopstand in Birma in 1988 nog goed herinneren en mijn sympatie lag uiteraard bij het opstandige volk.
De afgelopen decennia is er echter in toenemende mate sprake van manipulatie van dergelijke opstanden. En die manipulatie komt van verschillende kanten. De zogenaamde fluwelen revoluties in Oost-Europa waren in hoge mate reeds voorgekookt en gemanipuleerd door de KGB. Sommigen noemen dit recept ook wel 'aborteren', in de betekenis van Abortus Provocatus, dus: een bewust opgewekte miskraam, dat wil zeggen dat een sociale beweging bewust wordt opgefokt, zodat de gevolgen uiteindelijk als hapklare brokken doodgeboren foetus kunnen worden weggeveegd, cq ingepast in een hervorming die een deel van de heersende klasse sowieso al wenselijk achtte.

Een ander, maar vergelijkbaar, recept vormen de zogenaamde Oranje of Kleurenrevoluties, waarbij de westerse machten een oppositie in zo'n totalitair land (Oekraine, Wit-Rusland, Birma...) flink sponsoren en trainen om een 'geweldloze' machtsovername te bewerkstelligen.
Overigens zijn dit soort problemen met name in Poolse anarchistische kringen uitvoerig bediscussieerd.

Volgt u mij nog? Ik bedoel: er wordt flink gefukt van verschillende kanten en het wordt steeds moeilijker om te zien wie de geslagen arbeider is en wie de smeris die de klappen uitdeelt.
Dat neemt niet weg dat ik bepaalde Amerikaanse linksistische blaadjes als Zmagazine ervan verdenk dat ze wel een erg eenzijdig anti-VS standpunt innemen. Zo'n standpunt kan er namelijk toe leiden dat je uiteindelijk (al dan niet op verkapte wijze) zulke walgelijke regimes als het Cubaanse, het Noord-Koreaanse of het Birmese gaat toejuichen.
Wat evenwel niet wegneemt dat de spontane sociale bewegingen tegenwoordig steeds sneller in gekanaliseerde wateren belanden...

Goed, ik mag dan een lichte najaarsdepressie hebben, maar ik vrees werkelijk dat de huidige wereldwijde ontwikkelingen weinig vrolijk stemmen. De klassenstrijd gaat door, maar het is de vraag hoe we gaten kunnen slaan in het decor waarin zich deze afspeelt.

zei: die andere x op 25/10/2007 om: 23:18u

John Pilger plaatst de berichten over die democratietraining in het juiste perspectief.

zei: Prul op 27/10/2007 om: 01:30u


Powered by Greymatter